Aktuality  
ExtentedCQWP
Oživení EU nebude účinné bez silné politiky soudržnosti, rozvíjené ve skutečném partnerství s evropskými městy a regiony
Oživení EU nebude účinné bez silné politiky soudržnosti, rozvíjené ve skutečném partnerství s evropskými městy a regiony
Press release09.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
Krize COVID-19 ukázala, že politika soudržnosti je nyní potřebnější než kdy předtím a je třeba ji využít k posílení odolnosti v Evropě, k ochraně občanů a k oživení každého koutu Evropské unie ve prospěch všech tak, aby nikdo nezůstal opomenut. Alianci soudržnosti #CohesionAlliance , která je celounijní koalicí 12 000 signatářů prosazující silnější politiku soudržnosti, se od jejího vzniku v říjnu 2017 podařilo zabránit dramatickým rozpočtovým škrtům po roce 2020, udržet politiku soudržnosti pro všechny regiony v Unii a navrhnout jednodušší a pružnější pravidla. Na videokonferenci k novému zaměření koalice #CohesionAlliance obnovili její zakládající členové svůj závazek spojit síly a udržet politiku soudržnosti mezi prioritami EU. #CohesionAlliance bude dohlížet na to, aby členské státy důsledně uplatňovaly zásadu partnerství při koncepci a provádění politiky soudržnosti na období 2021–2027. Sladění nástrojů pro oživení se strukturálními fondy a vzájemné synergie mezi nimi jsou naprosto zásadním předpokladem dalšího postupu, chceme-li předejít nežádoucím překryvům a maximalizovat dopad evropských opatření. 
Související informace
International Cooperation