Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Posílení podnikavosti mladých lidí a žen v evropsko-středomořském regionu  
Libyjský oděvní podnik získal ocenění pro mladé místní podnikatele ve Středomoří

Libyjský oděvní a textilní podnik získal dne 26. února letošní ocenění určené mladým místním podnikatelům ve Středomoří . Tato cena byla předána na plenárním zasedání Evropsko-středomořského shromáždění zástupců regionů a měst (ARLEM) , které se uskutečnilo ve španělském městě Sevilla a jehož se zúčastnila stovka místních a regionálních představitelů. Jednání byla zaměřena na to, jak podpořit podnikavost mladých lidí, posílit postavení žen, zlepšit správu věcí veřejných, zintenzivnit spolupráci měst a řídit migraci.

Ocenění bylo uděleno oděvnímu a textilnímu podniku Zimni Jdeed z Tripolisu, který s obrovským úspěchem přetváří tradiční kusy oblečení. Tento podnik před třemi lety založili mladá podnikatelka Najway Altahir Mohammed Shukri a její bratr Ali. V současnosti zaměstnávají šest švadlen a poskytují ženám důstojné pracovní prostředí. Do prvního ročníku soutěže ARLEM o tuto cenu se přihlásilo 24 podnikatelů z devíti zemí.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz vítězům poblahopřál a prohlásil: „ V celém Středomoří je patrný zájem posílit spolupráci a využít nesmírný potenciál tohoto regionu. Tím, že posílíme postavení všech mladých lidí – žen i mužů –, můžeme podnítit podnikatelské aktivity a vytvořit nová místa. Decentralizovaná spolupráce nám umožňuje prohloubit integraci tohoto regionu, překonat problémy přeshraničního rázu, jako je například migrace a sociální vyloučení, a dosáhnout udržitelného rozvoje .“

Lahcen Amrouch , starosta marocké obce Argana , který na zasedání zastupoval spolupředsedu ARLEM Mohammeda Boudru, zdůraznil: „ Pro ARLEM je podnikání mladých lidí jednou z priorit. To byl důvod, proč jsme zahájili tuto soutěž, jejímž cílem je propagovat podnikatelské iniciativy mladých lidí a upozornit na ty, kdo se nenechají odradit potížemi spojenými se zakládáním podniků. Žádáme vlády jednotlivých zemí, aby v zájmu podpory podnikavosti mladých lidí zjednodušily právní předpisy v oblasti podnikání, snížily administrativní a daňovou zátěž, zřídily podnikatelské inkubátory a zavedly programy financování prostřednictvím mikroúvěrů.

Nasser Kamel, generální tajemník Unie pro Středomoří , uvedl: Činnost Evropsko-středomořského shromáždění zástupců regionů a měst má mimořádný význam. Toto shromáždění zastupuje obyvatele evropsko-středomořského regionu, tj. více než 800 milionů lidí, kteří potřebují naše odhodlání a naši snahu podporovat dialog a spolupráci. Jakožto územní rozměr Unie pro Středomoří se musí ARLEM podílet na určování priorit a zviditelňování naší práce a našich aktivit, aby tak evropsko-středomořské partnerství lépe odpovídalo zájmům a očekáváním občanů.

Delegace 100 účastníků z 19 členských zemí navštívila ostrov La Cartuja v Seville, na němž se v roce 1992 konala Světová výstava a který nyní slouží jako průmyslový park a podnikatelský inkubátor čítající 450 podniků a 17 000 zaměstnanců. Starosta Sevilly Juan Espadas (ES/SES) prohlásil: „ Městská rada zavedla nová opatření pro snížení nezaměstnanosti, v nichž je kladen důraz na odbornou přípravu mladých lidí a jejich lepší uplatnění na trhu práce. Sevilla má ohromný lidský kapitál a podnikání má v krvi. Proto mne velice těší, že se první slavnostní předání ceny ARLEM pro mladé podnikatele koná právě v našem městě .”

Na plenárním zasedání ARLEM byla přijata zpráva o  podnikání mladých lidí ve Středomoří , v níž se požaduje, aby byly posíleny programy na podporu podnikání mladých lidí, k nimž patří například MedUP! , Med4jobs Next Society , s cílem podpořit hospodářský rozvoj na jižním pobřeží Středozemního moře. Podle této zprávy by EU měla zavést programy, které mladým podnikatelům ze severní Afriky a Blízkého východu poskytnou možnost absolvovat odbornou praxi u zkušených podnikatelů v jednom z 28 členských států EU.

Olgierd Geblewicz (PL/ELS) , zpravodaj této zprávy a  maršálek Západopomořanského vojvodství , řekl: „ Musíme mladým lidem usnadnit podnikání, abychom vzpružili místní komunity, vytvořili nová pracovní místa, podpořili hospodářský růst a zlepšili sociální ochranu. Vyzýváme EU, OSN a vlády jednotlivých zemí v celém evropsko-středomořském regionu, aby vypracovaly programy odborného vzdělávání a  financování prostřednictvím mikroúvěrů pro mladé podnikatele . Místní a regionální orgány by měly být plně zapojeny do politik v oblasti trhu práce a zaměstnanosti, jelikož jsou nejlépe schopny realizovat programy v souladu s potřebami svých občanů.

Na zasedání byla přijata také zpráva o  správě věcí veřejných a transparentnosti ve Středomoří , kterou připravil Lütfü Savas , guvernér turecké provincie Hatay. V této zprávě se doporučuje posílit decentralizaci v tomto regionu, což umožní odstranit stávající nedůvěru vůči veřejným orgánům. Pokud budou mít místní orgány silnější pozici, budou se občané moci aktivněji podílet na rozhodovacím procesu. ARLEM se vyslovuje pro zvýšení rozpočtů místních orgánů a posílení jejich kapacity v oblasti výběru daní, aby mohly investovat do nových projektů v prioritních oblastech.

Ve spolupráci s  Konferencí okrajových přímořských regionů (CPMR) a  Sdružením evropských příhraničních regionů (AEBR) byl rovněž uspořádán workshop na téma migrace, který se zabýval úlohou místních a regionálních orgánů při přijímání a začleňování migrantů.

Mimoto se na zasedání diskutovalo o  iniciativě z Nikósie , což je program decentralizované spolupráce mezi starosty z EU a z Libye. V návaznosti na úspěšné výměnné programy v oblasti udržitelného rybolovu (s regionem Furlánsko-Julské Benátsko) a v oblasti vodního hospodářství (s Murcií) hodlá ARLEM iniciativu z Nikósie rozšířit a vyčlenit na ni větší finanční prostředky a zavést další výměnné programy. Zapojili se do ní rovněž noví partneři, například vláda autonomní oblasti Galicie a město Sevilla .

Poznámky pro redaktory:

Evropský výbor regionů zřídil ARLEM v roce 2010, a to s cílem zajistit, aby měli zvolení představitelé ze tří pobřežních oblastí Středomoří zastoupení ve vztahu k EU a k Unii pro Středomoří a aby byl soustavně veden politický dialog, a podpořit meziregionální spolupráci. Toto shromáždění tvoří 80 členů a 2 pozorovatelé z EU a jejích středomořských partnerských zemí . V jeho čele stojí dva spolupředsedové – předseda VR Karl-Heinz Lambertz a starosta marockého města Al Hoceima a předseda Marockého sdružení předsedů obecních rad (AMPCC) Mohamed Boudra. Unie pro Středomoří byla založena v roce 2008. Jedná se o mezivládní organizaci, která sídlí v Barceloně a sdružuje 43 zemí, včetně 28 členských států EU.

Podrobné informace o ceně ARLEM pro mladé místní podnikatele naleznete v  této videoanimaci .

Letošní držitelé tohoto ocenění jsou představeni v tomto videu .

Kontakt:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0)470881037

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023