Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Politika EU v oblasti hospodářské soutěže nesmí omezovat místní a regionální podporu  

Dopad politiky EU v oblasti hospodářské soutěže na místní a regionální orgány byl tématem stanoviska přijatého na prosincovém plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR). Členové VR se během diskuse s komisařkou EU pro hospodářskou soutěž paní Margrethe Vestager zasazovali o to, aby pravidla místním a regionálním orgánům umožňovala řešit sociální a hospodářské problémy, aniž by to bylo považováno za státní podporu.

Politika hospodářské soutěže je nástrojem EU k ochraně vnitřního trhu a spotřebitelů před možným zneužíváním ze strany dominantních podniků, které by jim jinak mohly účtovat přemrštěné ceny nebo vnucovat nespravedlivé podmínky, jež by měly negativní dopad na občany a místní a regionální ekonomiky. Omezuje rovněž zásahy státu, které mohou způsobit problémy místním a regionálním orgánům poskytujícím veřejné služby nebo podporujícím své místní podniky a ekonomiky.

Místní a regionální orgány jsou citlivé na rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže, včetně daňových rozhodnutí, protože mohou mít významný dopad na místní a regionální úroveň. Poskytují služby obecného hospodářského zájmu, což je důležitý úkol při podpoře Evropanů v jejich každodenním životě. Je nutné při tomto úkolu města a regiony podporovat, a to i v rámci politiky EU v oblasti hospodářské soutěže, “ řekl na úvod diskuse pan Karl-Heinz Lambertz , předseda Evropského výboru regionů.

Paní Margrethe Vestager, komisařka EU pro hospodářskou soutěž, uvedla: „Souhlasíme s VR, že neovlivňují-li veřejné výdaje hospodářskou soutěž v evropském měřítku, pak není nutné, aby se Evropská komise zapojovala. Naším úkolem je zajistit, aby byl evropský trh otevřený a spravedlivý. Musíme udělat vše pro to, aby občané a podnikatelé se skvělými nápady nebyli vytlačováni z trhu podniky, které dostávají státní podporu. Státní podpora by se měla poskytovat pouze v případě, že trh nedokáže daný projekt uskutečnit. Ceníme si dnešní výměny názorů s místními a regionálními zástupci, kteří uvádějí oblasti, v nichž musíme pokročit.“

VR ve svém stanovisku vyzdvihuje pozitivní dopad, který má evropská politika hospodářské soutěže na občany a podniky, neboť rozšiřuje výběr pro občany a podporuje inovace, a chválí Evropskou komisi za to, že řeší problémy v oblasti zeměpisného blokování a elektronického obchodu, což je pro evropské spotřebitele přínosné.

Pan Michael Murphy (IE/ELS), člen rady hrabství Tipperary v Irsku a zpravodaj stanoviska VR, však řekl, že při prosazování pravidel hospodářské soutěže je zapotřebí vyváženého přístupu, který bude zohledňovat rozdíly jak v zeměpisné poloze, tak v sociální a kulturní situaci. Musíme dále zjednodušovat uplatňování pravidel státní podpory pro služby obecného hospodářského zájmu, aby místní a regionální orgány coby poskytovatelé těchto služeb mohly reagovat na místní hospodářské výzvy, a to zejména pokud jde o okrajové regiony, kde trh nemusí vždy být pro poskytování služeb použitelným způsobem, a s cílem pomoci zranitelným občanům, s obtížemi se potýkajícím malým podnikům a střadatelům.

Stanovisko rovněž zdůrazňuje, že je v zájmu ochrany evropských zemědělců nutné zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a transparentnost cen v potravinovém řetězci. S  očekáváním budoucích výzev VR dále doporučuje větší pružnost pravidel státní podpory, což umožní místním a regionálním orgánům více proaktivně pomáhat evropským podnikům zdolat ekonomickou nejistotu, již přinese brexit, aniž by tato pomoc byla považována za státní podporu.

V dalším stanovisku VR, Směrem k evropskému programu v oblasti bydlení , byla také nadnesena otázka sociálního bydlení. Zpravodajem tohoto stanoviska, které bylo přijato ve stejný den, byl pan Hicham Imane (BE/SES), člen rady města Charleroi v Belgii. Pan Imane zastává názor, že politika hospodářské soutěže by neměla omezovat sociální bydlení na nejchudší nebo znevýhodněné sociální skupiny. Místní a regionální orgány by měly mít volnost při plánování, poskytování a financování sociálního bydlení, aby pomohly i těm, kdo žijí v nevhodných podmínkách či přelidněných bytech nebo musí vydat většinu svého příjmu, aby si mohli dovolit důstojné bydlení.

Stanoviska VR týkající se hospodářské soutěže:

stanovisko Směrem k evropskému programu v oblasti bydlení

stanovisko Státní podpora a služby obecného hospodářského zájmu (tisková zpráva)

stanovisko Přezkum směrnice o vysílání pracovníků (tisková zpráva)

Kontakt:
Carmen Schmidle
Tel.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :