Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský výbor regionů odložil své březnové plenární zasedání ve snaze pomoci zabránit pandemickému šíření koronaviru a dostat jej pod kontrolu  
Tiskové prohlášení předsedy Evropského výboru regionů ‎ Apostolose Tzitzikostase

„Po pečlivém uvážení jsem se rozhodl odložit plenární zasedání Evropského výboru regionů, které se mělo uskutečnit ve dnech 25. a 26. března. Záměrem je pomoci zabránit pandemickému šíření koronaviru a dostat jej pod kontrolu. Jedná se o opatření podobné těm, jaká učinila řada místních, regionálních, celostátních a unijních orgánů. O tomto rozhodnutí již byli informováni všichni členové Výboru, jeho zaměstnanci, ostatní instituce EU a naši partneři, s nimiž úzce spolupracujeme.

K tomuto kroku jsem přistoupil na základě žádosti mnohých členů, kteří se v souvislosti s účastí na plenárním zasedání obávají o své zdraví, a také těch, kteří by se nemohli dostavit kvůli restrikcím, jež zavedly jejich země. Důkladně jsem posoudil i související zdravotní, politické, organizační, finanční, právní a interinstitucionální aspekty. Ze všech rozborů situace shodně vyplývá, že je nutné přijmout přísné preventivní opatření. Zdraví našich občanů, členů a zaměstnanců je na prvním místě. Musíme postupovat rozvážně a zodpovědně, abychom je ochránili.

Mimoto je důležité, aby naši členové mohli být v tomto kritickém období k dispozici tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Jakožto zvolení místní a regionální představitelé hrajeme v boji proti pandemii koronaviru v našich regionech, městech a obcích stěžejní roli. Svádíme tuto bitvu rázně, vytrvale a udatně a já jsem přesvědčen o tom, že se nám tímto způsobem podaří pandemii koronaviru zastavit a zdolat.

Demokracie je silnější než jakýkoli virus. Hodlám plenární zasedání Výboru co nejdříve znovu svolat, jakmile k tomu budou splněny nezbytné zdravotní, politické a organizační podmínky.“

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet: