Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Rozpočet EU: Škrty v politice soudržnosti oslabí sliby EU v oblasti sociálního pokroku  

Rok po vyhlášení evropského pilíře sociálních práv je klíčová otázka stále nezodpovězena: jak splnit sliby hlav států a předsedů vlád vyslovené na sociálním summitu v Göteborgu v listopadu 2017? Zástupci regionů a měst během interinstitucionální konference, kterou v pondělí uspořádal Evropský výbor regionů (VR), zdůraznili před komisařkou EU paní Marianne Thyssen, že politika soudržnosti EU musí i nadále podporovat provádění evropského pilíře sociálních práv, a to s aktivním zapojením místních a regionálních orgánů.

Karl-Heinz Lambertz , předseda Evropského výboru regionů, řekl: „EU musí stále usilovat o posilování postavení svých občanů tím, že bude vytvářet důstojná pracovní místa a chránit zdraví a zajistí, že nikdo nebude opomenut. Díky evropskému pilíři sociálních práv se sociální ochrana a začleňování vrátily na přední místa agendy EU, avšak k naplnění je zapotřebí společného závazku všech úrovní správy. Nyní více než kdy dříve potřebujeme ambiciózní rozpočet EU a silnou politiku soudržnosti po roce 2020. Regiony a města jsou připraveny na obnovu Evropy, ale omezování nebo centralizace finančních prostředků EU, zejména Evropského sociálního fondu, zbrzdí naše ambice.“

Marianne Thyssen , evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, uvedla: „Naše politika je možná lokální, ale výzvy, kterým čelíme, jsou evropské či dokonce globální. Výbor regionů slučuje neslučitelné: pomáháte nám myslet celoevropsky, ale jednat na místní úrovni. Stejnou roli plní evropský pilíř sociálních práv. Vypořádává se s celoevropskými výzvami prostřednictvím opatření, jež nejsou jen evropská, ale také celostátní, regionální a místní.“

VR se domnívá, že sociální práva by měla být srovnatelná s ekonomickými právy, a proto vyzval k tomu, aby byla do smluv EU vložena kapitola o sociálním pokroku a aby byly pro členské státy zavedeny závazné sociální cíle. Domnívá se rovněž, že srovnávací přehled, jenž podporuje evropský pilíř sociálních práv, by měl zahrnovat údaje o daném území, aby bylo možné řešit regionální nerovnosti. Regiony a města také vyzývají k rozsáhlé mobilizaci dovedností a vzdělávání s cílem povzbudit investice do lidského kapitálu a zlepšit soulad mezi dovednostmi a potřebami trhu práce.

José Ignacio Ceniceros (ES/ELS), předseda Komise VR pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC) a předseda regionální vlády autonomní oblasti La Rioja, prohlásil: „Sociální a hospodářské nerovnosti mezi evropskými regiony a uvnitř těchto regionů jsou příčinou velmi vážných demografických změn, odlivu mozků, imigrace a populismu. Sociální pilíř se může s odpovídajícím financováním a silnou politickou vůlí stát zbraní proti nerovnosti a vyčlenění a poskytnout našim méně šťastným spoluobčanům nezbytné odborné vzdělávání a dovednosti, aby se neztratili na konkurenčním trhu práce a stali se aktivními a produktivními členy společnosti.“

Heinz-Joachim Höfer (DE/SES), starosta města Altenkirchen a  zpravodaj VR ke stanovisku o evropském pilíři sociálních práv, řekl: „Mají-li se zásady pilíře stát realitou pro všechny Evropany, očekáváme od Evropské komise mnohem větší ambice a rychlé jednání. Stále čekáme na evropskou strategii pro cenově dostupné bydlení, evropský plán boje proti chudobě, jehož účelem by bylo snížit počet lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, a odpovídající opatření na ochranu pracovníků platforem. Ještě větší obavy vyvolává to, že rozpočtové škrty plánované na období 2021–2027, například v Evropském sociálním fondu, budou překážkou úspěšného naplňování pilíře, zejména v zaostávajících regionech.“

Zpravodajka Evropského parlamentu Maria João Rodrigues (PT/S&D) také zdůraznila, že „příští rozpočet EU by měl naplnit sliby dané v Göteborgu, tedy před konáním evropských voleb v roce 2019 budovat spravedlivější Evropu a posilovat sociální rozměr EU. Místní a regionální orgány by měly být řádně zapojeny do přípravy a provádění programů příštího rozpočtu. Jejich konkrétní znalosti regionálních a místních potřeb je staví do pozice zvláštních partnerů při účinném provádění sociálního pilíře.“

Rakouské předsednictví Rady EU zastupoval první poradce Andrä Ruppechter , který poukázal na to, že úsilí o hospodářské a sociální sbližování může přispět ke stabilnějšímu a produktivnějšímu hospodářství EU.

Luca Jahier , předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), na závěr uvedl: „Chceme-li, aby tento pilíř přispěl k dobrým životním podmínkám všech občanů, musí EHSV a VR spojit své síly. Obě instituce mají nejlepší postavení k tomu, aby posoudily provádění z územního hlediska a hlediska občanské společnosti. Je velmi naléhavé, abychom se zabývali nerovnostmi, které nás rozdělují, a vyvolali změny, po nichž občané touží.“

Fotogalerie

Další informace:

Evropská komise pro příští rozpočtové období 2021–2027 navrhuje flexibilnější a jednodušší podobu stávajícího Evropského sociálního fondu díky spojení několika existujících fondů a programů. Nový Evropský sociální fond plus bude podporovat zásady evropského pilíře sociálních práv a provádění doporučení v rámci evropského semestru. Celková výše finančních prostředků však bude snížena přibližně o 6 %. Návrh stanoviska VR , které bude přijato na prosincovém plenárním zasedání (zpravodajka: Susana Díaz Pacheco (ES/SES), předsedkyně regionální vlády autonomní oblasti Andalusie), také varuje před centralizací správy fondu na úkor místních a regionálních orgánů.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023