Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
EU musí podpořit své regiony a svá města při hájení základních práv a právního státu  

Osm týdnů před volbami do Evropského parlamentu varují místní a regionální představitelé, že rostoucí populismus ohrožuje právní stát a základní práva v EU. Jsou toho názoru, že EU musí ještě více podporovat města a regiony, jež stojí v přední linii boje proti rasismu, nenávistným verbálním projevům a diskriminaci a zároveň posilují sociální soudržnost. To byly hlavní závěry diskuse s předsedou Soudního dvora Evropské unie Koenem Lenaertsem, prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem, místopředsedkyní Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti Rady Evropy Domenicou Ghidei Biidu a ředitelem Agentury Evropské unie pro základní práva Michaelem O’Flahertym.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz prohlásil: „ Vzhledem k tomu, že města a regiony mají blízko k občanům, hrají klíčovou roli při prosazování a respektování evropských hodnot. Stojí v přední linii, pokud jde o ochranu zranitelných skupin, neboť přijímají opatření v oblastech, jako je vzdělávání, svoboda sdružování a svoboda projevu, a v rámci sociální politiky. Nyní, kdy nás čekají volby do Evropského parlamentu, chce naše shromáždění místních a regionálních orgánů připomenout, že respektování základních práv není pouhou zásadou zakotvenou v našich smlouvách a listinách. Má zcela zásadní význam pro zachování naší evropské demokracie tím, že bude zaručena účast, zastoupení a ochrana všech občanů.“

Koen Lenaerts , předseda Soudního dvora Evropské unie, uvedl: „ Evropská unie stojí na hodnotách, jako je respektování základních práv, demokracie a právního státu, které dávají evropskému projektu legitimitu.

Právní stát je bez demokracie a základních práv jen prázdným pojmem. Listina základních práv je nejdůležitějším právním předpisem EU. Veškerá vnitrostátní opatření, která s ní nejsou v souladu, musí být zrušena.

První místopředseda Evropské komise Frans Timmermans dodal: „Bez ochrany ze strany nezávislých soudů by základní práva zůstala pouze na papíře. Právní stát má svůj význam nejen na vnitrostátní úrovni. Je nepostradatelný na všech úrovních správy, tedy i na úrovni místní a regionální. Bohužel jsme byli svědky toho, že se v posledních letech v Unii začaly množit obavy týkající se právního státu. Tato tendence jen utvrdila Komisi v tom, že je důležité využívat všechny prostředky, které k prosazování hodnot EU máme.“

Dne 3. dubna přijala Evropská komise sdělení o  dalším posilování právního státu v Unii .

Poznámky pro redaktory

Celou diskusi můžete zhlédnout zde .

Pod tímto odkazem je dispozici Listina základních práv Evropské unie.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu