Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Environmentální úspěšnost je v rukou místních orgánů  

Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) Evropského výboru regionů (VR) pokračuje ve své práci předložením několika klíčových spisů. Patří k nim role energetických komunit v oblasti transformace energetiky v Evropě, budoucnost programu LIFE, požadavky na opětovné využívání vody, značný potenciál kosmického programu Unie a kontroverzní plasty na jedno použití.

Schůzi Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) v Bruselu zahájil svým proslovem Daniel Calleja Crespo , generální ředitel pro životní prostředí Evropské komise. Zdůraznil, že „úspěchy politik v oblasti životního prostředí v Evropě mají v rukou místních a regionálních orgánů“, a vyzval členy VR, aby se stali „velvyslanci přidané hodnoty acquis EU v oblasti životního prostředí.“

Členové diskutovali o návrhu stanoviska k  návrhu Směrnice o plastech na jedno použití , jejž připravila zpravodajka Sirpa Hertell (FI/ELS) . Členka rady města Espoo k tomu uvedla: „Návrh směrnice vítáme. Nicméně pouhý výčet plastových výrobků a jejich zákaz nebudou dostačující. Domníváme se, že by Evropská komise měla předložit souhrnné posouzení dopadů, v němž budou vymezeny sociální, hospodářské a environmentální důsledky navrhovaných opatření. Rovněž Evropskou komisi vyzýváme, aby rozšířila působnost směrnice i na oblasti mimo moře a mořská prostředí tak, aby zahrnovala rovněž sladké vody a mělká moře.“ Přijetí stanoviska je naplánováno na příští plenární zasedání ve dnech 9. a 10. října.

Marco Dus (IT/SES) , zastupitel města Vittorio Veneto, představil svůj návrh stanoviska k  budoucnosti programu LIFE . Ve svém projevu uvedl: „Podstatné zvýšení rozpočtu programu LIFE v období po roce 2020 vítáme. Musíme však být upřímní – rozšířila se totiž i oblast působnosti programu LIFE, takže teď zahrnuje i programy týkající se čisté energie. Obáváme se proto, že by místní a regionální orgány mohly mít na jednotlivé projekty méně zdrojů. Společně s Evropským parlamentem požadujeme ještě výraznější navýšení finančních prostředků, tak aby bylo možné čelit obrovským výzvám, před nimiž stojíme.“ Evropská komise navrhla navýšení rozpočtu programu LIFE z 3,4 miliardy EUR v současném finančním období na 5,45 miliardy EUR v období 2021–2027.  Přijetí stanoviska je naplánováno na příští plenární zasedání ve dnech 9. a 10. října.

Členové jednomyslně podpořili návrh stanoviska Modely místní odpovědnosti v oblasti energetiky a role místních energetických komunit v oblasti transformace energetiky v Evropě , který připravila zpravodajka Mariana Gâju (RO/SES) . Starostka obce Cumpăna řekla: „Musíme zajistit, aby místní energetické komunity přispívaly k procesu demokratizace a decentralizace energetických systémů a podporovaly udržitelný hospodářský a sociální rozvoj na místní úrovni. Zásadní význam pro dosažení tohoto cíle má užší spolupráce mezi regionálními a energetickými politikami EU a členských států." Přijetí stanoviska je naplánováno na plenární zasedání ve dnech 5. a 6. prosince.

Členové debatovali o dokumentu týkajícím se Návrhu nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody , který připravil zpravodaj Oldřich Vlasák (CZ/EKR) . Zastupitel města Hradce Králové konstatoval: "Navrhujeme doplnit oblast působnosti navrhovaného nařízení tak, aby se zavlažování netýkalo jen zemědělské produkce, ale rovněž městské zeleně, parků, zahrad a ploch pro veřejné využití. Řádná a standardizovaná regulace na celounijní úrovni je nezbytná k zabezpečení jednotného trhu se zemědělskými produkty.“ Přijetí stanoviska je naplánováno na příští plenární zasedání ve dnech 9. a 10. října.

Andres Jaadla (ET/ALDE) představil svůj pracovní dokument Kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program . Člen rady města Rakvere uvedl: „Musíme přenést kosmické technologie zpátky na Zem. Budou teď zapotřebí značné finanční prostředky, aby bylo možné plně využít potenciál družicových technologií ke zlepšení života našich komunit. Politika pro oblast vesmíru má hmatatelný přínos pro občany EU, od družicové navigace až po programy pozorování Země, a zároveň pomáhá zvýšit investice, zaměstnanost a hospodářský růst.“

Fotografie z 20. schůze komise ENVE jsou k dispozici zde.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVIRONMENTAL-SUCCESS-LIES-IN-THE-HANDS-OF-LOCAL-GOVERNMENTS-.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023