Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Předseda VR a starosta Londýna tvrdí, že je třeba se vyhnout neřízenému brexitu, jenž by pro obě strany znamenal prohru a poškodil by regiony a města EU a Spojeného království  

Kontaktní skupina VR–Spojené království, v jejímž čele stojí předseda rady regionu Bretaň, posílí místní a regionální partnerství a zajistí odpovídající finanční podporu EU pro vážně zasažené regiony

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas a starosta Londýna Sadiq Khan během on-line diskuse v Bruselu vyzvali vyjednavače Spojeného království a EU, aby pokračovali v jednáních, dokud nebude dosaženo obchodní dohody. Varovali, že varianta „bez dohody“ bude mít katastrofální dopad a poškodí mnoho regionů a měst ve Spojeném království a EU, což by pro obě strany znamenalo prohru. Starosta Londýna vyzval k okamžitému prodloužení přechodného období, nebude-li možné v rámci probíhajících jednání dosáhnout obchodní dohody. Místní a regionální orgány EU a Spojeného království se rovněž zavázaly ke zintenzivnění společného úsilí o zmírnění brexitu a k dlouhodobé budoucí spolupráci na otázkách, jako jsou změna klimatu a migrace.

Ve chvíli, kdy do konce přechodného období zbývají méně než tři týdny a budoucí obchodní dohoda mezi Spojeným královstvím a EU je stále velmi nejistá, vyjádřili místní a regionální představitelé EU a starosta Londýna obavy z vážných důsledků brexitu bez dohody. Zavázali se k těsné spolupráci, aby zajistili, že se budou pravidelně posuzovat územní dopady brexitu. Dalším cílem je spolupráce v oblastech společného zájmu i v budoucnosti.

Apostolos Tzitzikostas , předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie, upozornil: „Brexit bez dohody bude pro mnoho regionů katastrofální a v kombinaci s pandemií bude mít vážný dopad na regionální ekonomiky. Místní a regionální orgány jako první pocítí důsledky tohoto posledního jednání o brexitu pro životy lidí. Bude trvat mnoho let, než stanovíme nové hranice a pochopíme, co pro nás všechny toto rozdělení znamená. Město Londýn a města a regiony Spojeného království i Evropské unie budou bok po boku usilovat o nalezení způsobů, jak rozložit a zmírnit dopady na naše komunity.“

Starosta Londýna Sadiq Khan během diskuse poznamenal: „Brexit je faktem a my máme povinnost hledět do budoucnosti, nikoli do minulosti. Musíme spolupracovat na společných výzvách, a to napříč městy, regiony a zeměmi. Chci se postarat o to, že Londýn zůstane klíčovým partnerem pro Brusel a každé evropské město, každý region a každou zemi. Nebude-li možné v několika následujících dnech dosáhnout obchodní dohody, chtěl bych Borise Johnsona a EU vybídnout k prodloužení přechodného období. Scénář „bez dohody“ by prostě neměl nastat. Byla by to prohra jak pro Spojené království, tak pro EU, která by vedla ke ztrátě pracovních míst, snížení růstu a poklesu životní úrovně v celé Evropě, právě když se ocitáme v klíčovém okamžiku našeho boje proti pandemii.“

Členové VR diskutovali o způsobech udržení a rozvoje vztahů s decentralizovanými správními orgány Spojeného království a místními a regionálními orgány v Anglii, Skotsku, Walesu, Severním Irsku a Gibraltaru. Předseda nedávno vytvořené kontaktní skupiny VR–Spojené království Loïg Chesnais-Girard (FR/SES), předseda rady regionu Bretaň, řekl: „Místní a regionální politici na obou stranách Lamanšského průlivu mají společný zájem na omezení škod v regionálních a místních ekonomikách. Abychom toho dosáhli, musíme při našich kontaktech s vládami členských států a s EU prosazovat přeshraniční spolupráci. V rámci EU nám určité zabezpečení pro nejvíce postižené oblasti poskytuje rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu. Vyzývám EU, aby byla připravena zajistit větší částku, pokud dopad brexitu – jak je pravděpodobné – přesáhne 5 miliard EUR. Tato kombinace pandemie COVID-19 a brexitu je nesmírně nebezpečná, proto musíme stát při sobě z hospodářského i politického hlediska.“

Vzkaz během probíhajících jednání mezi EU a Spojeným královstvím zaslal také Michel Barnier , předseda Pracovní skupiny pro vztahy se Spojeným královstvím : „Trvale usilujeme o ambiciózní partnerství mezi EU a Spojeným královstvím, které by lidem, místním komunitám a také podnikům a regionům pomohlo v budoucnu co nejlépe pokračovat ve spolupráci. Přestože jsme i nadále, tak jako dosud, otevřeni nalezení vzájemně výhodných řešení, EU neuzavře dohodu za každou cenu. Dohoda bude muset chránit náš jednotný trh a dlouhodobé hospodářské zájmy občanů, podniků a regionů EU. Zatím máme stále velmi odlišné názory na dobře známé otázky rovných podmínek, správy a rybolovu. Následující dny budou velmi důležité. V každém případě bychom měli všichni pokračovat v přípravách na všechny scénáře, včetně brexitu bez dohody k 1. lednu 2021.“

Související informace

VR v roce 2018 provedl průzkum mezi svými členy a mezi dalšími místními a regionálními orgány a místními obchodními komorami týkající se dopadů brexitu. Průzkum byl zveřejněn v souhrnné zprávě . Byly do ní zahrnuty výsledky studie týkající se odvětví a regionů, které jsou nejvíce vystaveny změnám hospodářských vazeb se Spojeným královstvím. Mezi tato odvětví patří potravinářství, výroba dopravních prostředků, strojírenství, elektronika, textilní průmysl a výroba nábytku. Zvláště ohroženými regiony jsou všechny regiony v Irsku, Hauts-de-France a Bretaň ve Francii, Malopolské a Lublinské vojvodství v Polsku, Hesensko v Německu, Vlámsko v Belgii a Andalusie ve Španělsku. Jednotlivá zvláště ohrožená průmyslová odvětví byla nalezena v regionech Emilia Romagna, Toskánsko a Marche v Itálii, Midi-Pyrénées a Auvergne ve Francii a v regionech v Německu, Nizozemsku, Portugalsku, na Slovensku, v Česku, Rumunsku, Bulharsku a Řecku.

Kontakt:

Michele Cercone

mluvčí předsedy

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tel.: +32 (0)473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COR-PRESIDENT-AND-UK-MAYOR-OF-LONDON-AVOID-A-LOSE-LOSE-BREXIT-NO-DEAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COR-PRESIDENT-AND-UK-MAYOR-OF-LONDON-AVOID-A-LOSE-LOSE-BREXIT-NO-DEAL.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COR-PRESIDENT-AND-UK-MAYOR-OF-LONDON-AVOID-A-LOSE-LOSE-BREXIT-NO-DEAL.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COR-PRESIDENT-AND-UK-MAYOR-OF-LONDON-AVOID-A-LOSE-LOSE-BREXIT-NO-DEAL.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-COR-PRESIDENT-AND-UK-MAYOR-OF-LONDON-AVOID-A-LOSE-LOSE-BREXIT-NO-DEAL.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023