Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Michel Barnier a starosta Londýna budou diskutovat o brexitu s představiteli regionální a místní úrovně EU  

Na programu jednání plenárního zasedání VR ( #CoRplenary )je také debata německé ministryně a čtyř evropských komisařů o cílech v oblasti klimatu, integraci, zemědělství, procesu rozšíření a strategických úvahách na úrovni EU.

Hlavní vyjednavač Evropské unie Michel Barnier, starosta Londýna Sadiq Khan a předseda rady regionu Bretaň Loïg Chesnais-Girard – to budou řečníci na prvním plně virtuálním plenárním zasedání Evropského výboru regionů dne 9. prosince. Diskuse o brexitu, která proběhne o něco více než tři týdny před ukončením přechodného období po vystoupení Spojeného království z EU a v době, kdy dosud nebyla ukončena jednání o obchodní dohodě, se zaměří na územní dopad brexitu a na budoucí vztahy mezi regiony a městy EU a decentralizovanými správními orgány Spojeného království.

Sledujte plenární zasedání na internetových stránkách VR

8. Prosince: Vyšší ambice v oblasti klimatu v době pandemie COVID-19

Dva dny před tím, než Evropská rada projedná potenciální nový cíl v oblasti klimatu do roku 2030, přivítá Evropský výbor regionů na svém plenárním zasedání německou spolkovou ministryni pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost Svenju Schulze. Ta zhodnotí pokrok, jehož bylo během německého předsednictví EU dosaženo v oblasti klimatu a energetiky, a vyjádří se k návrhům regionů a měst týkajícím se boje proti změně klimatu a zajištění ekologického oživení Evropy, což je pro Výbor prioritou.

9. prosince, Budoucnost procesu rozšíření EU

Dne 9. prosince vystoupí na plenárním zasedání evropský komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi , který promluví o vztazích EU se sousedními zeměmi, včetně potenciálních členských států EU ze západního Balkánu.

10. Prosince, Evropský strategický výhled coby nástroj na podporu oživení

Místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič představí první zprávu o strategickém výhledu zaměřenou na odolnost a pracovní program Komise na rok 2021, která se rovněž zabývá úsilím EU přispět k oživení po pandemii COVID-19.

10. prosince, Migrace: Výbor regionů a Evropská komise spustí akční plán

Evropská komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson se ve svém vystoupení dne 10. prosince zaměří na nový pakt o migraci a azylu a také na jeho základní pilíř, kterým je akční plán pro integraci a začleňování . Evropská komise a Výbor regionů oficiálně zahájí zvláštní partnerství, jež má za cíl podporovat místní a regionální orgány při provádění politik integrace migrantů na jejich území. Toto partnerství bude vycházet z  iniciativy Města a regiony za integraci , jež započala v roce 2019.

10. prosince, Podpora oživení v evropských venkovských oblastech

Evropský komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski promluví o tom, jak podpořit oživení v evropských venkovských oblastech. Tato rozprava plenárního shromáždění se zaměří na to, jak koordinovat společnou zemědělskou politiku Unie, strukturální fondy a facilitu na podporu oživení a odolnosti, aby napomohly místním producentům, podpořily ekologizaci zemědělsko-potravinářského průmyslu a posílily soudržnost a diverzifikaci příležitostí k růstu ve venkovských komunitách.

Členové VR rovněž projednají a přijmou devět stanovisek obsahující doporučení, která odrážejí politické priority regionů a měst EU v tomto směru. Přijato bude i usnesení o pracovním programu Evropské komise na rok 2021.

KLÍČOVÉ ROZPRAVY

8. prosince, 16:15 : projev a diskuse na téma vyšších ambicí v oblasti klimatu v době pandemie COVID-19 – vystoupí: Svenja Schulze , německá spolková ministryně pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost

9. prosince, 14:30 : diskuse o dohodě mezi EU a Spojeným královstvím a o územních důsledcích brexitu, které se zúčastní: Michel Barnier , vedoucí pracovní skupiny pro vztahy se Spojeným královstvím (Evropská komise), Sadiq Kahn, starosta Londýna, a Loïg Chesnais-Girard, předseda rady regionu Bretaň

9. prosince, 17:00 : diskuse o balíčku týkajícím se rozšíření a evropské politice sousedství, které se zúčastní Olivér Várhelyi , evropský komisař pro sousedství a rozšíření

10. prosince, 11:00 : diskuse o novém paktu o migraci a azylu, které se zúčastní Ylva Johansson , evropská komisařka pro vnitřní věci

10. prosince, 14:30 : diskuse o oživení a odolnosti ve venkovských oblastech, které se zúčastní Janusz Wojciechowski , evropský komisař pro zemědělství

10. prosince, 15:30 : diskuse o pracovním programu Evropské komise na rok 2021 a první zprávě o strategickém výhledu EU, které se zúčastní Maroš Šefčovič , místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled

STANOVISKA K PŘIJETÍ

  • Přezkum správy ekonomických záležitostí , zpravodaj: Elio Di Rupo (BE/SES), předseda vlády Valonského regionu,
  • Posílení místní správy a zastupitelské demokracie prostřednictvím nových nástrojů digitální technologie , zpravodaj: Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), člen zastupitelstva obce Järva,
  • Dopad změny klimatu na regiony – hodnocení Zelené dohody pro Evropu , zpravodaj: Andries Gryffroy (BE/EA), poslanec Vlámského parlamentu,
  • Příležitosti a synergie preventivního přizpůsobení se změně klimatu s cílem podpořit udržitelnost a kvalitu života v regionech a obcích , zpravodaj: Markku Markkula (FI/ELS), člen zastupitelstva města Espoo,
  • Výzvy v oblasti veřejné dopravy ve městech a metropolitních regionech , zpravodaj: Adam Struzik (PL/ELS), maršálek Mazovského vojvodství,
  • Od zemědělce ke spotřebiteli – místní a regionální rozměr , zpravodaj: Guido Milana (IT/SES), člen zastupitelstva obce Olevano Romano,
  • Strategie EU pro oživení venkova , zpravodaj: Enda Stenson (IE/EA), člen rady hrabství Leitrim,
  • Zpráva Komise o provádění sdělení Komise Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony Evropské unie , zpravodaj: Ángel Víctor Torres Pérez (ES/SES), předseda vlády autonomní oblasti Kanárské ostrovy,
  • Směrem k udržitelnějšímu cestovnímu ruchu pro města a regiony EU , zpravodaj: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe), náměstek ministra pro cestovní ruch, obnovu, spravedlnost a místní samosprávu vlády autonomní oblasti Andalusie.

Praktické informace:

Místo konání : plenární zasedání bude virtuální

Datum konání : od úterý 8. prosince do čtvrtka 10. prosince 2020

Podklady : program jednání plenárního zasedání a  stanoviska a pozměňovací návrhy

Živý přenos na internetu : na internetových stránkách VR

Kontakt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :