Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Reakce EU na koronavirovou nákazu  

​Orgány EU, členské státy a regionální a místní orgány v reakci na koronavirovou nákazu každodenně posuzují situaci. Provádějí bezodkladná opatření a předkládají návrhy ve střednědobém horizontu, jejichž účelem je vyvážit dopady krize.

Kromě opatření, která mají zabránit šíření nemoci a umožnit její léčbu, Evropská komise dne 13. března zřídila tým řešící situaci koronaviru a předložila řadu legislativních návrhů, jejichž cílem je zmírnit ekonomický dopad této krize. Návrhy se zabývají ochranou pracovníků a podniků před ztrátou příjmů, například prostřednictvím zjednodušených pravidel pro poskytování státní podpory a finanční pomoci z rozpočtu EU a z Evropského investičního fondu. Evropská komise navrhla mimo jiné novou „investiční iniciativu pro reakci na koronavirus“, na niž bude vyčleněno přibližně 37 miliard EUR, které by pocházely z nevyužitých a dosud nepřidělených strukturálních fondů. Všechny informační zdroje o reakci EU na koronavirovou nákazu jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU zde .

Sdílet :