Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Východní partnerství je příležitostí pro města a regiony  

Závazek Evropské unie, že do roku 2020 prohloubí spolupráci se šesti zeměmi Východního partnerství provedením 20 projektů v oblasti praktické spolupráce, je podle názoru Karla-Heinze Lambertze, předsedy Evropského výboru regionů velmi vítaným projevem úsilí o to, aby města a regiony na Ukrajině, v Bělorusku, Moldavsku, Arménii, Ázerbájdžánu a v Gruzii pocítily výhody plynoucí z navázání užších vztahů s EU.

Pan předseda Lambertz zastupoval místní a regionální orgány EU na summitu Východního partnerství, který se konal 24. listopadu v Bruselu. Karl-Heinz Lambertz prohlásil: „Východní partnerství od svého založení před osmi lety dozrávalo ve velmi náročných situacích. Summit hodlá převést tyto pevnější politické vazby do podoby praktických přínosů nejen pro naše partnerské země, ale i pro jejich občany, regiony a města. Plán ‚20 projektů do roku 2020‘ je vítaným projevem angažovanosti; od posledního summitu před dvěma roky jsem s uspokojením sledoval, jak sílí aktivita místních a regionálních orgánů zapojených do všech fázívy těchto projektů. Je to příklad správných postupů a správných strategií, neboť místní a regionální orgány poskytují četné veřejné služby a představují úroveň správy, která je občanům nejbližší. Z Východního partnerství se postupně stává skutečné partnerství všech úrovní správy věcí veřejných.“

Pan předseda Lambertz připomněl, že je nutná koordinovanější a dlouhodobá podpora úlohy měst a regionů: „Součástí Východního partnerství jsou tisíce obcí a jiných útvarů místní správy. Jejich hlas dosud zaznívá příliš slabě, ale získává na síle díky procesu decentralizace. Chceme městům a regionům pomoci při přebírání vlivu a pravomoci, které potřebují k tomu, aby se z nich staly prosperující, udržitelnější, bezpečnější, odolnější a inkluzivnější územní celky. Bude to prospěšné pro ně i pro Evropskou unii.“

Roku 2010 založil Evropský výbor regionů v rámci vlastních akcí podporujících Východní partnerství Konferenci regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP), která sdružuje členy VR a představitele místní a regionální správy všech šesti zemí Východního partnerství. Pan předseda Lambertz předsedá této konferenci společně se spolupředsedou, Volodomyrem Prokopivem, předsedou rady města Kyjeva (Ukrajina), jenž na summitu rovněž promluvil.

Pan Prokopiv ve svém projevu k osobnostem z členských zemí konference zdůraznil význam vzájemné spolupráce jednotlivých měst a jednotlivých regionů, která je stabilizující silou. Uvedl, že globální strategie Evropské unie a její strategie sousedství zdůrazňují potřebu efektivnějšího partnerství v zájmu podpory politické, sociální a hospodářské odolnosti. „Žádného z těchto záměrů není možné dosáhnout udržitelným způsobem bez zapojení místních a regionálních orgánů, tedy úrovně správy, která je občanům nejbližší.“

Pan předseda Lambertz v průběhu dvoustranného setkání s vysokou představitelku EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicou Mogherini a ve svém projevu na summitu hlav států a předsedů vlád poukázal na některé cesty rozvoje spolupráce mezi regiony a městy v Evropské unii a v zemích Východního partnerství. Přeshraniční regiony upevňují své vazby sdílením rozvojových strategií a společným využíváním právního nástroje EU, který se nazývá Evropské seskupení pro územní spolupráci. Roste počet místních a regionálních orgánů v zemích Východního partnerství, které se připojují k iniciativám působícím zdola, jež se těší finanční a technické podpoře ze strany EU. Jedná se o Globální pakt starostů a primátorů, jehož signatáři se zavazují překročit cíle EU v oblasti klimatu, a iniciativu Starostové pro hospodářský růst, jejíž členové vyvíjejí plány udržitelného hospodářského rozvoje.

Kontakt

pan Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :