Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Michel Barnier a starosta Londýna budou diskutovat o brexitu s představiteli regionální a místní úrovně EU  

Na programu jednání plenárního zasedání VR ( #CoRplenary )je také debata německé ministryně a čtyř evropských komisařů o cílech v oblasti klimatu, integraci, zemědělství, procesu rozšíření a strategických úvahách na úrovni EU.

Hlavní vyjednavač Evropské unie Michel Barnier, starosta Londýna Sadiq Khan a předseda rady regionu Bretaň Loïg Chesnais-Girard – to budou řečníci na prvním plně virtuálním plenárním zasedání Evropského výboru regionů dne 9. prosince. Diskuse o brexitu, která proběhne o něco více než tři týdny před ukončením přechodného období po vystoupení Spojeného království z EU a v době, kdy dosud nebyla ukončena jednání o obchodní dohodě, se zaměří na územní dopad brexitu a na budoucí vztahy mezi regiony a městy EU a decentralizovanými správními orgány Spojeného království.

Sledujte plenární zasedání na internetových stránkách VR

8. Prosince: Vyšší ambice v oblasti klimatu v době pandemie COVID-19

Dva dny před tím, než Evropská rada projedná potenciální nový cíl v oblasti klimatu do roku 2030, přivítá Evropský výbor regionů na svém plenárním zasedání německou spolkovou ministryni pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost Svenju Schulze. Ta zhodnotí pokrok, jehož bylo během německého předsednictví EU dosaženo v oblasti klimatu a energetiky, a vyjádří se k návrhům regionů a měst týkajícím se boje proti změně klimatu a zajištění ekologického oživení Evropy, což je pro Výbor prioritou.

9. prosince, Budoucnost procesu rozšíření EU

Dne 9. prosince vystoupí na plenárním zasedání evropský komisař pro sousedství a rozšíření Olivér Várhelyi , který promluví o vztazích EU se sousedními zeměmi, včetně potenciálních členských států EU ze západního Balkánu.

10. Prosince, Evropský strategický výhled coby nástroj na podporu oživení

Místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič představí první zprávu o strategickém výhledu zaměřenou na odolnost a pracovní program Komise na rok 2021, která se rovněž zabývá úsilím EU přispět k oživení po pandemii COVID-19.

10. prosince, Migrace: Výbor regionů a Evropská komise spustí akční plán

Evropská komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson se ve svém vystoupení dne 10. prosince zaměří na nový pakt o migraci a azylu a také na jeho základní pilíř, kterým je akční plán pro integraci a začleňování . Evropská komise a Výbor regionů oficiálně zahájí zvláštní partnerství, jež má za cíl podporovat místní a regionální orgány při provádění politik integrace migrantů na jejich území. Toto partnerství bude vycházet z  iniciativy Města a regiony za integraci , jež započala v roce 2019.

10. prosince, Podpora oživení v evropských venkovských oblastech

Evropský komisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski promluví o tom, jak podpořit oživení v evropských venkovských oblastech. Tato rozprava plenárního shromáždění se zaměří na to, jak koordinovat společnou zemědělskou politiku Unie, strukturální fondy a facilitu na podporu oživení a odolnosti, aby napomohly místním producentům, podpořily ekologizaci zemědělsko-potravinářského průmyslu a posílily soudržnost a diverzifikaci příležitostí k růstu ve venkovských komunitách.

Členové VR rovněž projednají a přijmou devět stanovisek obsahující doporučení, která odrážejí politické priority regionů a měst EU v tomto směru. Přijato bude i usnesení o pracovním programu Evropské komise na rok 2021.

KLÍČOVÉ ROZPRAVY

8. prosince, 16:15 : projev a diskuse na téma vyšších ambicí v oblasti klimatu v době pandemie COVID-19 – vystoupí: Svenja Schulze , německá spolková ministryně pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost

9. prosince, 14:30 : diskuse o dohodě mezi EU a Spojeným královstvím a o územních důsledcích brexitu, které se zúčastní: Michel Barnier , vedoucí pracovní skupiny pro vztahy se Spojeným královstvím (Evropská komise), Sadiq Kahn, starosta Londýna, a Loïg Chesnais-Girard, předseda rady regionu Bretaň

9. prosince, 17:00 : diskuse o balíčku týkajícím se rozšíření a evropské politice sousedství, které se zúčastní Olivér Várhelyi , evropský komisař pro sousedství a rozšíření

10. prosince, 11:00 : diskuse o novém paktu o migraci a azylu, které se zúčastní Ylva Johansson , evropská komisařka pro vnitřní věci

10. prosince, 14:30 : diskuse o oživení a odolnosti ve venkovských oblastech, které se zúčastní Janusz Wojciechowski , evropský komisař pro zemědělství

10. prosince, 15:30 : diskuse o pracovním programu Evropské komise na rok 2021 a první zprávě o strategickém výhledu EU, které se zúčastní Maroš Šefčovič , místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled

STANOVISKA K PŘIJETÍ

  • Přezkum správy ekonomických záležitostí , zpravodaj: Elio Di Rupo (BE/SES), předseda vlády Valonského regionu,
  • Posílení místní správy a zastupitelské demokracie prostřednictvím nových nástrojů digitální technologie , zpravodaj: Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), člen zastupitelstva obce Järva,
  • Dopad změny klimatu na regiony – hodnocení Zelené dohody pro Evropu , zpravodaj: Andries Gryffroy (BE/EA), poslanec Vlámského parlamentu,
  • Příležitosti a synergie preventivního přizpůsobení se změně klimatu s cílem podpořit udržitelnost a kvalitu života v regionech a obcích , zpravodaj: Markku Markkula (FI/ELS), člen zastupitelstva města Espoo,
  • Výzvy v oblasti veřejné dopravy ve městech a metropolitních regionech , zpravodaj: Adam Struzik (PL/ELS), maršálek Mazovského vojvodství,
  • Od zemědělce ke spotřebiteli – místní a regionální rozměr , zpravodaj: Guido Milana (IT/SES), člen zastupitelstva obce Olevano Romano,
  • Strategie EU pro oživení venkova , zpravodaj: Enda Stenson (IE/EA), člen rady hrabství Leitrim,
  • Zpráva Komise o provádění sdělení Komise Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony Evropské unie , zpravodaj: Ángel Víctor Torres Pérez (ES/SES), předseda vlády autonomní oblasti Kanárské ostrovy,
  • Směrem k udržitelnějšímu cestovnímu ruchu pro města a regiony EU , zpravodaj: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe), náměstek ministra pro cestovní ruch, obnovu, spravedlnost a místní samosprávu vlády autonomní oblasti Andalusie.

Praktické informace:

Místo konání : plenární zasedání bude virtuální

Datum konání : od úterý 8. prosince do čtvrtka 10. prosince 2020

Podklady : program jednání plenárního zasedání a  stanoviska a pozměňovací návrhy

Živý přenos na internetu : na internetových stránkách VR

Kontakt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021