Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Vasco Alves Cordeiro byl zvolen novým předsedou Evropského výboru regionů  

„Za Evropu, kterou tvoří všichni, pro všechny. Za každé město a region.“

Členové Evropského výboru regionů (VR) si na období následujících dvou a půl let za svého předsedu zvolili Vasca Alvese Cordeira. Tento poslanec parlamentu autonomní oblasti Azory stane v čele shromáždění regionálních a místních zástupců ze zemí EU a během svého funkčního období se zaměří na posílení demokracie, obranu politiky soudržnosti, dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu a zintenzivnění regionální podpory Ukrajině. Členové VR zvolili rovněž svého nového prvního místopředsedu. Tím bude Apostolos Tzitzikostas, guvernér řeckého regionu Střední Makedonie.

Vasco Alves Cordeiro, který byl zvolen aklamací, na úvod svého projevu před 329 členy VR ze všech 27 členských států EU zdůraznil, že demokratickou legitimitu k tomu, aby byl členem Výboru regionů, mu dává parlament autonomní oblasti Azory: „Dnes tu před vámi stojím díky své oddanosti Azorským ostrovům.Bez ní bych zde nebyl.“

Nový předseda představil priority svého mandátu a uvedl, že „dnešní doba vyžaduje silnější a spravedlivější Evropu pro všechny. Silnější Evropu, která kráčí vpřed, díky tomu, že nesmlouvavě trvá na svých hodnotách a základních zásadách, jako jsou mimo jiné svoboda, respektování lidské důstojnosti, tolerance, právní stát a demokracie. Silnější Evropu, jejímž základem je rovněž prosazování větší a systematičtější účasti občanů na rozhodovacích procesech.“

V souvislosti s otázkou budoucnosti Evropy vyzdvihl Vasco Alves Cordeiro to, že „reakce na závěry Konference o budoucnosti Evropy představuje pro všechny evropské orgány a instituce výzvu z hlediska jejich činnosti a kredibility, a dokonce i z hlediska důvěry v ně. Nelze vyzvat a pobízet občany, aby se politicky zapojili do tohoto demokratického procesu a definovali, čím a jaká by podle nich Evropa měla být, a pak rozhodnout, že například cokoliv, co by mohlo vyžadovat úpravu Smluv, je tabu.“

Pokud jde o současnou válku proti Ukrajině, Vasco Alves Cordeiro si přeje, aby VR i nadále tuto zemi podporoval a posiloval její perspektivu vstupu do EU. V této souvislosti předseda prohlásil, že „města Evropy zásadně podporují proces integrace Ukrajiny do velké evropské rodiny“. Dále pak doplnil: „Chceme naše ukrajinské partnery podpořit nyní i v budoucnu v rámci obnovy jejich země. Proto na tomto plenárním zasedání zahájíme činnost Aliance pro Ukrajinu.“

Na závěr nový předseda podotkl, že se Evropská unie musí zaměřit na to, aby politika soudržnosti plnila úlohu pilíře evropského projektu a zaručovala, že se na nikoho nezapomene a žádná lokalita nebude opomenuta. „Rozmělnění politiky soudržnosti v budoucím víceletém finančním rámci na období po roce 2027 představuje nebezpečí, které by nemělo a nemůže být přehlíženo. Výbor regionů tudíž musí politiku soudržnosti uhájit, neboť tato politika může ještě hodně přispět k naplnění myšlenky nikoho neopomenout, která je ideálem, jejž Unie prosazuje.“

Vasco Alves Cordeiro je členem Evropského výboru regionů od roku 2013. Od února 2020 do června 2022 působil jako první místopředseda této instituce. V roce 2012 byl poprvé zvolen předsedou vlády autonomní oblasti Azory, jímž se opětovně stal v roce 2016. Při výkonu této funkce zastupoval Azorské ostrovy na evropské i mezinárodní úrovni. Vasco Alves Cordeiro je druhým portugalským předsedou orgánu či instituce EU a prvním portugalským předsedou Výboru regionů. Je také jediným předsedou orgánu čin instituce EU, který pochází z oblasti, která patří k nejvzdálenějším regionům EU.

Další informace:

Kontakt:

Mluvčí předsedy:

Monica Tiberi

Tel.: +32 479517443

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Tisková referentka:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023