Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COVID-19: Předseda VR vyzývá v zájmu podpory regionů a měst k vytvoření mechanismu EU pro případy zdravotní nouze  
Prohlášení předsedy Evropského výboru regionů Apostolose Tzitzikostase

Tisíce místních a regionálních vedoucích činitelů napříč Evropou stojí každý den v čele boje za omezení šíření viru a zvládnutí jeho faktického dopadu. Jako předseda Evropského výboru regionů i jako guvernér regionu Střední Makedonie vnímám profesionalitu, odhodlání a odvahu všech, kdo stojí v čele boje proti onemocnění COVID-19. Mobilizujeme naše komunity, abychom ochránili nejslabší občany a zajistili co největší kontinuitu našich ekonomik.

Skládám poklonu všem místním a regionálním orgánům stojícím v přední linii, zejména pak těm, jež platí vysokou osobní cenu. Evropa se na nás může spolehnout. Může se spolehnout na své starosty, vedoucí představitele regionů a členy místních a regionálních zastupitelstev, že budou stát v čele boje proti této pandemii. Zároveň potřebujeme, aby EU pomohla našim místním komunitám ve chvíli, kdy ji potřebují nejvíce, a co nejrychleji využila svůj rozpočet a schopnost zasahovat na pomoc našim občanům a podnikům.

Úsilí, které vyvíjejí Evropská komise a Rada EU, je zaměřeno správným směrem. Pružnost Paktu o stabilitě a růstu a pravidel státní podpory je zcela zásadní, neboť zjednodušuje a urychluje využívání finančních prostředků určených na politiku soudržnosti. Přínosem pro místní komunity může být rovněž mobilizace Evropské investiční banky a dalších důležitých nástrojů, jako je Evropský fond solidarity a Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. S ohledem na mé přímé zkušenosti a zpětnou vazbu, kterou dostávám od svých kolegů a členů VR, se však domnívám, že EU musí jít ještě dále: musí spustit mechanismus EU pro případy zdravotní nouze, jehož účelem bude lépe podpořit tisíce regionálních a místních vedoucích činitelů, kteří mají potíže s poskytováním zdravotnických služeb na místní úrovni.

Tento mechanismus by městům a regionům z celé Evropy měl pomoci urychleně najmout další zdravotnický personál, nakoupit víc zdravotnických prostředků, podpořit služby intenzivní péče a zajistit dezinfekční nástroje a materiál pro nemocnice a školy. Měl by zefektivnit a usnadnit přístup veřejných zdravotních služeb k finančním prostředkům z regionálních a celostátních rozpočtů a z rozpočtu EU. Musíme více investovat, abychom dnes zachránili životy a zvýšili svoji odolnost do budoucna. Tento mechanismus by měl být financován ze stávajících celostátních a regionálních zdrojů, z dostupných evropských strukturálních a investičních fondů přesměrovaných na naléhavé potřeby a z nových zdrojů ze současných rozpětí rozpočtu EU, a to do výše 10 miliard eur.

Je také nutné, aby Evropská komise dále rozšířila a zjednodušila přístup ke zdrojům dostupným v rámci politiky soudržnosti EU, což by urychlilo využívání finančních prostředků místními komunitami, jež mají potíže se zvládáním pandemie. Finanční prostředky politiky soudržnosti se znovu ukazují být životně důležitým záchranným lanem pro ty, kteří na místě čelí výzvám, jež nemají obdoby. Soudržnost je stále nejmocnějším investičním nástrojem EU, díky němuž mohou subjekty na unijní, celostátní, regionální a místní úrovni společně pracovat a čelit krizím.

Cesta před námi je nejistá a komunity nyní naléhavě potřebují pomoc nejen proto, aby ochránily lidské životy, ale také aby se mohly pustit do následné obnovy. Musíme být schopni spolupracovat napříč Evropou jako partneři a spravedlivě sdílet odpovědnost. Evropská unie musí poskytnout svou podporu a solidaritu těm, kteří to potřebují nejvíce; nikdy to neplatilo více než během právě probíhající krize vyvolané pandemií. Regiony a města budou stát i nadále v předních liniích boje proti tomuto viru. Jako vedoucí političtí představitelé máme v této obtížné době prvořadou povinnost vůči našim občanům a musíme spojit své síly na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni, abychom je ochránili. Pevně věřím, že demokracie je silnější než jakýkoli virus a že díky našemu společnému úsilí nakonec z krize způsobené onemocněním COVID-19 vyjdeme posíleni.

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023