News  
ExtentedCQWP
Města a regiony jsou připraveny plnit Zelenou dohodu
Města a regiony jsou připraveny plnit Zelenou dohodu
Press release12.12.2019 | Biodiversity;Air Quality;Climate change policy;Circular economy;Energy efficiency, market and technology;Energy Union and infrastructure;Disaster prevention;
Evropská komise zveřejnila sdělení o Zelené dohodě pro Evropu a její harmonogram. Mezi plánovaná opatření patří zvýšení cílů v oblasti energetiky a klimatu a nové strategie a právní předpisy pro přizpůsobení se změně klimatu, kvalitu ovzduší a ochranu biologické rozmanitosti. Zatímco jednání COP25 blokují pravidla mezinárodního trhu s uhlíkem, shromáždění EU místních a regionálních zástupců vyzývá strany Pařížské dohody, aby podpořily spolupráci s městy a regionálními vládami jako jediný způsob, jak dosáhnout účinných opatření v oblasti klimatu a zvrátit globální oteplování. Členové Evropského výboru regionů účastnící se závěrečného týdne rozhovorů o klimatu v rámci COP25 uspořádali pracovní schůzi ohledně sdělení o Zelené dohodě. Členové připomněli, že města a regiony jsou již ambicióznější než vlády jednotlivých států, a zdůraznili jejich závazek vynaložit veškeré úsilí na zajištění lokálního přechodu ke klimatické neutralitě. Členové uvítali sdělení o Zelené dohodě, neboť definuje velmi ambiciózní a komplexní program. Shodují se v tom, že znamená krok k na budoucnost orientovanému souboru integrovaných politik propojujících Zelenou dohodu s hlavními hospodářskými a finančními mechanismy, jimiž se řídí EU. Markku Markkula , první místopředseda VR a vedoucí jeho delegace na COP25 uvedl: „Evropská unie musí být i nadále lídrem v boji proti globálnímu oteplování. Sdělení o Zelené dohodě přichází v pravý čas, neboť vstupujeme do závěrečné fáze jednání o úplném provedení Pařížské dohody. VR znovu poukazuje na svůj závazek, že plně přispěje k cílům Zelené dohody, ale zajistí přitom, aby města a regiony byly plnoprávnými aktéry a nikdo nezůstal opomenut.“