Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Základním předpokladem pro realizaci Zelené dohody na místní úrovni je přímé poskytování finančních prostředků městům a regionům  

Hlavní úkol do budoucna spočívá v tom zajistit městům a regionům přímý přístup k finančním prostředkům, aby bylo možné provádět Zelenou dohodu prostřednictvím konkrétních projektů na místní úrovni.

Zatímco ve všech evropských zemích opět narůstá počet případů onemocnění COVID-19, města a regiony v EU se bez ustání snaží společnými silami zajistit, aby Zelená dohoda zůstala ústředním prvkem procesu oživení. Pro místní a regionální orgány v celé EU má zcela stěžejní význam přímý přístup k finančním prostředkům EU, aby tak mohla být na místní úrovni realizována Zelená dohoda i spravedlivá transformace.

Na druhé schůzi pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni dne 21. října jednali členové Evropského výboru regionů (VR) o celé řadě otázek, na něž se zaměřuje strategie EU pro růst v zájmu dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Debatovalo se například o průmyslu, dopravě, zemědělství a silné sociální Evropě.

Schůze se uskutečnila poté, co se Evropská komise a VR v minulém týdnu zavázaly k tomu, že zahájí novou fázi spolupráce s cílem urychlit provádění Zelené dohody v evropských regionech a městech, a to především pokud jde o energetickou účinnost budov, čistou dopravu a ekologizaci měst.

Juan Espadas (ES/SES) , starosta Sevilly, předseda Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku a předseda pracovní skupiny VR pro Zelenou dohodu tuto diskusi uvedl slovy: „Zelená dohoda pro Evropu tvoří opěrný systém, s jehož pomocí musíme zrekonstruovat naše města a regiony k lepšímu, vytvořit nová pracovní místa, snížit emise CO 2 a odstranit sociální nerovnosti. V dnešní den se opět ukázalo, že je Evropský výbor regionů schopen fungovat jako platforma, která účinně zprostředkovává vzájemný kontakt mezi nejdůležitějšími zainteresovanými stranami, mj. z řad evropských institucí, místních a regionálních orgánů, občanské společnosti a podniků, abychom všichni mohli směřovat k udržitelnější budoucnosti.“

Schůze pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni se zúčastnili také zpravodajové, kteří vypracovávají stanoviska VR ke klíčovým opatřením Zelené dohody:

Andries Gryffroy (BE/EA), poslanec Vlámského parlamentu, představil připravované stanovisko Dopad změny klimatu na regiony – hodnocení Zelené dohody pro Evropu . Rozhovor s ním si můžete přečíst zde .

Rafal Trzaskowski (PL/ELS), starosta hlavního města Varšava, pohovořil o stanovisku Evropský klimatický pakt , jež VR přijal na minulém plenárním zasedání dne 13. října 2020. Rozhovor s ním naleznete zde .

Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), členka rady provincie Jižní Holandsko, prezentovala stanovisko Nová průmyslová strategie pro Evropu , které bylo jednomyslně přijato na plenárním zasedání v říjnu 2020. Rozhovor s ní přinášíme zde .

Anne Karjalainen (FI/SES), členka zastupitelstva obce Kerava, shrnula obsah stanoviska Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci , jež bylo přijato v minulém týdnu na říjnovém plenárním zasedání VR.

Declan McDonnell (IE/EA), člen zastupitelstva města Galway, členy seznámil se stanoviskem Místní a regionální orgány ve stálém dialogu s občany , které je důležitým podkladem pro nadcházející konferenci o budoucnosti Evropy. Toto stanovisko bylo přijato na říjnovém plenárním zasedání VR.

Adam Struzik (PL/ELS) , maršálek Mazovského vojvodství, načrtl hlavní body stanoviska Výzvy v oblasti veřejné dopravy ve městech a metropolitních regionech , k jehož přijetí by mělo dojít na plenárním zasedání VR v prosinci.

Guido Milana (IT/SES), člen zastupitelstva obce Olevano Romano, ve stručnosti představil stanovisko Od zemědělce ke spotřebiteli – místní a regionální rozměr , které má být přijato na prosincovém plenárním zasedání VR.

Doplňující informace:

Provádění Zelené dohody na místní úrovni je nová iniciativa Evropského výboru regionů, jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, aby měly jak v souvislosti se strategií EU pro udržitelný růst, tak v rámci plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19 přímý přístup k finančním prostředkům a aby byly ve všech územních celcích realizovány konkrétní projekty. Tato iniciativa byla zahájena dne 15. června 2020, kdy vznikla zvláštní pracovní skupina o 13 členech . Související tisková zpráva je k dispozici zde .

Na plenárním zasedání dne 13. října 2020 proběhla diskuse s výkonným místopředsedou Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Fransem Timmermansem, během níž se Evropská komise a Evropský výbor regionů (VR) zavázaly k zahájení nové fáze spolupráce, jež má urychlit realizaci Zelené dohody v evropských regionech a městech. Související tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.  

Města a regiony již na své úrovni uskutečňují transformaci. Seznamte se s dvěma sty osvědčenými postupy Zelené dohody na naší internetové mapě .

Tato akce je součástí Evropského týdne regionů a měst 2020 .

Kontakt:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIRECT-FUNDS-FOR-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023