Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Základním předpokladem pro realizaci Zelené dohody na místní úrovni je přímé poskytování finančních prostředků městům a regionům  

Hlavní úkol do budoucna spočívá v tom zajistit městům a regionům přímý přístup k finančním prostředkům, aby bylo možné provádět Zelenou dohodu prostřednictvím konkrétních projektů na místní úrovni.

Zatímco ve všech evropských zemích opět narůstá počet případů onemocnění COVID-19, města a regiony v EU se bez ustání snaží společnými silami zajistit, aby Zelená dohoda zůstala ústředním prvkem procesu oživení. Pro místní a regionální orgány v celé EU má zcela stěžejní význam přímý přístup k finančním prostředkům EU, aby tak mohla být na místní úrovni realizována Zelená dohoda i spravedlivá transformace.

Na druhé schůzi pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni dne 21. října jednali členové Evropského výboru regionů (VR) o celé řadě otázek, na něž se zaměřuje strategie EU pro růst v zájmu dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Debatovalo se například o průmyslu, dopravě, zemědělství a silné sociální Evropě.

Schůze se uskutečnila poté, co se Evropská komise a VR v minulém týdnu zavázaly k tomu, že zahájí novou fázi spolupráce s cílem urychlit provádění Zelené dohody v evropských regionech a městech, a to především pokud jde o energetickou účinnost budov, čistou dopravu a ekologizaci měst.

Juan Espadas (ES/SES) , starosta Sevilly, předseda Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku a předseda pracovní skupiny VR pro Zelenou dohodu tuto diskusi uvedl slovy: „Zelená dohoda pro Evropu tvoří opěrný systém, s jehož pomocí musíme zrekonstruovat naše města a regiony k lepšímu, vytvořit nová pracovní místa, snížit emise CO 2 a odstranit sociální nerovnosti. V dnešní den se opět ukázalo, že je Evropský výbor regionů schopen fungovat jako platforma, která účinně zprostředkovává vzájemný kontakt mezi nejdůležitějšími zainteresovanými stranami, mj. z řad evropských institucí, místních a regionálních orgánů, občanské společnosti a podniků, abychom všichni mohli směřovat k udržitelnější budoucnosti.“

Schůze pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni se zúčastnili také zpravodajové, kteří vypracovávají stanoviska VR ke klíčovým opatřením Zelené dohody:

Andries Gryffroy (BE/EA), poslanec Vlámského parlamentu, představil připravované stanovisko Dopad změny klimatu na regiony – hodnocení Zelené dohody pro Evropu . Rozhovor s ním si můžete přečíst zde .

Rafal Trzaskowski (PL/ELS), starosta hlavního města Varšava, pohovořil o stanovisku Evropský klimatický pakt , jež VR přijal na minulém plenárním zasedání dne 13. října 2020. Rozhovor s ním naleznete zde .

Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), členka rady provincie Jižní Holandsko, prezentovala stanovisko Nová průmyslová strategie pro Evropu , které bylo jednomyslně přijato na plenárním zasedání v říjnu 2020. Rozhovor s ní přinášíme zde .

Anne Karjalainen (FI/SES), členka zastupitelstva obce Kerava, shrnula obsah stanoviska Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci , jež bylo přijato v minulém týdnu na říjnovém plenárním zasedání VR.

Declan McDonnell (IE/EA), člen zastupitelstva města Galway, členy seznámil se stanoviskem Místní a regionální orgány ve stálém dialogu s občany , které je důležitým podkladem pro nadcházející konferenci o budoucnosti Evropy. Toto stanovisko bylo přijato na říjnovém plenárním zasedání VR.

Adam Struzik (PL/ELS) , maršálek Mazovského vojvodství, načrtl hlavní body stanoviska Výzvy v oblasti veřejné dopravy ve městech a metropolitních regionech , k jehož přijetí by mělo dojít na plenárním zasedání VR v prosinci.

Guido Milana (IT/SES), člen zastupitelstva obce Olevano Romano, ve stručnosti představil stanovisko Od zemědělce ke spotřebiteli – místní a regionální rozměr , které má být přijato na prosincovém plenárním zasedání VR.

Doplňující informace:

Provádění Zelené dohody na místní úrovni je nová iniciativa Evropského výboru regionů, jejímž cílem je zajistit, aby města a regiony hrály v Zelené dohodě pro Evropu ústřední roli, aby měly jak v souvislosti se strategií EU pro udržitelný růst, tak v rámci plánů na podporu oživení po pandemii COVID-19 přímý přístup k finančním prostředkům a aby byly ve všech územních celcích realizovány konkrétní projekty. Tato iniciativa byla zahájena dne 15. června 2020, kdy vznikla zvláštní pracovní skupina o 13 členech . Související tisková zpráva je k dispozici zde .

Na plenárním zasedání dne 13. října 2020 proběhla diskuse s výkonným místopředsedou Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu Fransem Timmermansem, během níž se Evropská komise a Evropský výbor regionů (VR) zavázaly k zahájení nové fáze spolupráce, jež má urychlit realizaci Zelené dohody v evropských regionech a městech. Související tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.  

Města a regiony již na své úrovni uskutečňují transformaci. Seznamte se s dvěma sty osvědčenými postupy Zelené dohody na naší internetové mapě .

Tato akce je součástí Evropského týdne regionů a měst 2020 .

Kontakt:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet: