Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Digitální Evropa pro všechny: inteligentní digitální řešení musí být ku prospěchu všem občanům EU  

Předseda a první místopředseda Evropského výboru regionů (VR) požadují, aby příští Evropská komise zajistila, že ekonomické a sociální přínosy digitální transformace pocítí všechny místní komunity a všichni jejich občané. Návrh „Digitální Evropa pro všechny“ se zaměřuje na monitorování, sdílení a rozšiřování digitálních inovací. Právě jemu bylo věnováno středeční společné setkání VR a platformy Evropské komise pro širokopásmové připojení.

„Je načase, aby byly výhody digitální revoluce společně vytvářeny a pociťovány v celé Evropské unii. Místní a regionální komunity a vlády jsou přímo zapojeny do realizace jednotného digitálního trhu v praxi, ale jejich schopnost řídit změny a přicházet s novými řešeními se značně liší. Až dosud byla hlavními příjemci větší města, lépe prosperující regiony a několik místních komunit se silným místním vedením,“ prohlásil předseda VR
Karl-Heinz Lambertz .

První místopředseda Markku Markkula předložil předběžný návrh platformě pro širokopásmové připojení , kde místní a regionální politici z členských států EU spolupracují s odborníky z Evropské komise na urychlení zavádění vysokorychlostního širokopásmového připojení v regionech EU.

„Rozsah inteligentních řešení vyvinutých v Evropě často zůstává příliš omezený a tato řešení nejsou dostatečně interoperabilní. Evropská řešení jsou následně vytlačována z trhu celosvětově dominantními aktéry. Evropa potřebuje nový způsob, jakým rozšířit inteligentní digitální řešení a dát místním a regionálním subjektům možnost společně řídit digitální revoluci. Budujme společně silné evropské digitální ekosystémy a vytvářejme budoucnost pro občany a ve spolupráci s nimi,“ zdůraznil pan Markkula.

V diskusi s Gerardem De Graafem , ředitelem pro jednotný digitální trh na GŘ CNECT Evropské komise, si členové platformy pro širokopásmové připojení vyměnili názory na myšlenky a pokyny, jež navrhl předseda Lambertz a první místopředseda Markkula. Patří k nim:

vytvoření evropské sítě center pro digitální inovace navázaných na regionální strategie pro inteligentní specializaci;

využívání různých finančních nástrojů EU, včetně strukturálních fondů, k urychlení rozvoje center pro digitální inovace a zavádění vysokorychlostního širokopásmového připojení ve všech regionech EU;

vytváření regionálních aliancí digitálních dovedností spolu s odvětvím vzdělávání a odborné přípravy, které budou odpovídat digitálním potřebám místních podniků;

využití přezkumu směrnice o veřejných zakázkách za účelem prosazování snadného zavádění inteligentních služeb v těsné součinnosti s centry pro digitální inovace; optimální využití ujednání o hromadném nákupu; spolupráce s EIB na usnadnění hromadného nákupu;

spuštění výzvy k volbě vzorových inteligentních vesnic a regionů v každém členském státě spolu se specializovanou odbornou přípravou a opatřeními na plošné začleňování;

využití nových digitálních řešení na místní úrovni k trvalému dialogu s občany o tématech počínaje kybernetickou bezpečností až po digitální veřejné služby;

zajištění evropského systému poukázek na audity elektronické veřejné správy pro 700 malých a středně velkých měst, přičemž odborníci v místní veřejné správě poskytnou 15denní poradenské služby městské radě;

zavedení souboru smysluplných ukazatelů, které mohou měřit pokrok na místní a regionální úrovni, a pravidelně zveřejňovat zprávy o aktuálním stavu místního/regionálního rozměru jednotného digitálního trhu.

Konečný návrh bude prezentován na Digitálním shromáždění 2019 , které se uskuteční ve dnech 13. a 14. června v Bukurešti.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :