Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Konec doby klecové  
Guillaume Cros opakuje výzvu VR k postupnému ukončení klecového chovu zvířat a ptáků

Zpravodaj Evropského výboru regionů (VR) k reformě společné zemědělské politiky pogratuloval aktivistům v oblasti dobrých životních podmínek zvířat k překročení hranice 1 milionu podpisů jejich evropské občanské iniciativy „Konec doby klecové“.

V návaznosti na vlnu veder v tomto týdnu, která vážně postihla zvířata chovaná v klecích, se aktivisté v oblasti dobrých životních podmínek zvířat vydali do ulic, aby shromáždili více podpisů pro evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové “. Tuto iniciativu již podepsalo více než 1 milion občanů, což Evropskou komisi zavazuje k tomu, aby projednala opatření v této oblasti, a organizátorům dává právo představit svoji iniciativu na veřejném slyšení v Evropském parlamentu.

Evropský výbor regionů se zavázal k celoevropskému ukončení praxe chovu hospodářských ptáků a zvířat v klecích ve svém stanovisku Reforma SZP , které členové VR přijali na plenárním zasedání v prosinci 2018.

Guillaume Cros (FR/SES), místopředseda rady regionu Okcitánie a zpravodaj stanoviska VR Reforma SZP řekl: „ Mám velkou radost z úspěchu občanské iniciativy „Konec doby klecové“. Současná situace, pokud jde o klecový chov hospodářských zvířat, musí bezodkladně skončit. Nejnovější případ z nizozemského Middelharnis, kde vedrem pomalu uhynuly stovky prasat, když selhal větrák a zvířata nemohla ze svých klecí utéct, jen potvrzuje, že jde o vážné ohrožení dobrých životních podmínek zvířat i veřejného zdraví.“

Praxe chovu hospodářských zvířat a ptáků v klecích se obecně používá v tzv. jednotkách intenzivního chovu hospodářských zvířat po celé Evropě. Každoročně je v celé Evropské unii drženo v malých holých klecích více než 300 milionů hospodářských zvířat, včetně slepic, králíků, prasat, křepelek, kachen a hus. Pravidelné incidenty, při nichž při požárech či jiných neštěstích zahynou tisícovky zvířat a ptáků, přitáhly v poslední době k této problematice pozornost veřejnosti. Organizace Compassion in World Farming uvádí, že 94 % lidí v Evropě věří, že ochrana dobrých životních podmínek hospodářských zvířat je důležitá, a 82 % si myslí, že hospodářská zvířata by měla být chráněna lépe.

Evropská občanská iniciativa ukončí shromažďování podpisů 11. září, poté bude následovat tříměsíční proces ověřování podpisů v členských zemích. Komise pak bude mít tři měsíce k projednání své odpovědi, výsledek tedy bude znám nejspíše v první polovině roku 2020.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Share: