Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Reakce EU na koronavirovou nákazu  

​Orgány EU, členské státy a regionální a místní orgány v reakci na koronavirovou nákazu každodenně posuzují situaci. Provádějí bezodkladná opatření a předkládají návrhy ve střednědobém horizontu, jejichž účelem je vyvážit dopady krize.

Kromě opatření, která mají zabránit šíření nemoci a umožnit její léčbu, Evropská komise dne 13. března zřídila tým řešící situaci koronaviru a předložila řadu legislativních návrhů, jejichž cílem je zmírnit ekonomický dopad této krize. Návrhy se zabývají ochranou pracovníků a podniků před ztrátou příjmů, například prostřednictvím zjednodušených pravidel pro poskytování státní podpory a finanční pomoci z rozpočtu EU a z Evropského investičního fondu. Evropská komise navrhla mimo jiné novou „investiční iniciativu pro reakci na koronavirus“, na niž bude vyčleněno přibližně 37 miliard EUR, které by pocházely z nevyužitých a dosud nepřidělených strukturálních fondů. Všechny informační zdroje o reakci EU na koronavirovou nákazu jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU zde .

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023