Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
České předsednictví se hodlá zaměřit na řešení problémů regionů a měst a současné krize  

Česká republika, která přebírá předsednictví Rady Evropské unie, věnuje ve svém programu stěžejní pozornost důsledkům ruské invaze na Ukrajinu. Dle slov českého vicepremiéra má také v úmyslu vést diskusi o politice regionálního rozvoje a transformaci energetiky.

Místopředseda vlády Ivan Bartoš 30. června ve svém proslovu v Evropském výboru regionů prohlásil, že jednou z hlavních priorit šestiměsíčního českého předsednictví Rady Evropské unie bude zvládnutí přílivu vysídlených obyvatel Ukrajiny, kteří byli nuceni opustit svou zemi kvůli ruské invazi. Přislíbil rovněž, že se Česká republika bude snažit zajistit, aby mohly regiony a města při poskytování pomoci uprchlíkům snáze využívat finanční prostředky EU a aby byl urychlen přechod na bezpečnou a udržitelnou energii.

Místopředseda vlády Ivan Bartoš představil priority českého předsednictví. Vyzdvihl při tom především nutnost vypořádat se s důsledky války Ruska proti Ukrajině, zbavit EU závislosti na dovozu ruských paliv, zmírnit narůstající energetickou chudobu v Evropě a připravit se na pomoc při poválečné obnově Ukrajiny. Zdůraznil, že „vysokou prioritu“ bude mít také „boj proti dezinformacím a proti kybernetické a hybridní válce“.

Vicepremiér Ivan Bartoš poukázal na to, že již během prvního českého předsednictví v roce 2009 se Evropa potýkala s energetickou krizí, kterou vyvolalo Rusko přerušením dodávek na Ukrajinu. Uvedl: „Napadením Ukrajiny teď Rusko odstartovalo další, ještě horší krizi. V první řadě musíme zvládnout uprchlickou krizi. Musíme nalézt způsob, jak pomoci těm nejzranitelnějším a nejvíce dotčeným osobám. Musíme zajistit flexibilnější přístup k finančním prostředkům. Nemůžeme být závislí na na zemích, které přímo ohrožují naši budoucnost. Skutečnou hrozbou se ve všech členských státech stala energetická chudoba. Naším úkolem bude také přispět k poválečné obnově Ukrajiny, protože stabilita této země má z hlediska budoucího vývoje zásadní význam.“

Vasco Alves Cordeiro (PT/SES), který je delegátem zákonodárného shromáždění autonomní oblasti Azory a v předcházející den plenárního zasedání byl zvolen novým předsedou Evropského výboru regionů, prohlásil: „Jsme potěšeni tím, že české předsednictví chce posílit hlas regionů a měst v EU. Česká republika se svého předsednictví ujímá v okamžiku, kdy EU čelí řadě závažných výzev. Ať už jde o překonávání důsledků války na našem kontinentě, nebo probíhající pandemii, města a regiony jsou vždy v první linii. Musíme spojit síly, abychom společně vybudovali silnější, spravedlivější a udržitelnější Unii.“

Místopředseda vlády Ivan Bartoš, který je zároveň ministrem pro regionální rozvoj, oznámil, že české předsednictví chce mimoto zahájit politickou diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti. Závěry pak budou prezentovány v listopadu na zasedání ministrů členských států. Podtrhl skutečnost, že politika soudržnosti „pomáhá přiblížit EU jejím občanům“ a zkvalitnit veřejnou správu a „má svou vlastní hodnotu“. Uvedl, že záměrem je učinit z ní „strategický nástroj rozvoje regionů v EU“. Za jednu z prioritních otázek označil také transformaci energetiky, která by nám měla umožnit, abychom se dostali z energetické krize a nadále dokázali chránit zranitelné občany.

Krátce před vystoupením místopředsedy vlády se slova ujal primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (CZ/Zelení), podle něhož „musí EU městům poskytnout výraznější finanční podporu“ v jejich snaze pomáhat uprchlíkům, aby se „nejenom cítili v bezpečí“, ale mohli také uplatnit svůj potenciál. Česká republika patří k zemím, které v přepočtu na obyvatele přijaly největší počet ukrajinských uprchlíků.

Evropský výbor regionů (VR) má v plánu vypracovat během českého předsednictví řadu stanovisek, v nichž bude členským státům EU tlumočit postoje regionů a měst EU. Tato stanoviska se budou mimo jiné týkat poválečné obnovy Ukrajiny, přechodu na spravedlivou, udržitelnou a bezpečnou energii, budoucnosti Východního partnerství, podpory přechodu na zelenou energii v uhelných a energeticky náročných regionech a nájemního bydlení. Jen pár hodin po proslovu českého vicepremiéra vyhlásil Evropský výbor regionů spolu se šesti evropskými a čtyřmi ukrajinskými sdruženími regionů a měst vytvoření aliance na podporu poválečné obnovy Ukrajiny. Prvotní impuls vzešel od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, k jehož požadavku se připojili předseda Evropské rady a předsedkyně Evropské komise.

Evropský výbor regionů uspořádá ve spolupráci s českým předsednictvím několik akcí – například v září se bude v Praze konat schůze politického vedení VR zaměřená na pomoc Ukrajině a v červenci pak v Bruselu proběhnou setkání se zástupci měst a regionů z kandidátských zemí a v listopadu v Liberci setkání se zástupci měst a regionů z Ukrajiny a dalších zemí Východního partnerství. Budou se rovněž společně zabývat úlohou měst a regionů v boji proti změně klimatu na akcích, které se uskuteční v září a říjnu v souvislosti s přípravami na celosvětová jednání o klimatu na konferenci OSN COP27, a v listopadu budou na společné konferenci VR a českého předsednictví o spravedlivé transformaci uhelných regionů zkoumat sociální dopad dekarbonizace. Pod drobnohled si vezmou také regionální rozvoj – na červenec je naplánována konference a studijní návštěva Prahy, která se bude týkat městské mobility, a v říjnu budou tomuto tématu věnovány různé akce v rámci Evropského týdne regionů a měst a také seminář o inteligentních vesnicích pořádaný v Lednici.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Sdílet :