Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Rozpočet EU na období 2021–2027: místní vedoucí představitelé a bulharské předsednictví EU obhajují budoucí politiku soudržnosti  

Místní a regionální vedoucí představitelé ze zemí EU, kteří se 7. června sešli v Sofii, vyzvali k odvrácení 10% škrtů v politice soudržnosti, jež ve svém návrhu rozpočtu na období 2021–2027 plánuje Evropská komise. Společně s bulharským předsednictvím Rady EU vyzvali k zabezpečení dostatečných zdrojů a ke zlepšení pravidel, aby se zajistilo, že hlavním cílem a funkcí budoucích evropských strukturálních a investičních fondů bude i nadále snižování nerovností prostřednictvím zapojení místních subjektů.

Komise Evropského výboru regionů pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) uspořádala ve dnech 6. a 7. června spolu s  Národním sdružením obcí Bulharské republiky konferenci zaměřenou na důsledky předběžných návrhů Evropské komise týkajících se příštího víceletého finančního rámce, v nichž se stanoví roční výdajové stropy pro všechny politiky EU v období let 2021–2027 a nová nařízení o fondech.

„Oceňujeme, že se bulharské předsednictví EU zavázalo usilovat o silnou politiku soudržnosti. Prostřednictvím spolupráce mezi EU, vládami jednotlivých zemí a pracovníky místních orgánů se Bulharsko stalo příkladem toho, jak může politika soudržnosti zlepšovat životy občanů, přinést lepší infrastrukturu, zlepšit vzdělávání, bojovat proti chudobě, podporovat reformu veřejných služeb a řešit změnu klimatu. Víme, že to má význam a že jde o investice do občanů a budoucnosti Evropy. Proto musíme sáhnout hluboko do kapsy, abychom minimalizovali škrty a zavedli pravidla, díky nimž bude politika soudržnosti ještě efektivnější,“ řekl Karl-Heinz Lambertz , předseda Evropského výboru regionů.

Místopředseda vlády Bulharské republiky Tomislav Dončev s odkazem na nadcházející jednání o rozpočtu uvedl: „Bulharské předsednictví nebude váhat předložit tyto otázky k projednání a vyvolat upřímnou a otevřenou diskusi o naší společné budoucnosti. Platí to i pro debatu o budoucnosti politiky soudržnosti, tedy politiky, jež má poskytnout odpovědi na naše problémy a vést nás k prosperitě a sdíleným hodnotám.“

Daniel Panov , předseda Národního sdružení obcí Bulharské republiky a starosta města Veliko Tarnovo, řekl: „Domníváme se, že spojené úsilí členů Výboru regionů a podpora vnitrostátních sdružení místních orgánů z celé Evropy jsou nutným předpokladem pro to, aby byly naplněny potřeby milionů evropských občanů v zájmu naší společné budoucnosti. Naším cílem a politickým závazkem je naděje, že zdroje budou náležitě zacíleny na místní komunity, které se potýkají s potížemi.“

Nikola Dobroslavić (HR/ELS), hejtman Dubrovnicko-neretvanské župy a zpravodaj stanoviska VR k víceletému finančnímu rámci, během debaty zdůraznil, že „místní vedoucí představitelé považují návrh víceletého finančního rámce za pozitivní výchozí bod a podporují vyšší investice do vzdělávání, výzkumu, mládeže a migrace. Škrty, které jsou v politice soudržnosti plánovány, s sebou však nesou riziko, že se omezí schopnost regionů a měst řešit nerovnosti a podporovat inovace v celé Evropě. Zároveň je třeba pečlivě zhodnotit navržená kritéria přidělování finančních prostředků a zvýšenou rozpočtovou flexibilitu.“

Ukazuje se, že se místní vedoucí představitelé nejvíce obávají centralizace investic a čím dál větší separace strukturálních fondů EU, kdy jsou Evropský sociální fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova stále více odděleny od Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

ČINNOST VR TÝKAJÍCÍ SE BUDOUCÍ POLITIKY SOUDRŽNOSTI

Komise VR COTER provádí hloubkovou analýzu nových nařízení. Výbor do února rozpracuje a přijme své návrhy na zlepšení. Souběžně se stanoviskem k víceletému finančnímu rámci, které zpracovává pan Dobroslavić, jsou plánována tato další stanoviska:

- nařízení o společných ustanoveních, spoluzpravodajové Catiuscia Marini (IT/SES), předsedkyně rady regionu Umbrie, a  Michael Schneider (DE/ELS), státní tajemník spolkové země Sasko-Anhaltsko,

- Evropský fond pro regionální rozvoj, zpravodaj Michiel Rijsberman (NL/ELS), člen výkonné rady provincie Flevoland,

- Evropská územní spolupráce, zpravodajka Marie-Antoinette Maupertuis (FR/EA), členka výkonné rady územního společenství Korsika,

- Přeshraniční spolupráce, zpravodaj Bouke Arends (NL/SES), člen výkonné rady města Emmen,

- Evropský sociální fond plus, zpravodajka Susana Díaz (ES/SES), předsedkyně regionální vlády autonomní oblasti Andalusie,

- Nástroj pro propojení Evropy, zpravodajka Isabelle Boudineau (FR/SES), místopředsedkyně rady regionu Nová Akvitánie.

ALIANCE SOUDRŽNOSTI

VR prosazuje silnější politiku soudržnosti po roce 2020 a za tímto účelem spolu s nejvýznamnějšími územními sdruženími EU zahájil iniciativu Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance), což je hnutí vycházející z místní úrovně, které je otevřené všem, kdo jsou přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Od jejího zahájení v říjnu minulého roku se k alianci každý den přidávají další subjekty, mezi nimi regionální a místní orgány, sdružení podnikatelů, akademická obec, odborové organizace a expertní skupiny.

Více informací o iniciativách, prohlášeních a pozičních dokumentech #CohesionAlliance je k dispozici na stránkách http://cohesionalliance.eu .

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 22822461

Mobil: +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-2021-2027.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023