Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
V zájmu podpory regionů a měst při probíhající transformaci je podle představitelů místní úrovně třeba řešit problém digitální propasti.  

Realizace inkluzivní digitální transformace v městských a venkovských oblastech bude vyžadovat navýšení investic do síťové infrastruktury, aktualizaci strategií pro digitální odolnost a zlepšení spolupráce s vládami členských států a mezi členskými státy. Takové byly závěry debaty, která se uskutečnila během plenárního zasedání Evropského výboru regionů (VR) dne 8. února a jíž se zúčastnila výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestager.

Regionální a místní představitelé v průběhu diskuse s komisařkou Margrethe Vestager zdůraznili, že připravenost místních a regionálních orgánů na digitální věk je klíčovým faktorem pro udržitelnost veřejných služeb v době rostoucí závislosti na digitálních technologiích, cloud computingu, datech a interoperabilních informačních systémech. Zcela zásadním prvkem rozvoje digitální společnosti zítřka je zajistit občanům přístup k informacím a nástrojům, které potřebují.

Předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro (PT/ELS) uvedl: „Digitální transformace je velkou výzvou naší doby. Chceme-li však zabránit vzniku nových územních rozdílů a sociálních nerovností, zůstává naprostou prioritou to, aby se při této transformaci pozornost zaměřila na lidi. Podle Výboru regionů musí být digitální agenda EU vypracovávána ve spolupráci s městy a regiony – neboť díky tomu bude možné zlepšit veřejné služby, vytvářet nová pracovní místa a podporovat vzdělávání – a musí jít ruku v ruce s realizací Zelené dohody pro Evropu.“

Výkonná místopředsedkyně Komise Margrethe Vestager vyzdvihla skutečnost, že místní a regionální orgány hrají klíčovou úlohu při zpřístupňování digitálních technologií všem občanům, a podotkla, že je třeba zlepšit digitální veřejné služby, a zajistit tak bezpečné a dostupné nástroje. Členové VR zdůraznili, že je třeba, aby vedoucí představitelé veřejného a soukromého sektoru spolupracovali na podpoře digitalizace a inovací, a tím přispívali k úsilí, jež je v současné době vynakládáno v oblasti energetické bezpečnosti a ekologických technologií s cílem posílit strategickou autonomii EU. Inkluzivní digitální a ekologické transformace v městských a venkovských oblastech bude dosaženo pouze tehdy, budou-li mít všichni přístup k nezbytné digitální infrastruktuře a bude-li každý region disponovat účinnými a inovativními digitálními nástroji.

Bez nezbytného přístupu k internetu a k digitálním službám v klíčových oblastech, jako je zdravotní péče, vzdělávání, veřejné služby a sociální začleňování, se digitální propast mezi městskými a venkovskými oblastmi bude nadále prohlubovat. A aby byl tento přístup zajištěn, je zapotřebí silnější a efektivnější spolupráce v rámci orgánů i mezi orgány veřejné správy členských států. 

Digitální transformace – zlepšení přístupu k digitálním technologiím, používání těchto technologií a využití významných příležitostí, které mohou přinést – bude mít nesmírný dopad na soudržnost v EU a má zásadní význam pro naplnění cílů digitální dekády pro rok 2030.ohledem na tuto skutečnost se VR snaží do definice hospodářské, sociální a územní soudržnosti uznané Smlouvami EU doplnit digitální rozměr, a to s cílem zefektivnit investice do „inkluzivní“ digitalizace. V době stále větší konektivity mnohé městské a venkovské oblasti ještě pořád postrádají pokročilé sítě, které potřebují, a občané často nemají dostatečné digitální dovednosti. K překlenutí této digitální propasti je nezbytný variabilní přístup a přizpůsobení strategií digitální transformace potřebám jednotlivých regionů, aby se zajistilo, že nikdo nezůstane opomenut.

Souvislosti:

VR připravuje studii, která se bude zabývat aktuálním stavem digitální odolnosti v místních a regionálních orgánech zemí EU a prozkoumá řešení a finanční prostředky, jež jsou k jejímu posílení využívány na nižší než celostátní úrovni. Více informací naleznete na tomto odkazu.

Kontakt:

Monica Tiberi – mluvčí předsedyTel.: +32 479 51 74 43monica.tiberi@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023