Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Certifikát EU týkající se onemocnění COVID-19 je rozhodující pro oživení regionálního cestovního ruchu, musí však být nediskriminační a musí dodržovat přísné bezpečnostní normy  

Regiony a města jednomyslně podporují používání společného dokumentu s cílem usnadnit volný pohyb v EU během pandemie a povzbudit oživení odvětví cestovního ruchu pomocí nových udržitelných modelů

Plenární zasedání Evropského výboru regionů (VR) jednomyslně schválilo usnesení prosazované všemi politickými skupinami, které vítá návrh Evropské komise na vytvoření nového digitálního zeleného certifikátu. Regionální a místní představitelé však navrhují, aby byl tento dokument v zájmu jasnosti přejmenován na certifikát EU týkající se onemocnění COVID-19, jak navrhuje Evropský parlament. Požadují, aby se nejednalo o cestovní doklad, a zdůrazňují zásadu nepřípustnosti diskriminace, zejména ve vztahu k neočkovaným osobám. Členové VR se dále během diskuse o oživení cestovního ruchu, hotelnictví a pohostinství zavázali proměnit krizi COVID-19 v příležitost a přejít od nadměrného cestovního ruchu k novým modelům, které jsou bezpečné, udržitelné, odolné a v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu.

VR dnes jednomyslně schváleným usnesením vítá návrh Evropské komise na vytvoření společného digitálního zeleného certifikátu EU s cílem usnadnit neomezený přeshraniční pohyb během pandemie COVID-19 a zachránit turistickou sezónu. Certifikát, který může být v elektronické nebo tištěné podobě, slouží jako doklad, že dotyčná osoba byla očkována proti COVID-19, případně že nedávno obdržela negativní výsledek testu nebo se z infekce zotavila. VR rovněž vítá návrh Evropského parlamentu přejmenovat tento doklad na „certifikát EU týkající se onemocnění COVID-19“, aby bylo patrnější, k čemu bude sloužit, a aby mohl být snáze propagován mezi občany.

Předseda VR Apostolos Tzitzikostas zdůraznil, že „digitální zelený certifikát není zázračným řešením, ale pomůže Evropě se znovu dát do pohybu, bude-li respektovat soukromí a ochranu údajů v EU. V evropském odvětví cestovního ruchu nedojde k oživení, pokud nebudeme mít společná evropská pravidla pro bezpečné cestování. Místní a regionální orgány již nyní pociťují dopad výpadku příjmů a jejich ekonomiky si jednoduše nemohou dovolit ztratit další sezónu. Na záchraně odvětví cestovního ruchu a pohostinství musejí spolupracovat všechny úrovně, od unijní přes celostátní až po regionální a místní.“

Místní a regionální představitelé důrazně upozorňují na to, že digitální zelený certifikát by neměl být chápán jako podmínka výkonu práva na volný pohyb ani jako cestovní doklad a že je nutné dodržet zásadu nepřípustnosti jakékoli diskriminace, obzvláště ve vztahu k osobám, které nejsou očkovány; Je kromě toho nezbytné zaručit vysoké standardy bezpečnosti a orgány EU by měly jasně stanovit, že certifikát neovlivní právo přeshraničních pracovníků svobodně se během pandemie přemísťovat mezi bydlištěm a místem výkonu práce.

Členové VR znovu opakují svůj názor, že hlavním způsobem, jak tuto pandemii překonat a obnovit volný pohyb, je očkování. Zdůrazňují proto, že je zapotřebí zaručit rovný přístup k vakcínám, a požadují, aby byla urychleně zintenzivněna výroba očkovacích látek v Evropě. VR navrhuje , aby EU prozkoumala nová řešení, například pozastavení patentů na léčivé přípravky a zdravotnické technologie, které umožňují léčit onemocnění COVID-19 nebo tomuto onemocnění předcházet.

Cestovní ruch je jedním z odvětví nejvíce postižených omezeními volného pohybu a dalšími preventivními opatřeními proti šíření koronaviru. Toto odvětví vytváří 10 % HDP EU a představuje 12 % pracovní síly EU, avšak krize COVID-19 vedla u mnoha hospodářských subjektů, jako jsou hotely a restaurace, cestovní kanceláře a dopravní společnosti, ke ztrátám mezi 85 % a 90 %. V roce 2020 bylo v turistických ubytovacích zařízeních v EU zaznamenáno celkem 1,4 miliardy přenocování, což je ve srovnání s rokem 2019 o 52 % méně . Nejvíce zasaženými zeměmi byly Kypr, Malta a Řecko, v nichž byl pokles více než 70 %.

„Přišli jsme o léto, podzim, zimu a dvě jara. Další ztracená sezóna bude znamenat konec mnoha hotelů, kaváren, půjčoven lodí, zábavních parků a prázdninových atrakcí. Musíme očkovat, chránit se a znovu objevovat radost z cestování, setkávání se s lidmi a navštěvováním různých míst. Tuto krizi můžeme přeměnit v příležitost k tomu, abychom znovu objevili úžasné evropské venkovské oblasti. Pojďme všichni zapomenout na nadměrný cestovní ruch a užívejme si dovolené udržitelným způsobem,“ řekla během samostatné diskuse o oživení cestovního ruchu, hotelnictví a pohostinství Ulrika Landergren (SE/RE), předsedkyně Komise VR pro přírodní zdroje (NAT).

Plenárního zasedání se zúčastnila portugalská státní tajemnice pro cestovní ruch Rita Marques , která uvedla: „Portugalské předsednictví Rady Evropské unie je odhodláno podporovat společné akce a politiky s cílem zajistit udržitelnější, digitálnější a konkurenceschopnější obnovení cestovního ruchu a cestování. Zahájili jsme dialog o udržitelném oživení cestovního ruchu a vypracovali jsme pokyny k evropskému programu pro cestovní ruch do roku 2050. Digitální zelený certifikát v krátkodobém horizontu ukazuje, že jsme plně odhodláni zaručit harmonizovaná kritéria, která podporují volný pohyb. Jedná se o nezpochybnitelný krok k oživení tohoto odvětví.“

Jens Zimmer Christensen , předseda asociace HOTREC, jež zastupuje hotely, restaurace, kavárny a obdobná zařízení v Evropě, dodal: „Dopad pandemie na evropské pohostinství a cestovní ruch byl katastrofický a obnova nebude okamžitá ani snadná. Znovuotevření není totéž co oživení. EU a členské státy musí během krize i po jejím skončení i nadále podporovat podniky a chránit pracovní místa. Toto odvětví potřebuje mimo jiné plán EU zaměřený na oživení a větší koordinaci cestovních omezení. Jsem přesvědčen, že pokud budeme i nadále spolupracovat v oblasti pohostinství, může z toho naše odvětví vyjít vítězně a být hnací silou ekologické a digitální transformace.“

Souvislosti:

Evropská komise v návaznosti na příspěvek hlav států a předsedů vlád EU předložila v březnu návrh na vytvoření digitálního zeleného certifikátu, který má usnadnit bezpečný volný pohyb občanů v rámci EU během pandemie COVID-19. Rada EU se 14. dubna dohodla na svém mandátu pro jednání o tomto návrhu, Evropský parlament pak svůj mandát pro jednání přijal 29. dubna . Jednání mezi oběma orgány bylo zahájeno tento týden . Příští třístranné jednání proběhne 11. května. Cílem je dosažení dohody před začátkem letní turistické sezóny.

VR svoji podporu záměru vytvořit pro lékařské účely standardizovanou a interoperabilní formu dokladu o očkování, neboť z lékařského hlediska je nezbytné mít k dispozici potvrzení o provedené vakcinaci, vyjádřil již ve svém usnesení ke kampani očkování proti onemocnění COVID-19 .

Svá očekávání VR uvedl ve dvou hlavních stanoviscích k cestovnímu ruchu, která byla přijata v roce 2020 ( zpravodaj Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/RE) ) a v roce 2016 ( zpravodaj Hanspeter Wagner (AT/ELS) ).

Obsahují:

  • výzvu zformulovat nový evropský rámec pro udržitelný cestovní ruch, který bude v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a Agendou OSN 2030,
  • zřízení interinstitucionální kontaktní skupiny pro oblast cestovního ruchu a celoevropskou alianci a síť turistických regionů a měst,
  • vytvoření společného rámce pro virtuální program cestovní karty evropských občanů za účelem zvýšení soudržnosti mezi regiony a zdůraznění role cestovního ruchu při prosazování evropského občanství a kultury.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023