Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Opatření v oblasti klimatu: ‎ Evropský výbor regionů a Under2 Coalition podepsaly akční plán  

Společný akční plán na období 2021–2022, který dnes podepsaly Evropský výbor regionů (VR) a Under2 Coalition, posílí spolupráci při prosazování opatření v oblasti klimatu na regionální úrovni, zvýší transparentnost, rozšíří zveřejňování klimatických dat a posílí víceúrovňovou správu v rámci Pařížské klimatické dohody a Zelené dohody pro Evropu. Hlavním cílem je zajistit, aby oživení po pandemii COVID-19 posunulo klimatickou agendu vpřed a zvýšilo environmentální, hospodářskou a sociální odolnost v zájmu lepšího řešení budoucích krizí.

VR – shromáždění EU místních a regionálních zástupců – podepsal nový akční plán s  Under2 Coalition , celosvětovou skupinou více než 220 vlád a samospráv, jež se zavázaly omezit růst globální teploty výrazně pod 2 °C a vyvíjet úsilí o dosažení hranice růstu na úrovni 1,5 °C. Nová dohoda o partnerství upevňuje a posiluje spolupráci při prosazování ambicióznějších opatření v oblasti klimatu na regionální úrovni a přispěje k úspěšnému provádění Pařížské klimatické dohody a Zelené dohody pro Evropu prostřednictvím účinné víceúrovňové správy.

Apostolos Tzitzikostas , guvernér řeckého regionu Střední Makedonie a předseda Evropského výboru regionů, uvedl: „Podepsání tohoto akčního plánu posiluje dlouhotrvající partnerství mezi VR a Under2 Coalition. Poskytuje náležitý rámec pro prohloubení naší spolupráce za účelem dosažení pokroku v globální agendě týkající se klimatu a zároveň podporuje ambiciózní regiony v úsilí o dosažení klimatické neutrality. Společně můžeme lépe hájit víceúrovňovou správu jako způsob, jak plnit Pařížskou klimatickou dohodu a Zelenou dohodu pro Evropu ve všech územních celcích, a důrazněji prezentovat postoje regionů na listopadové konferenci OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow.“

Franz Untersteller , ministr pro životní prostředí, ochranu klimatu a energetiku Bádenska-Württemberska a globální vyslanec Under2 Coalition, řekl: „Under2 Coalition je nyní se svými více než 220 členy po celém světě jednou z největších a nejdůležitějších aliancí v oblasti ochrany klimatu ve světě. Značná část našich členů je z EU. Proto velmi vítám, že se Under2 Coalition a Výbor regionů dohodly na společných cílech a činnostech. Společně zvýšíme viditelnost a účinnost nižší než celostátní úrovně v oblasti ochrany klimatu, a to jak na celosvětové úrovni, tak v EU.“

Juan Espadas (ES/SES), starosta Sevilly a předseda komise ENVE ve VR a pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , prohlásil: „Úzká spolupráce s Under2 Coalition bude mít pro členy Evropského výboru regionů ohromný dopad. Jsem přesvědčen, že celosvětové hnutí místních a regionálních samospráv je klíčem k provádění opatření v oblasti klimatu a dosažení udržitelné transformace. Tento akční plán nám pomůže posílit úlohu místních samospráv a vytvořit účinnou víceúrovňovou správu, zejména s ohledem na COP26.“

VR a Under2 Coalition jsou odhodlány spolupracovat na základě těchto tří společných cílů :

  • poskytovat si vzájemnou podporu a spolupracovat, pokud jde o činnosti společného zájmu týkající se provádění Pařížské klimatické dohody,
  • prosazovat na úrovni regionálních orgánů koncepci transparentnosti a každoroční zveřejňování klimatických cílů a souvisejících dat,
  • podporovat zapojení regionálních orgánů do činností, které jsou považovány za prioritní, např. do podpory urychleného provádění klíčových součástí Zelené dohody pro Evropu a projektů, jež mají regionálním orgánům pomoci s přípravou postupu snižování emisí za účelem dosažení klimatické neutrality.

Akční plán vymezuje konkrétní oblasti spolupráce, včetně zeleného oživení po pandemii COVID-19, jež zajistí spravedlivou transformaci a zvýší transparentnost v oblasti klimatu. Nové partnerství rovněž zahrnuje společné prosazování zájmů v oblasti klimatu, komunikaci a činnosti na mezinárodních akcích, jako je nadcházející Evropský týden regionů a měst (11.–14. října 2021) a  klimatický summit OSN COP26 v Glasgow (1.–12. listopadu 2021).

Souvislosti

Under2 Coalition je celosvětová skupina ambiciózních národních vlád a regionálních orgánů, které jsou odhodlány udržet globální oteplování výrazně pod 2 °C a vyvíjet úsilí o dosažení hranice růstu na úrovni 1,5 °C. Koalici tvoří více než 220 vlád a orgánů z celého světa, které se zasazují o každoroční zveřejňování klimatických dat a transparentnost v této oblasti, přijímání regionálních politik a navrhování postupu do roku 2050. Evropa má v Under2 Coalition největší zastoupení – k této iniciativě se připojilo 43 regionálních samospráv a 12 členských států EU. Tato koalice sdružuje 182 milionů lidí (tj. 35 % obyvatelstva EU) a vzniká v ní HDP ve výši 7,4 bilionu EUR (36 % ekonomiky EU). Sekretariátem Under2 Coalition je Climate Group (Klimatická skupina), která spolupracuje s vládami a samosprávami na urychlení opatření v oblasti klimatu. Funkční období ministra Franze Unterstellera končí letos v květnu, ale v příštích několika letech bude Under2 Coalition jako globální vyslanec nadále podporovat. Ve své nové funkci bude odpovědný za zastupování Under2 Coalition navenek, a to společně s bývalým guvernérem Kalifornie Jerrym Brownem, a bude prosazovat opatření v oblasti klimatu na nižší než celostátní úrovni.

Kontakty:

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023