Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Krize COVID-19 podtrhla naléhavost konference o budoucnosti Evropy  

Podle místních a regionálních představitelů musí konference přinést konkrétní politické změny

Členové Evropského výboru regionů diskutovali s paní Gabriele Bischoff , poslankyní Evropského parlamentu a místopředsedkyní Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) Evropského parlamentu, v Komisi pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) Výboru regionů o dalším vývoji konference o budoucnosti Evropy. Místní a regionální představitelé zastávají názor, že s ohledem na pokračující krizi je ještě naléhavější, aby Evropská unie pracovala na zlepšení své účinnosti, demokratičnosti a přiblížení k občanům. VR vítá postoj Rady ze dne 24. června jako důležitý krok vpřed, neboť otevírá cestu pro jednání o správě, obsahu a struktuře konference. Výbor však také naléhavě žádá, aby byly práce zahájeny , jakmile to situace v souvislosti s pandemií umožní. Paní Bischoff připomněla, že místní a regionální představitelé by měli v tomto procesu hrát významnou úlohu.

Již v červenci 2019 uvítal VR návrh předsedy Evropské komise na vytvoření dvouleté konference o budoucnosti Evropy, jejímž cílem bude dát nový impuls budování Evropy a posílit evropskou demokracii. Výbor měl za to, že je legitimní, aby byl do tohoto procesu aktivně zapojen, a to ze tří důvodů: Zaprvé proto, že představuje hlas evropských regionů a měst. Zadruhé proto, že územní rozměr konzultací občanů je posílen zapojením místních a regionálních orgánů. A zatřetí proto, že regiony a města mají s konzultacemi s občany nejvíce zkušeností a mohou poskytnout fakticky podložený obsah k tematickým diskusím.

VR zahájil své nové funkční období v únoru 2020 přijetím usnesení o konferenci o budoucnosti Evropy , v němž byly nastíněny klíčové zásady výrazného zapojení místních a regionálních orgánů do tohoto procesu.

Zahájení konference, plánované na 9. května 2020, bylo zpožděno z důvodu krize související s COVID-19. Dne 7. května přijal VR prohlášení Místní a regionální orgány jako aktéři evropské reakce na krizi způsobenou onemocněním COVID-19 , v němž žádá, aby byla tato konference svolána hned, jakmile bude zdravotní situace pod kontrolou, a dále požaduje přímé zapojení občanů a regionálních a místních zástupců do diskuse o nejrůznějších návrzích na řešení otázky, jak učinit Evropskou unii účinnější, jednotnější, demokratičtější a odolnější.

Mark Speich (DE/ELS) , tajemník spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko pro spolkové, evropské a mezinárodní záležitosti a předseda komise CIVEX VR, uvedl: „Konference o budoucnosti Evropy je potřebnější než kdy dříve, ale nebezpečnější než kdy dříve by bylo zůstat u pouhého naslouchání. Vládne zde ovzduší spolupráce, a toho musíme využít. Pouhá výměna názorů by toto ovzduší ohrozila. Výsledky konference musí mít dopady na postupy a na politiku.“

Gabriele Bischoff přivítala postoj Rady vydaný 24. června, tj. necelý týden poté, co Evropský parlament přijal usnesení, v němž vyzval členské státy, aby tak učinily a mohly začít jednat s Evropskou komisí a s Evropským parlamentem o podrobnostech konference. Vyzdvihla rovněž významnou úlohu místní a regionální úrovně: „Konferencí o budoucnosti Evropy chceme opustit bruselskou bublinu a oslovit občany a regiony inovativním způsobem. Zajímá nás jejich vize Evropské unie budoucnosti, jejich priority a oblasti politiky, v nichž si přejí další či jiná opatření na evropské úrovni. Evropa se ocitla na křižovatce. Může se vrátit ke „starému normálu“, nebo může využít příležitosti k tomu, aby se plně zotavila a znovu zahájila tento skvělý evropský projekt. Nastal čas pro nový, odvážný „Schumanův moment.“  

Členové komise CIVEX mimoto diskutovali o stanovisku Posílení místní správy a zastupitelské demokracie prostřednictvím nových nástrojů digitální technologie , které zdůrazňuje zejména užitečnost digitálních nástrojů pro participativní demokracii. Konference je příležitostí k otestování digitálních participativních nástrojů, jejichž cílem je posílit zastupitelskou demokracii, získat důvěru občanů a začlenit regionální a místní příklady zapojení občanů do rozhodovacích procesů a mechanismů zpětné vazby.

Zpravodaj VR Rait Pihelgas (EE/Renew Europe) , starosta obce Järva, prohlásil: „Hovoříme-li o moderní demokracii, měli bychom se omezit pouze na demokracii participativní. Zapojení občanů musí být nepřetržitým procesem. Podíváme-li se na to, jak místní, regionální a vnitrostátní orgány komunikují s občany, jsou metody, které při tom používají – noviny, domovská stránka a veřejná setkání – stejné jako před 20 lety. Jistě, komunikují také prostřednictvím různých platforem sociálních médií, ale jen zřídka využívají nových a moderních participativních nástrojů, které jsou k dispozici. Místní, regionální a vnitrostátní orgány musí své úsilí v oblasti komunikace a angažování posunout blíže k občanům. Lidé denně používají mobilní zařízení. Díky moderním technologickým nástrojům můžeme zapojení a demokracii rozvíjet a zlepšovat.“

Přijetí závěrečných doporučení tohoto stanoviska je naplánováno na plenární zasedání VR v říjnu 2020.

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023