Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
EU může učinit více pro ochranu staveb před následky zemětřesení  

V souboru doporučení z 11. října Evropský výbor regionů žádá, aby Evropská unie v reakci na strašlivé ztráty na životech, které v tomto roce přivodila zemětřesení v Itálii, přijala dlouhodobou strategii s cílem pomoci zrenovovat ohrožené budovy a infrastrukturu. Shromáždění EU regionálních a místních zástupců ve svých návrzích mimo jiné upozorňuje na to, že Evropská unie a její členské státy by měly vyčlenit více peněz na renovace, poněvadž tyto investice by byly ekonomicky přínosné a mohly by snížit emise škodící klimatu a také počet obětí.

Evropský výbor regionů připravil z vlastní iniciativy stanovisko Evropská politika seismického zodolnění budov a infrastruktury , jehož přijetí bylo načasováno na 13. října, který je Mezinárodním dnem snižování rizika katastrof. VR ve spolupráci s Úřadem Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof (UNISDR) pobízí místní a regionální orgány v celé Evropě k tomu, aby své občany ochránily před škodami, jež způsobují přírodní katastrofy.

Zpravodaj VR Vito Santarsiero (IT/SES), člen rady jihoitalského regionu Basilicata, prohlásil: „Nebezpečné přírodní jevy nemusejí nutně napáchat takovou spoušť, jako se to stalo letos v Itálii. Citlivost stavby rozhoduje o tom, zda se bude jednat o problém nebo o pohromu. Musíme zajistit, aby byly naše stavby odolné. Bude to sice něco stát, ale mohli bychom tuto renovaci – toto „zodolnění“ – spojit se snahou zvýšit energetickou účinnost, což by přineslo úspory a prospělo klimatu. A samozřejmě musíme mít na paměti i cenu, kterou platíme v důsledku nečinnosti – v uplynulých 50 letech připravila zemětřesení v Itálii každoročně o život 100 lidí a zapříčinila finanční ztráty ve výši 3 miliard EUR, což často na celá léta utlumí místní ekonomiku a ohrozí i budoucí rozvoj. EU má dobré technické normy na ochranu staveb před zemětřeseními a vždy velmi štědře pomáhá odstraňovat následky zemětřesení. Měla by ale více investovat do prevence tím, že bude k riziku zemětřesení přihlížet při rozhodování o tom, kam poputují prostředky z regionálních fondů EU, a bude vyžadovat, aby veškerá infrastruktura vybudovaná s přispěním EU byla odolná vůči katastrofám. Tato opatření by nám mimoto pomohla zvládat další přírodní jevy, jako jsou povodně a vlny veder, k nimž se změnou klimatu dochází stále častěji.“

Pan Santarsiero dodal: „Naše doporučení se zdaleka netýkají jen peněz. Předcházet katastrofám znamená disponovat přesnými informacemi a mít dobře fungující místní správu, spolupracující obyvatelstvo a účinné záchranné služby – a ve všech těchto oblastech hrají místní orgány zcela zásadní roli. Naše návrhy by mohly být užitečné ve všech těchto ohledech, včetně přijetí akčního plánu na úrovni EU pro uskutečňování rozsáhlejšího výzkumu v oblasti zemětřesení.“

Pan Santarsiero uvedl, že je zvlášť obtížné přesvědčit o nutnosti preventivních opatření starší majitele domů a že zemětřesení představují mimořádnou hrozbu v Itálii, Řecku a Rumunsku a v menší míře hrozí v některých částech Portugalska, Španělska a Francie. Mohou rovněž vyvolat tsunami, které může zasáhnout celé Středomoří od Lisabonu až po Krétu.

V květnu 2017 se předseda, první místopředseda a předsedové pěti politických skupin VR vydali na pracovní cestu do italských regionů Umbrie, Lazio, Abruzzo a Marche , aby se přesvědčili o rozsahu škod, jež tam zanechala zemětřesení.

Na společné konferenci VR a UNISDR , která proběhne 12. října, povede pan Santarsiero diskusi o zvládání rizika katastrof za účasti zástupců Evropské investiční banky, Světové banky a pojišťovací společnosti Zurich Insurance Group.

V roce 2016 podepsaly Evropský výbor regionů a UNISDR pětiletý akční plán s cílem přimět větší počet evropských měst a regionů k tomu, aby podnikly kroky pro snížení rizika katastrof. UNISDR má na starosti Sendajský rámec OSN pro snižování rizika katastrof na období 2015–2030, v němž je kladen důraz na provázanost mezi přírodními hrozbami, opatřeními v oblasti klimatu a udržitelným rozvojem a který má dobrovolný charakter. Tento úřad provádí s místními orgány zdola vycházející kampaň s názvem Making Cities Resilient, k níž se do dnešního dne přidalo 3 678 obcí.

Kontakt:
Andrew Gardner
Tel.: +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CAN-DO-MORE-TO-REDUCE-IMPACT-OF-EARTHQUAKES-ON-BUILDINGS.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023