Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Rozpočet EU: v případě snížení regionálních investic EU utrpí místní opatření v oblasti klimatu  

Lídr místních a regionálních politiků dne 22. února prohlásil, že Evropská unie i nadále potřebuje silnou regionální politiku, aby mohla plnit své mezinárodní závazky týkající se snížení emisí CO 2 .

Předseda Evropského výboru regionů (VR) Karl-Heinz Lambertz ve svém projevu na oslavách 10. výročí Evropského paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky uvedl, že tento pakt „předčil všechna očekávání“ a stal se „skutečným evropským úspěchem“. Pakt starostů a primátorů vznikl v Evropě v roce 2008 a jeho účelem je podporovat všechna města a regiony, které si samy přejí překročit cíle EU v oblasti snižování emisí. Když se v roce 2016 sloučil s Dohodou starostů a primátorů, stal se celosvětovou iniciativou.

Pan předseda Lambertz pronesl projev v Evropském parlamentu spolu s předsedou EP panem Antoniem Tajanim, v němž uvedl: „Před deseti lety by si nikdo nebyl pomyslel, že se do tohoto hnutí „zdola nahoru“ pro boj proti změně klimatu zapojí více než 9 000 měst, ani že se tato iniciativa rozšíří po celém světě. Místní představitelé však chápou, že ekologizace našich ekonomik, čistější ovzduší a zajištění udržitelných dodávek zdravých potravin zlepšuje život našich občanů. Města a regiony jsou schopny řešit klimatické a energetické výzvy a v této souvislosti hrají přední úlohu. Vlády členských států musí oficiálně uznat tuto skutečnost tím, že umožní městům a regionům zasedat na celosvětových jednáních o změně klimatu.“

Na této akci, která se konala den před setkáním zástupců EU věnovaným diskusi o příštím rozpočtu EU, pan předseda Lambertz rovněž podotkl: „K tomu, aby Evropa měla i nadále vedoucí úlohu v boji proti změně klimatu a její životní prostředí se opět zlepšilo, je nutné poskytnout místním a regionálním představitelům odpovídající finanční prostředky. To znamená zabezpečit, aby politika soudržnosti EU, která v současné době věnuje více než 25 % svého rozpočtu na opatření v oblasti klimatu, byla i nadále silná a účinná. Politika soudržnosti financuje místní akční plány v oblasti klimatu a energetiky a investuje do energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a udržitelné veřejné dopravy v našich regionech a městech. Oslabení politiky soudržnosti by mělo závažné dopady na naši schopnost vytvářet „zelená“ pracovní místa, snižovat emise CO2 a přejít na nízkouhlíkové hospodářství.“

Naléhavě vyzval zastánce opatření v oblasti klimatu, aby prosazovali takovou politiku soudržnosti EU, jež by byla silná, účinnější, viditelnější a dostupnější pro všechna města a regiony v EU po roce 2020. Výbor, který je shromážděním EU 350 vedoucích představitelů místní a regionální úrovně, předložil rozsáhlá doporučení, jak tuto politiku zlepšit. Společně s předními evropskými sdruženími regionů a měst rovněž zahájil #CohesionAlliance, což je koalice všech, kdo jsou přesvědčeni, že politika soudržnosti EU musí být i nadále jedním z pilířů budoucnosti EU. To bylo též hlavní myšlenkou dopisu zaslaného Donaldu Tuskovi, předsedovi Evropské rady, dne 21. února, v němž pan předseda Lambertz dále vyzval k tomu, aby byl rozpočet EU „zvýšen na 1,3 % hrubého národního důchodu EU-27“.

Poznámky pro redaktory:

Mezi řečníky na oslavě desátého výročí vzniku evropského Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky byli starostové a primátoři z celé Evropy a tři evropští komisaři – místopředseda Komise Maroš Šefčovič, komisař Miguel Arias Cañete a komisař Carlos Moedas. Evropský Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky financuje Evropská komise.

Kromě pana předsedy Lambertze vystoupili s projevem tři členové VR: Fernando López Miras (ES/ELS), předseda vlády autonomní oblasti Murcia, Juan Espadas Cejas (ES/SES), primátor Sevilly a Andrea Turčanová (SK/ELS), primátorka města Prešov. VR, který drží nad Paktem starostů a primátorů politický patronát, přispěl k diskusi o globalizaci tohoto hnutí prostřednictvím svých doporučení z roku 2015. Zpravodajkou byla Kata Tüttő (HU/SES).

V Evropě snížili signatáři Paktu starostů a primátorů své emise přibližně o 23 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Pro srovnání je třeba uvést, že celkovým cílem EU je snížit emise o 20 % do roku 2020.

EU má za cíl vynaložit na opatření v oblasti klimatu nejméně 20 % svého rozpočtu. Podle údajů Evropské komise z roku 2017 bylo od roku 2014 na projekty v oblasti klimatu vyčleněno více než 25 % finančních prostředků z politiky soudržnosti. Ze 73 miliard EUR dosud vynaložených od roku 2014 bylo 22 miliard EUR investováno do ochrany životního prostředí, 16,5 miliardy EUR do projektů na přizpůsobení se změně klimatu a projektů zaměřených na prevenci rizik, 15,5 miliardy EUR do dopravních a energetických sítí a 11 miliard EUR do opatření na podporu nízkouhlíkového hospodářství, jako je energetická účinnost. Na přispění evropských fondů soudržnosti k plnění cílů politiky v oblasti klimatu, jež byly schváleny v Paříži v roce 2015, se zaměřila studie Evropského parlamentu vypracovaná v roce 2017.

• Fotografie jsou k dispozici prostřednictvím aplikace Flickr.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023