Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
#EUregionsweek: Vedoucí představitelé EU a místních orgánů požadují soudržnou, udržitelnou a inkluzivní budoucnost Evropy  

Solidarita, udržitelnost a Evropa bližší svým občanům – to jsou tři hlavní témata, jež zazněla při zahájení Evropského týdne regionů a měst 2019 . Za přítomnosti více než 600 místních, regionálních a unijních politiků, odborníků a akademiků vyzvali předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz, místopředsedkyně Evropského parlamentu Klára Dobrev, evropská komisařka Elżbieta Bieńkowska a pět mladých zvolených politiků k větší evropské solidaritě a silnějším regionálním investicím, jež zajistí lepší budoucnost pro všechny občany EU.

Letošní Evropský týden regionů a měst se koná v období politických změn v Evropské unii. VS novým Evropským parlamentem, který byl již zahájil svou činnost, a Evropskou komisí, která stojí na začátku svého nového funkčního období, se agenda EU do značné míry soustředí na vymezení svých budoucích priorit, k nimž patří Evropa více podporující sociální začlenění, udržitelná Evropa a Evropa bližší občanům. Týdenní konference se zároveň koná v době pokračujících jednání členských států o příštím dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027, který stanoví, kolik investic EU bude v nadcházejících letech těmto prioritám věnováno.

Karl-Heinz Lambertz , předseda Evropského výboru regionů, řekl: „Regionální politika EU se v reakci na nové výzvy, jimž Evropa v současnosti čelí, proměnila. Politika soudržnosti EU – která dává regionům a městům investice, které potřebují, aby mohly reagovat na výzvy, jako je změna klimatu, sociální začlenění a nerovnosti – musí být i nadále ústředním prvkem Evropské unie. Vedle realizace stabilních investic musí EU urychleně nově definovat způsob tvorby svých právních předpisů – a to tím, že umožní, aby místní a regionální orgány, které jsou odpovědné za provádění 70 % právních předpisů EU, získaly své skutečné místo v rozhodovacím procesu EU.“

Klára Dobrev , místopředsedkyně Evropského parlamentu, uvedla: „Vstupujeme do nové éry. Politici vždy řešili dilema, jak sladit své krátkodobé politické zájmy se skutečnými dlouhodobými cíli. Na scénu však vstoupili noví hráči, kteří mění pravidla hry: Jsou mladí, energičtí a nadšení a jsou si vědomi hrozeb plynoucích ze změny klimatu. Budoucnost zvolených politiků bude od nynějška velmi záviset na jejich schopnosti řešit tuto obrovskou hrozbu pro lidstvo. Jinými slovy, budou nuceni dělat mnohem více. A já budu v tomto boji vaším spojencem.“

Elżbieta Bieńkowska , komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, v diskusi konstatovala: „Principem politiky soudržnosti je solidarita a vytváření lepší budoucnosti pro všechny občany. Nová politika soudržnosti na období let 2021–2027 bude vyžadovat, aby se do ní v novém finančním období zapojili všichni a aby společně plnili její cíle. Politika soudržnosti musí i nadále posilovat postavení regionů a měst, které stojí v čele udržitelné Evropy, a zajistit tak, že budeme připraveni zmírňovat změnu klimatu a přizpůsobit se jí.“

Do diskuse se zapojilo i pět mladých politiků zastupujících více než 100 mladých zvolených politiků, kteří byli na konferenci pozváni. Laura Sparavigna , členka rady města Florencie, Itálie (SES), Radosław Swoł , člen rady města Mielec, Polsko (EKR), Vincent Chauvet , starosta obce Autun, Francie (RE), Mia Eskelinen-Fingerroos , členka rady města Kuopio, Finsko (ELS), a Kirsteen Currie , členka rady správní oblasti Highland, Spojené království (EA), se podělili o své zkušenosti a názory týkající se příležitostí a prostředků, jež by měly mít města a regiony pro budoucnost Evropské unie k dispozici.

Související informace:

Evropský týden regionů a měst (#EURegionsWeek) je každoroční čtyřdenní konference pořádaná ve spolupráci VR a Evropské komise. Jde o největší akcí týkající se regionálního rozvoje v Evropě. Do letošního ročníku se zapojí více než 9 000 účastníků, včetně akademiků, pracovníků veřejné správy, odborníků a více než 600 místních, regionálních, vnitrostátních a evropských politiků, kteří se zúčastní téměř 400 workshopů, diskusí a výstav, jež budou věnovány různým aspektům politiky soudržnosti a na nichž budou mít příležitost navázat vzájemné kontakty.

Fotografie a záznam z této akce jsou k dispozici zde.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023