Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský výbor regionů se na svém plenárním zasedání zaměří na rozpočet a plány EU na podporu oživení  

Na vůbec prvním hybridním plenárním zasedání Evropského výboru regionů pronesou proslov evropští komisaři pro rozpočet, vnitřní trh, řešení krizí a demokracii a demografii.

Tohoto plenárního zasedání, jež se bude konat v atmosféře poznamenané hospodářskými a zdravotními problémy způsobenými pandemií COVID-19, se 2. července zúčastní evropský komisař pro rozpočet EU Johannes Hahn, aby s místními a regionálními představiteli prodiskutoval plán Evropské unie na podporu oživení a připravovaný dlouhodobý rozpočet. Politickou a strategickou reakcí EU na současnou krizi se budou zabývat rovněž další tři členové Komise – místopředsedkyně Dubravka Šuica pohovoří o otázkách demokracie a demografie, komisař Thierry Breton odpoví na dotazy týkající se vnitřního trhu a komisař Janez Lenarčič se zamyslí nad některými z opatření, jimiž se EU snaží tuto krizi překonat.

Místní a regionální představitelé budou hlasovat o usnesení k dlouhodobému rozpočtu EU, tj. víceletému finančnímu rámci (VFR) na období 2021–27, a k investičnímu plánu pro udržitelnou Evropu. Tento plán je investičním pilířem Zelené dohody pro Evropu, jejž navrhla Evropská komise se záměrem dosáhnout v EU do roku 2050 uhlíkové neutrality.

Členové Evropského výboru regionů (VR), v němž působí šest politických skupin, rozhodnou také o jeho politických prioritách na období 2020–2025. Guvernér regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas (EL/ELS) po svém zvolení do funkce předsedy Evropského výboru regionů letos v únoru prohlásil, že bude usilovat o to, aby evropská demokracie získala modernější podobu a aby byly podniknuty kroky ve snaze vypořádat se s rozsáhlými změnami, jež přináší stávající převratný environmentální, digitální a demografický vývoj, a že se bude zasazovat o politiky EU, které mají z hlediska dopadu na regionální a místní úroveň prvořadý význam a k nimž patří například politika soudržnosti.

Samostatná diskuse bude věnována Zelené dohodě pro Evropu a skutečnosti, že je nutné učinit z ní klíčovou součást plánů na podporu oživení místních a regionálních ekonomik.

Bude se rovněž hlasovat o osmi stanoviscích Evropského výboru regionů, v nichž místní a regionální orgány formulovaly doporučení adresovaná rozhodovacím orgánům EU. Řada z nich měla být původně přijata na květnovém plenárním zasedání, které však bylo v důsledku omezení volného pohybu osob v celé EU zrušeno.

V zájmu ochrany zdraví bude moci být na plenárním zasedání fyzicky přítomen jen omezený počet členů. Ostatní se ho zúčastní on-line. V souvislosti s touto hybridní formou konání bude rovněž nutné přejít k elektronickému hlasování. Namísto obvyklých dvou budou jednání rozvržena do tří dnů.

Před plenárním zasedáním se 29. června uskuteční schůze předsednictva VR, na níž nadcházející tři předsednictví Rady Evropské unie představí svůj společný program. Velvyslanec Michael Clauss bude zastupovat Německo, které se rotujícího předsednictví ujme ve druhé polovině roku 2020, velvyslanec Nuno Brito popíše priority Portugalska, které bude Radě EU předsedat od ledna do července 2021, a velvyslanec Iztok Jarc nastíní, o co bude ve druhé polovině roku 2021 během svého šestiměsíčního předsednictví usilovat Slovinsko.

Diskuse:

  • úterý 30. června (15:00–16:00): diskuse o řešení krize způsobené pandemií COVID-19 a plánu na podporu oživení, které se zúčastní komisař pro řešení krizí Janez Lenarčič
  • úterý 30. června (16:00–16.30): diskuse o Zelené dohodě pro Evropu jakožto klíčové součásti oživení po pandemii COVID-19
  • středa 1. července (12:15–13:30): diskuse o demografii, které se zúčastní komisařka pro demokracii a demografii Dubravka Šuica
  • čtvrtek 2. července (10:15–12:00): diskuse o budoucím VFR v souvislosti s oživením po krizi způsobené pandemií COVID-19, které se zúčastní komisař pro rozpočet a správu Johannes Hahn
  • čtvrtek 2. července (12:45–14:15): diskuse o hospodářských aspektech oživení po pandemii COVID-19, které se zúčastní komisař pro vnitřní trh Thierry Breton

Stanoviska:

Praktické informace:

Místo konání: Evropský parlament – budova Paul-Henri Spaak, hlavní jednací sál

Datum konání: od úterý 30. června do čtvrtka 2. července 2020

Podklady: program jednání plenárního zasedání a  související dokumenty

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023