Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regionální aktéři se snaží oživit a posílit přeshraniční spolupráci, v níž nastal v důsledku pandemie útlum  

Evropské příhraniční regiony jsou úspěšným příkladem evropské integrace a nejvhodnějším místem pro testování nových nápadů a inovativních řešení

Jednou z hlavních priorit Evropského výboru regionů (VR) je dosáhnout toho, aby přeshraniční spolupráce opětovně zaujala ústřední místo v politické agendě EU. K uskutečnění tohoto cíle měla přispět konference o budoucnosti přeshraniční spolupráce, již VR uspořádal spolu s dalšími partnery, kteří se podíleli na vzniku Evropské přeshraniční aliance občanů. Konference se konala 5. července a účastníci na ní diskutovali o důsledcích krize vyvolané pandemií COVID-19, o současných i budoucích výzvách, jimž čelí přeshraniční regiony, a také o vizi přeshraniční spolupráce v rámci budoucího vývoje Evropy. Stalo se tak jen několik dnů poté, co VR na svém plenárním zasedání přijal usnesení o přeshraniční spolupráci, které má být podkladem pro Konferenci o budoucnosti Evropy.

Pandemie COVID-19 způsobila v oblasti přeshraniční spolupráce jeden z největších útlumů za celá desetiletí. Již v době před jejím vypuknutím se však mnohé příhraniční regiony potýkaly s obrovským množstvím specifických regionálních překážek. nedávné konzultaci , kterou VR nechal provést, označily příhraniční regiony za nejproblematičtější aspekty, které na svém území musí řešit, přeshraniční dopravu a propojení a byrokratické překážky komplikující život občanům a podnikům. V současnosti se již naplno rozběhla Konference o budoucnosti Evropy. VR chtěl tedy touto akcí, kterou uspořádal spolu s dalšími partnery, kteří se podíleli na vzniku Evropské přeshraniční aliance občanů (AEBR, MOT a CESCI), a svým usnesením, jež přijal na minulém plenárním zasedání, přispět k tomu, aby se přeshraniční spolupráce stala jedním ze stěžejních témat probíhající diskuse o budoucnosti Evropy.

Pavel Branda (CZ/EKR), předseda meziregionální skupiny Přeshraniční spolupráce a zpravodaj nedávno přijatého stanoviska o přeshraničních veřejných službách, prohlásil: Skutečnost, že se Evropský výbor regionů chopil úkolu zastupovat zájmy příhraničních regionů a jejich občanů na Konferenci o budoucnosti Evropy, je velmi pozitivní. Musíme přeshraniční spolupráci učinit tím, čím by měla být, tj. samotným základem projektu evropské integrace. Přeshraniční spolupráce patří k největším úspěchům Evropské unie a musí hrát v jejím budoucím vývoji ještě důležitější roli. Právě na hranicích totiž občané pociťují, jaké výhody evropská integrace v reálu přináší.“

Peter van 't Hoog , místopředseda Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR) a člen rady provincie Gelderland, zdůraznil: „Evropa musí provést řadu změn, aby se dokázala vypořádat s takovými výzvami, jako je změna klimatu. Příhraniční regiony při tom mohou v nadcházejících letech sehrát klíčovou roli tím, že budou na přeshraniční úrovni realizovat různé závazky, například Zelenou dohodu pro Evropu, a opětovně poslouží jako dynamické laboratoře evropské integrace.“

Jean Peyrony , ředitel Mission Opérationelle Transfrontalière (MOT), uvedl: „V okamžiku, kdy Evropu zasáhla pandemie, došlo k náhlému uzavření do té doby otevřených hranic, což se závažně dotklo našich přeshraničních komunit. Tato krize odhalila vzájemnou závislost, na niž je třeba reagovat novými opatřeními – zavedením funkčního přístupu, v jehož rámci budou bráni v potaz obyvatelé žijící v přeshraničních oblastech, a uplatňováním víceúrovňové správy, na níž se budou podílet přeshraniční regiony, jednotlivé státy a EU. Přeshraniční regiony se stanou pilotním příkladem evropské integrace a solidarity.“

Gyula Ocskay , generální tajemník Středoevropské služby pro přeshraniční iniciativy (CESCI), doplnil: „Pandemie podrobila evropský projekt otevřených hranic bezprecedentní zkoušce. Mnozí z nás zažili v loňském roce uzavření hranic vůbec poprvé. Jiným tato situace zase připomněla dětství poznamenané železnou oponou a berlínskou zdí. Musíme se společně zasadit o to, aby se Evropě znovu nerozdělila.“

Související informace

Evropská přeshraniční aliance občanů byla vytvořena v roce 2020. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je zlepšit život evropských občanů žijících v příhraničních regionech EU. Regiony při vnitřních hranicích tvoří 40 % území EU, žije v nich 30 % jejího obyvatelstva (150 milionů lidí) a jsou v nich více než 2 miliony přeshraničních pracovníků.

1. července zveřejnil Evropský účetní dvůr zvláštní zprávu věnovanou přeshraniční spolupráci, v níž dospěl k závěru, že její potenciál zatím není plně využíván. 

Kontakt:

Tobias Kolonko

Tel.: +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION-AFTER-PANDEMIC.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION-AFTER-PANDEMIC.ASPX

Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
Digitální dovednosti, konektivita a zdravotní a sociální péče jsou klíčem k tomu, aby venkovské obce byly „inteligentní“ a atraktivní
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION-AFTER-PANDEMIC.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION-AFTER-PANDEMIC.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION-AFTER-PANDEMIC.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023