Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
OSN bije na poplach – pro EU musí být biologická rozmanitost a změna klimatu prioritou  
Předseda Evropského výboru regionů vyzývá EU, aby v reakci na „nesmírně znepokojivou“ zprávu OSN zvýšila své úsilí

Evropská unie se musí prioritně zabývat biologickou rozmanitostí a snahou o radikální snížení emisí uhlíku, prohlásil 7. května předseda Evropského výboru regionů v reakci na zprávu OSN, jež varuje, že „náš životně důležitý systém“ – svět přírody – je stále více ohrožován: vyhynutí nyní hrozí jednomu milionu druhů. Předseda Karl-Heinz Lambertz zprávu označil za „tísňové volání vyzývající ke spolupráci všech úrovní státní správy“.

Zpráva, kterou vypracovala IPBES (Mezivládní vědecko-politická platforma pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby) a jejíž hlavní zjištění OSN zveřejnila 6. května, odráží závěry vědců z celého světa získané z 15 000 akademických studií. Varování obsažená ve zprávě jsou upřímná a neúprosná. Uvádí se v ní, že biologická rozmanitost se snižuje tempem, které nemá v dějinách lidstva obdoby. Druhy vymírají stále rychleji a lidstvo „na celém světě narušuje samy základy hospodářství, zdrojů obživy, potravinového zabezpečení, zdraví a kvality života“.

Předseda Lambertz (BE/ELS) řekl: „Příroda nám dává život, a my ji ničíme. V uplynulém půlstoletí jsme se velmi úspěšně vypořádali s problémem, jak nasytit rychle rostoucí světovou populaci, avšak na přírodě to zanechalo značné následky. Bezodkladně musíme nalézt způsob, jak nasytit svět a přitom zajistit udržitelný rozvoj a zároveň obnovit biologickou rozmanitost. Tato krize vyžaduje společnou reakci všech úrovní správy, včetně měst a regionů. Ochrana biologické rozmanitosti by se spolu s bojem proti změně klimatu měly zařadit na přední místo agendy EU. Ještě není příliš pozdě na to, abychom zajistili biologicky rozmanitý svět bez emisí uhlíku, je k tomu však zapotřebí intenzivního úsilí a investic na místní úrovni.“

Roby Biwer , první místopředseda komise ENVE VR a  zpravodaj pro biologickou rozmanitost , uvedl: „Biologickou rozmanitost bychom měli považovat za základ našeho zdraví a dobrých životních podmínek. Je nezbytnou podmínkou pro fungování ekosystémů, na nichž jsme závislí, a protože utváří prostředí, ve kterém žijeme, musíme ji chránit a naučit se žít v souladu s našimi ekosystémy.“

Pan Biwer zdůraznil, že evropští voliči chápou úzkou souvislost mezi biologickou rozmanitostí a opatřeními v oblasti klimatu, přičemž citoval průzkum Eurobarometru zveřejněný 6. května. Uvádělo se v něm, že dvě třetiny Evropanů zcela souhlasí s tím, že péče o přírodu má v boji proti změně klimatu zásadní význam.

VR je zapojen do vypracování celosvětového a evropského politického rámce v oblasti biologické rozmanitosti po roce 2020. V  doporučeních , která VR přijal v říjnu 2018, se (stejně jako ve zprávě IPBES) klade důraz na to, aby se města a regiony v Evropě staly udržitelnými jednotkami, které chrání přírodu, obnovují biologickou rozmanitost, zachovávají a posilují ekosystémové služby a přitom naplňují rozhodující potřeby svých obyvatel. VR vyzval k vypracování ambiciózní, časově vymezené a vědecky podložené strategie v oblasti biologické rozmanitosti po roce 2020 s cílem zachránit rozmanitost a bohatost života na Zemi. Trvá také na tom, aby byla v politikách EU a OSN výslovně uznána nepostradatelná úloha místních a regionálních orgánů při podpoře biologické rozmanitosti a aby byla městům a regionům poskytnuta podpora, kterou potřebují.

VR jako konkrétní činnosti doporučuje mimo jiné: vybudovat více přeshraniční zelené infrastruktury a zelených koridorů, aby zvěř mohla přecházet z jednoho místa na druhé, posílit schopnost místních a regionálních samospráv bojovat s invazivními druhy, zajistit, aby při skoncování s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy hrály městské a regionální orgány výraznější roli, rozšířit výzkum možností zvýšení biologické rozmanitosti v městském prostředí a navýšit financování činností v oblasti biologické rozmanitosti.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet: