Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Místní samosprávy EU a Ukrajiny navázaly partnerství na podporu decentralizační reformy  

Evropská unie rozšířila svoji podporu místním a regionálním orgánům na Ukrajině, když 8. března zahájila pět partnerství mezi regiony a městy na Ukrajině a v EU. V rámci těchto vztahů se estonské, litevské, maďarské, německé a polské obce podělí o své zkušenosti v oblastech, které jejich ukrajinští partneři označili za prioritní: vypracování plánů hospodářského rozvoje, podpora venkovských oblastí, pomoc malým a středním podnikům, podpora cestovního ruchu a větší transparentnost.

Tato iniciativa je součástí širšího úsilí Evropského výboru regionů (VR) o podporu decentralizace pravomocí na Ukrajině, která byla zahájena v dubnu 2014. Od té doby proběhla konsolidace místních samospráv, navýšilo se jejich financování a byly na ně přeneseny větší pravomoci.

V rámci partnerství budou v průběhu následujících tří či více let probíhat návštěvy místních úředníků a odborníků v ostatních obcích, během nichž se budou určovat cíle, analyzovat problémy a zavádět plány. Čtyři z pěti zapojených obcí EU mají své zástupce v Evropském výboru regionů. Finanční podporu poskytuje Evropská komise, každodenní technickou podporu pak zajišťuje Německá agentura pro mezinárodní spolupráci (GIZ).

Karl-Heinz Lambertz , předseda VR, uvedl: „Místní a regionální samosprávy spolupracují, aby prostřednictvím poskytování praktické podpory obcím na Ukrajině povzbudily decentralizaci a zvýšily budování kapacit. Tato partnerství pomohou ukrajinským obcím učinit pokrok po vzoru měst a regionů EU, které těží z větší kontroly nad místními službami. Posílení vztahů a sdílení osvědčených opatření je v zájmu obcí a přispěje k zajištění bezpečnějšího a více prosperujícího evropského sousedství.“

Serhij Černov , předseda Charkovské oblastní rady a předseda Ukrajinského sdružení místních a regionálních orgánů, řekl: „Tato partnerství jsou velice vítanou iniciativou, která napomůže procesu decentralizace. Ukrajinské obce získávají více pravomocí a finančních prostředků, avšak místní politici potřebují velmi konkrétní podporu, zatímco se budou učit, jak tyto pravomoce využívat ku prospěchu svých obcí. Je to také projev solidarity obcí v Estonsku, Litvě, Maďarsku, východním Německu a Polsku, které při přechodu od velmi centralizované státní správy prošly podobnou cestu.“

Estonské město Rakvere bude spolupracovat s městem Vesele na jižní Ukrajině na energetické účinnosti a udržitelném místním rozvoji, zatímco Velkopolské vojvodství spojilo své síly s Charkovskou oblastí na severovýchodě Ukrajiny, aby pomohlo při rozvoji venkova. Město Šyroke v Dněpropetrovské oblasti na východní Ukrajině bude spolupracovat s Barlebenem v německém Sasku-Anhaltsku a západoukrajinská Chmelnycká oblast požádala o pomoc s rozvojem ekologického venkovského cestovního ruchu maďarskou župu Szabolcs-Szatmár-Bereg. Litevská obec Zarasai se o své zkušenosti se zlepšováním transparentnosti a zapojováním občanů do rozhodování podělí s Čemerivci, městem na úpatí Karpat.

Zástupci ukrajinských oblastí se v Bruselu téhož dne také zúčastnili schůze pracovní skupiny pro Ukrajinu, kterou ustavil VR. Na schůzi přednesl hlavní projev Vjačeslav Nehoda, ukrajinský první náměstek ministra pro regionální rozvoj, výstavbu a bydlení. Dalšími řečníky byli Marc Cools, místopředseda Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy, Tibor Szanyi, poslanec EP a místopředseda Parlamentního výboru pro přidružení EU-Ukrajina, a vyšší úředníci EU, mimo jiné Peter Wagner, vedoucí Skupiny na podporu Ukrajiny působící při Evropské komisi a Dirk Schuebel, vedoucí oddělení pro Východní partnerství v Evropské službě pro vnější činnost.

Poznámky pro redaktory:

• Evropská komise poskytuje financování prostřednictvím svého programu U-LEAD. Tento program řídí jménem EU Německá agentura pro mezinárodní spolupráci (GIZ). Při zahájení iniciativy 8. března v Bruselu promluvil její programový ředitel pro U-LEAD Bastian Veigel.

• Evropský výbor regionů ustavil pracovní skupinu pro Ukrajinu v roce 2015. Ukrajinské místní a regionální orgány jsou zastoupeny také v CORLEAP, Konferenci regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství, kterou VR zřídil v roce 2011 s cílem podporovat kontakty a spolupráci mezi městy a regiony z EU a jejich protějšky v šesti zemích Východního partnerství EU: Ukrajině, Bělorusku, Moldavsku, Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii.

• Evropský výbor regionů (VR) v roce 2016 zahájil přímá partnerství s libyjskými městy, mezi nimiž jsou Tripolis, Benghází, Gharján, Tobruk, Sabhá, Syrta, Zintán a Zlitán. Federica Mogherini, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci, označila spolupráci VR s libyjskými městy za příklad „té nejlepší městské diplomacie“ a prohlásila, že „obce mohou při rekonstrukci Libye sehrát ústřední roli a musíme s nimi [prostřednictvím VR] neustále spolupracovat“.

• Evropská unie v roce 2017 zahájila iniciativu Starostové pro hospodářský růst. Poskytuje technickou podporu místním samosprávám v zemích Východního partnerství – Ukrajině, Bělorusku, Moldavsku, Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii –, které chtějí vypracovat plány hospodářského rozvoje. Cílem je pomoci obcím vyvolat na místní úrovni hospodářský růst. VR vyzval místní samosprávy v zemích Východního partnerství, aby se chopily příležitosti získat přístup k odborným znalostem EU a rozvíjet partnerské vztahy.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet: