Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Jaroslava Jermanová zvolena novou předsedkyní Komise pro hospodářskou politiku Evropského výboru regionů  

Předsedkyní Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Evropského výboru regionů byla na schůzi dne 22. září zvolena česká zástupkyně Jaroslava Jermanová. V nadcházejících dvou a půl letech, tedy do konce současného pětiletého mandátu Evropského výboru regionů (VR), tak bude tato členka zastupitelstva Středočeského kraje řídit práci komise ECON.

Hlavním úkolem komise ECON je koordinovat práci Evropského výboru regionů – shromáždění EU regionálních a místních orgánů – v otázkách týkajících se hospodářské a průmyslové politiky, jako je např. politika v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory, zadávání veřejných zakázek, politika v oblasti malých a středních podniků a podnikání, správa ekonomických záležitostí a evropský semestr, cíle udržitelného rozvoje, vnitřní trh a jednotný digitální trh. Její činnost zahrnuje rovněž hospodářskou a měnovou politiku, daňovou politiku, mezinárodní obchod a cla (včetně otázek týkajících se WTO) a problematiku finančních prostředků na místní a regionální úrovni.

Jaroslava Jermanová, která ve VR zasedá od roku 2017 a je členkou skupiny Renew Europe, své zvolení okomentovala slovy: „Velmi si cením skutečnosti, že v této době poznamenané globální nestabilitou, přetrvávající inflací, vysokými cenami energie a pokračujícím narušováním obchodu a dodavatelských řetězců, které tak těžce doléhají na naše občany a podniky, ale i na místní a regionální orgány, mi byla svěřena odpovědnost předsedat komisi ECON. Pocházím ze Středočeského kraje, v němž průmysl hraje prim, a aktuální otázky hospodářské politiky, s nimiž se potýkají naše města a regiony, tedy považuji za velmi důležité. Během svého funkčního období budu usilovat o to, aby na ně byla EU pomocí svých politik schopna lépe reagovat a aby byla tato řešení uplatňována efektivněji.“

Předseda VR Vasco Alves Cordeiro nové předsedkyni poblahopřál a prohlásil: „Dnes, kdy místní a regionální orgány dělají vše pro to, aby se vzpamatovaly z pandemie COVID-19 a vypořádaly se s výzvami, které přináší ekologická a digitální transformace, se naše instituce vynasnaží, aby při řešení zásadních otázek, jako je provádění Nástroje pro oživení a odolnost, připravovaná reforma správy ekonomických záležitostí EU a cíle udržitelného rozvoje, měly názory všech regionů a měst z celé Evropy náležitou váhu.“

Novým prvním místopředsedou komise ECON se stal Ilpo Heltimoinen (FI/EKR) a druhým místopředsedou byl zvolen Pehr Granfalk (SE/ELS).

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 (0) 22822429

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-ELECTION-OF-NEW-COMMISSION-CHAIR.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-ELECTION-OF-NEW-COMMISSION-CHAIR.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-ELECTION-OF-NEW-COMMISSION-CHAIR.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-ELECTION-OF-NEW-COMMISSION-CHAIR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ECON-ELECTION-OF-NEW-COMMISSION-CHAIR.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023