Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zvolení představitelé Evropského parlamentu a Evropského výboru regionů jsou přirozenými politickými spojenci, kteří se zasazují o demokratičtější Evropu  

Zástupci místních a regionálních orgánů žádají předsedu Evropského parlamentu Davida Sassoliho o plné zapojení do provádění a řízení národních plánů pro oživení

Jen několik dní před zahájením konference o budoucnosti Evropy dnes předseda Evropského parlamentu David Sassoli vystoupil na plenárním zasedání Evropského výboru regionů (VR), kde se s místními a regionálními představiteli shodl na tom, že je naprosto nezbytné, aby tato konference vedla v praxi, daleko od orgánů EU i hlavních měst, ke konkrétním výsledkům.

Jak zajistit, aby se evropské hodnoty staly nedílnou součástí každého regionu, každého města a každé vesnice, jak posílit evropskou demokracii a plně zapojit místní a regionální orgány do provádění národních plánů pro oživení po pandemii – to jsou témata, o nichž členové VR diskutovali na plenárním zasedání s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim. Z diskuse vyplynulo, že obě strany mají zájem na posílení vzájemné spolupráce, a to zejména s ohledem na oficiální zahájení konference o budoucnosti Evropy dne 9. května.

„Jak zdůraznil předseda Sassoli, Evropský parlament i VR tvoří volení zástupci občanů, a jsou tedy přirozenými politickými spojenci, a to jak zde v Bruselu, tak i ve svých volebních obvodech. Jsme odhodláni promítnout tato slova do konkrétních opatření. My, nejvyšší představitelé regionů a starostové měst a obcí, zajišťujeme v Evropě každodenní život Naší zásluhou přináší demokracie své ovoce. Názory občanů, jež tlumočí členové VR a milion volených regionálních a místních politiků, které zastupují, musí zaznít i na konferenci o budoucnosti Evropy, a ne jen na půdě orgánů a institucí EU či v hlavních městech Evropy,“ prohlásil předseda VR Apostolos Tzitzikostas .

Podle předsedy Evropského parlamentu Davida Sassoliho „musí Evropská unie právě v době krize prokázat svůj význam tím, že bude chránit lidi, podporovat podniky, investovat do zajištění rovnosti, sociálního pokroku a dobrých hospodářských podmínek. Celý proces oživení musí probíhat ve znamení naplnění potřeb evropských občanů, jako je podpora, práce, důstojnost, bezpečnost a prosperita do budoucna. Regiony, města a vesnice budou hrát na cestě k oživení, hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst důležitou úlohu. Musí a mohou dokázat, v čem spočívá jejich přidaná hodnota, a to nejen tím, že připraví půdu pro spravedlivé, digitální a ekologické oživení, ale také tím, že pomohou obnovit důvěru lidí.“

„Ve Výboru regionů není nikdo, kdo by nechtěl zásadním způsobem přispět k tomu, aby byla konference o budoucnosti Evropy korunována úspěchem. Je však nespravedlivé vůči místním a regionálním orgánům v celé Evropě, aby nebyla uznána jejich úloha a jejich význam nejen jakožto prostředníků, ale také jako aktivních partnerů, kteří jsou schopni jednat a vyjádřit, jak by podle nich měla vypadat budoucnost Evropy,“ uvedl první místopředseda VR Vasco Cordeiro Je zde ještě značný prostor pro pokrok a zlepšení, pokud jde o to, jak zapojit místní a regionální orgány do tohoto procesu úvah o novém pojetí Evropy a jejího fungování. Do procesu, ve kterém jde o důvěru. Regiony a města to budou mít na zřeteli a doufám, že všechny ostatní orgány EU také.“

Souvislosti:

Místopředseda Evropského parlamentu pro informační politiku, tisk a vztahy s občany Othmar Karas místopředsedkyně Evropského parlamentu pro vztahy s VR Klára Dobrev jednali dne 4. května se členy předsednictva Výboru tom, jak občany v regionech, městech a vesnicích po celé Evropě lépe informovat o činnosti a úspěších EU. Zároveň probrali také možnosti, jak přispět ke konferenci o budoucnosti Evropy a posílit spolupráci mezi jedinými dvěma orgány EU, které tvoří volení zástupci občanů.

Dne 9. května uspořádá VR ve Štrasburku místní debatu, aby tak připomněl, že konference o budoucnosti Evropy má i územní rozměr. Regionální a místní představitelé budou mít na této akci, která se bude konat ve spolupráci s hlavními francouzskými regionálními a místními sdruženími, příležitost, aby se společně s občany zamysleli nad tím, jak zajistit, aby se do této konference zapojily regiony, města a vesnice po celé Evropě. Této debaty se zúčastní mezi jinými evropská komisařka pro demokracii a demografii Dubravka Šuica, spolupředseda výkonné rady konference o budoucnosti Evropy Guy Verhofstadt a portugalská státní tajemnice pro evropské záležitosti Ana Paula Zacarias.

Bližší informace jsou k dispozici pod tímto odkazem .

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023