Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Rozpočet EU: Škrty v politice soudržnosti oslabí sliby EU v oblasti sociálního pokroku  

Rok po vyhlášení evropského pilíře sociálních práv je klíčová otázka stále nezodpovězena: jak splnit sliby hlav států a předsedů vlád vyslovené na sociálním summitu v Göteborgu v listopadu 2017? Zástupci regionů a měst během interinstitucionální konference, kterou v pondělí uspořádal Evropský výbor regionů (VR), zdůraznili před komisařkou EU paní Marianne Thyssen, že politika soudržnosti EU musí i nadále podporovat provádění evropského pilíře sociálních práv, a to s aktivním zapojením místních a regionálních orgánů.

Karl-Heinz Lambertz , předseda Evropského výboru regionů, řekl: „EU musí stále usilovat o posilování postavení svých občanů tím, že bude vytvářet důstojná pracovní místa a chránit zdraví a zajistí, že nikdo nebude opomenut. Díky evropskému pilíři sociálních práv se sociální ochrana a začleňování vrátily na přední místa agendy EU, avšak k naplnění je zapotřebí společného závazku všech úrovní správy. Nyní více než kdy dříve potřebujeme ambiciózní rozpočet EU a silnou politiku soudržnosti po roce 2020. Regiony a města jsou připraveny na obnovu Evropy, ale omezování nebo centralizace finančních prostředků EU, zejména Evropského sociálního fondu, zbrzdí naše ambice.“

Marianne Thyssen , evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, uvedla: „Naše politika je možná lokální, ale výzvy, kterým čelíme, jsou evropské či dokonce globální. Výbor regionů slučuje neslučitelné: pomáháte nám myslet celoevropsky, ale jednat na místní úrovni. Stejnou roli plní evropský pilíř sociálních práv. Vypořádává se s celoevropskými výzvami prostřednictvím opatření, jež nejsou jen evropská, ale také celostátní, regionální a místní.“

VR se domnívá, že sociální práva by měla být srovnatelná s ekonomickými právy, a proto vyzval k tomu, aby byla do smluv EU vložena kapitola o sociálním pokroku a aby byly pro členské státy zavedeny závazné sociální cíle. Domnívá se rovněž, že srovnávací přehled, jenž podporuje evropský pilíř sociálních práv, by měl zahrnovat údaje o daném území, aby bylo možné řešit regionální nerovnosti. Regiony a města také vyzývají k rozsáhlé mobilizaci dovedností a vzdělávání s cílem povzbudit investice do lidského kapitálu a zlepšit soulad mezi dovednostmi a potřebami trhu práce.

José Ignacio Ceniceros (ES/ELS), předseda Komise VR pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC) a předseda regionální vlády autonomní oblasti La Rioja, prohlásil: „Sociální a hospodářské nerovnosti mezi evropskými regiony a uvnitř těchto regionů jsou příčinou velmi vážných demografických změn, odlivu mozků, imigrace a populismu. Sociální pilíř se může s odpovídajícím financováním a silnou politickou vůlí stát zbraní proti nerovnosti a vyčlenění a poskytnout našim méně šťastným spoluobčanům nezbytné odborné vzdělávání a dovednosti, aby se neztratili na konkurenčním trhu práce a stali se aktivními a produktivními členy společnosti.“

Heinz-Joachim Höfer (DE/SES), starosta města Altenkirchen a  zpravodaj VR ke stanovisku o evropském pilíři sociálních práv, řekl: „Mají-li se zásady pilíře stát realitou pro všechny Evropany, očekáváme od Evropské komise mnohem větší ambice a rychlé jednání. Stále čekáme na evropskou strategii pro cenově dostupné bydlení, evropský plán boje proti chudobě, jehož účelem by bylo snížit počet lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, a odpovídající opatření na ochranu pracovníků platforem. Ještě větší obavy vyvolává to, že rozpočtové škrty plánované na období 2021–2027, například v Evropském sociálním fondu, budou překážkou úspěšného naplňování pilíře, zejména v zaostávajících regionech.“

Zpravodajka Evropského parlamentu Maria João Rodrigues (PT/S&D) také zdůraznila, že „příští rozpočet EU by měl naplnit sliby dané v Göteborgu, tedy před konáním evropských voleb v roce 2019 budovat spravedlivější Evropu a posilovat sociální rozměr EU. Místní a regionální orgány by měly být řádně zapojeny do přípravy a provádění programů příštího rozpočtu. Jejich konkrétní znalosti regionálních a místních potřeb je staví do pozice zvláštních partnerů při účinném provádění sociálního pilíře.“

Rakouské předsednictví Rady EU zastupoval první poradce Andrä Ruppechter , který poukázal na to, že úsilí o hospodářské a sociální sbližování může přispět ke stabilnějšímu a produktivnějšímu hospodářství EU.

Luca Jahier , předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), na závěr uvedl: „Chceme-li, aby tento pilíř přispěl k dobrým životním podmínkám všech občanů, musí EHSV a VR spojit své síly. Obě instituce mají nejlepší postavení k tomu, aby posoudily provádění z územního hlediska a hlediska občanské společnosti. Je velmi naléhavé, abychom se zabývali nerovnostmi, které nás rozdělují, a vyvolali změny, po nichž občané touží.“

Fotogalerie

Další informace:

Evropská komise pro příští rozpočtové období 2021–2027 navrhuje flexibilnější a jednodušší podobu stávajícího Evropského sociálního fondu díky spojení několika existujících fondů a programů. Nový Evropský sociální fond plus bude podporovat zásady evropského pilíře sociálních práv a provádění doporučení v rámci evropského semestru. Celková výše finančních prostředků však bude snížena přibližně o 6 %. Návrh stanoviska VR , které bude přijato na prosincovém plenárním zasedání (zpravodajka: Susana Díaz Pacheco (ES/SES), předsedkyně regionální vlády autonomní oblasti Andalusie), také varuje před centralizací správy fondu na úkor místních a regionálních orgánů.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Regiony a města EU vítají odhodlání členských států i nadále podporovat politiku soudržnosti jakožto hlavní pilíř Unie
Regiony a města EU vítají odhodlání členských států i nadále podporovat politiku soudržnosti jakožto hlavní pilíř Unie
22.11.2022