Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Digitální Evropa pro všechny: inteligentní digitální řešení musí být ku prospěchu všem občanům EU  

Předseda a první místopředseda Evropského výboru regionů (VR) požadují, aby příští Evropská komise zajistila, že ekonomické a sociální přínosy digitální transformace pocítí všechny místní komunity a všichni jejich občané. Návrh „Digitální Evropa pro všechny“ se zaměřuje na monitorování, sdílení a rozšiřování digitálních inovací. Právě jemu bylo věnováno středeční společné setkání VR a platformy Evropské komise pro širokopásmové připojení.

„Je načase, aby byly výhody digitální revoluce společně vytvářeny a pociťovány v celé Evropské unii. Místní a regionální komunity a vlády jsou přímo zapojeny do realizace jednotného digitálního trhu v praxi, ale jejich schopnost řídit změny a přicházet s novými řešeními se značně liší. Až dosud byla hlavními příjemci větší města, lépe prosperující regiony a několik místních komunit se silným místním vedením,“ prohlásil předseda VR
Karl-Heinz Lambertz .

První místopředseda Markku Markkula předložil předběžný návrh platformě pro širokopásmové připojení , kde místní a regionální politici z členských států EU spolupracují s odborníky z Evropské komise na urychlení zavádění vysokorychlostního širokopásmového připojení v regionech EU.

„Rozsah inteligentních řešení vyvinutých v Evropě často zůstává příliš omezený a tato řešení nejsou dostatečně interoperabilní. Evropská řešení jsou následně vytlačována z trhu celosvětově dominantními aktéry. Evropa potřebuje nový způsob, jakým rozšířit inteligentní digitální řešení a dát místním a regionálním subjektům možnost společně řídit digitální revoluci. Budujme společně silné evropské digitální ekosystémy a vytvářejme budoucnost pro občany a ve spolupráci s nimi,“ zdůraznil pan Markkula.

V diskusi s Gerardem De Graafem , ředitelem pro jednotný digitální trh na GŘ CNECT Evropské komise, si členové platformy pro širokopásmové připojení vyměnili názory na myšlenky a pokyny, jež navrhl předseda Lambertz a první místopředseda Markkula. Patří k nim:

vytvoření evropské sítě center pro digitální inovace navázaných na regionální strategie pro inteligentní specializaci;

využívání různých finančních nástrojů EU, včetně strukturálních fondů, k urychlení rozvoje center pro digitální inovace a zavádění vysokorychlostního širokopásmového připojení ve všech regionech EU;

vytváření regionálních aliancí digitálních dovedností spolu s odvětvím vzdělávání a odborné přípravy, které budou odpovídat digitálním potřebám místních podniků;

využití přezkumu směrnice o veřejných zakázkách za účelem prosazování snadného zavádění inteligentních služeb v těsné součinnosti s centry pro digitální inovace; optimální využití ujednání o hromadném nákupu; spolupráce s EIB na usnadnění hromadného nákupu;

spuštění výzvy k volbě vzorových inteligentních vesnic a regionů v každém členském státě spolu se specializovanou odbornou přípravou a opatřeními na plošné začleňování;

využití nových digitálních řešení na místní úrovni k trvalému dialogu s občany o tématech počínaje kybernetickou bezpečností až po digitální veřejné služby;

zajištění evropského systému poukázek na audity elektronické veřejné správy pro 700 malých a středně velkých měst, přičemž odborníci v místní veřejné správě poskytnou 15denní poradenské služby městské radě;

zavedení souboru smysluplných ukazatelů, které mohou měřit pokrok na místní a regionální úrovni, a pravidelně zveřejňovat zprávy o aktuálním stavu místního/regionálního rozměru jednotného digitálního trhu.

Konečný návrh bude prezentován na Digitálním shromáždění 2019 , které se uskuteční ve dnech 13. a 14. června v Bukurešti.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023