Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Silnější postavení regionů a měst EU v zájmu ochrany zaměstnanosti a sociálních práv  

Komisař Schmit a VR spojili síly s cílem podpořit rozvoj dovedností a vytváření pracovních míst na místní úrovni

EU a její členské státy musejí posílit postavení měst a regionů, má-li být chráněna zaměstnanost a sociální práva: v zájmu vyvážení zničujících sociálních dopadů pandemie COVID-19 k tomu vyzývá Evropský výbor regionů (VR). Shromáždění místních a regionálních zástupců EU rovněž požaduje posílení základny dovedností potřebných pro oživení a podporu regionálních a místních orgánů při řízení ekologické a digitální transformace.

Regionální a místní barometr VR uskutečněný v roce 2020 zdůrazňuje, že krize COVID-19 zasáhla zejména příjmy osob samostatně výdělečně činných, osob zaměstnaných na dobu určitou a pracovníků na částečný úvazek, mezi nimiž je mnoho mladých lidí, migrantů a osob z dalších zranitelných skupin. Hrozí, že dopad na zaměstnanost bude obzvláště negativní v regionech silně závislých na cestovním ruchu, v nichž by mohlo zaniknout až 40 % pracovních míst. Z Barometru rovněž vyplývá, že 43 % Evropanů by si přálo, aby místní a regionální orgány měly větší vliv na politiku zaměstnanosti a sociální politiku.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas k tomu uvedl: „Ve snaze pomoci lidem v tísni jednaly regiony a města v celé Evropě během pandemie COVID-19 hbitě a rozhodně. Nyní je třeba, aby boj proti chudobě a nezaměstnanosti, a zejména proti rostoucí nezaměstnanosti mladých lidí, zařadila mezi své priority i Evropa. To je zásadní pro silnou sociální Evropu, která neopomíjí nikoho z lidí a žádné z míst.“

Předseda Tzitzikostas oznámil, že Výbor bude spolupracovat s GŘ pro zaměstnanost Evropské komise s cílem uspořádat spolu s regiony a městy virtuální místní veletrhy pracovních příležitostí, jež mají přispět ke sladění nabízených a požadovaných dovedností a podpořit místní ekonomiky.

Komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit ve svém vystoupení na plenárním zasedání VR dne 14. října prohlásil: „Musíme se vzpamatovat z krize, jež nemá obdoby, a k tomu potřebujeme regiony. Naše opatření zaměřená na mladé lidi a rozvoj dovedností musí přinést výsledky v praxi. Naším vodítkem k zajištění lepší budoucnosti pro naše občany je a bude evropský pilíř sociálních práv. Proto jsme společně s předsedou VR oznámili, že posílíme spolupráci mezi útvary mého generálního ředitelství a Evropským výborem regionů. Tato spolupráce poskytuje příležitost ukázat občanům, že pracujeme s plným nasazením a že jim nasloucháme.“

Na plenárním zasedání, které proběhlo tento týden, bylo rovněž přijato stanovisko Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci , které připravuje půdu pro akční plán provádění evropského pilíře sociálních práv . Zpravodajka a předsedkyně komise SEDEC Anne Karjalainen (FI/SES), členka zastupitelstva města Kerava, řekla: „Pandemie COVID-19 jasně ukázala naléhavou potřebu odstranit stávající digitální propast a řešit její obrovský dopad na sociální práva, neboť nedostatečný přístup k novým technologiím a možnostem informační společnosti vede k novým formám sociálního vyloučení. Digitální soudržnost je nedílnou součástí spravedlivé transformace a základním kamenem územní a sociální soudržnosti. Zároveň je třeba, aby opatření na podporu oživení řešila sociální rozměr ekologické a digitální transformace. V uhlíkově neutrální ekonomice budoucnosti potřebujeme spravedlivý pracovní trh, který bude založen na důstojných pracovních místech, silné sociální ochraně a pracovních příležitostech tam, kde lidé žijí.“

Stanovisko VR odkazuje na sdělení Evropské komise zveřejněné v lednu a Výbor v něm poukazuje na to, že Fond pro spravedlivou transformaci – fond EU na podporu ekologické transformace v nejzranitelnějších regionech – by měl být v souladu se sociálním pilířem EU. VR rovněž opakuje svou výzvu k tomu, aby byla v rámci evropského semestru zajištěna lepší koordinace hospodářských a sociálních politik mezi evropskou a vnitrostátní úrovní správy, a žádá, aby bylo zaručeno, že do této koordinace budou prostřednictvím sdíleného řízení založeného na zásadě subsidiarity zapojeny místní a regionální orgány.

Výbor pak také podtrhuje klíčovou úlohu sociálních partnerů v současném kontextu stále větší digitalizace způsobů výkonu práce . této souvislosti požaduje aktualizaci evropských pravidel upravujících pracovní podmínky a pracovní dobu a také ustanovení, jejichž prostřednictvím by bylo zavedeno právo na odpojení.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NO-ONE-IS-UNEMPLOYABLE-SAYS-COR-RAPPORTEUR-YONNEC-POLET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
26.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PLATFORMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
Digital platform work: cities and regions call for stricter criteria for verifying employment status
29.06.2022