Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Opatření v oblasti klimatu: ‎ Evropský výbor regionů a Under2 Coalition podepsaly akční plán  

Společný akční plán na období 2021–2022, který dnes podepsaly Evropský výbor regionů (VR) a Under2 Coalition, posílí spolupráci při prosazování opatření v oblasti klimatu na regionální úrovni, zvýší transparentnost, rozšíří zveřejňování klimatických dat a posílí víceúrovňovou správu v rámci Pařížské klimatické dohody a Zelené dohody pro Evropu. Hlavním cílem je zajistit, aby oživení po pandemii COVID-19 posunulo klimatickou agendu vpřed a zvýšilo environmentální, hospodářskou a sociální odolnost v zájmu lepšího řešení budoucích krizí.

VR – shromáždění EU místních a regionálních zástupců – podepsal nový akční plán s  Under2 Coalition , celosvětovou skupinou více než 220 vlád a samospráv, jež se zavázaly omezit růst globální teploty výrazně pod 2 °C a vyvíjet úsilí o dosažení hranice růstu na úrovni 1,5 °C. Nová dohoda o partnerství upevňuje a posiluje spolupráci při prosazování ambicióznějších opatření v oblasti klimatu na regionální úrovni a přispěje k úspěšnému provádění Pařížské klimatické dohody a Zelené dohody pro Evropu prostřednictvím účinné víceúrovňové správy.

Apostolos Tzitzikostas , guvernér řeckého regionu Střední Makedonie a předseda Evropského výboru regionů, uvedl: „Podepsání tohoto akčního plánu posiluje dlouhotrvající partnerství mezi VR a Under2 Coalition. Poskytuje náležitý rámec pro prohloubení naší spolupráce za účelem dosažení pokroku v globální agendě týkající se klimatu a zároveň podporuje ambiciózní regiony v úsilí o dosažení klimatické neutrality. Společně můžeme lépe hájit víceúrovňovou správu jako způsob, jak plnit Pařížskou klimatickou dohodu a Zelenou dohodu pro Evropu ve všech územních celcích, a důrazněji prezentovat postoje regionů na listopadové konferenci OSN o změně klimatu (COP26) v Glasgow.“

Franz Untersteller , ministr pro životní prostředí, ochranu klimatu a energetiku Bádenska-Württemberska a globální vyslanec Under2 Coalition, řekl: „Under2 Coalition je nyní se svými více než 220 členy po celém světě jednou z největších a nejdůležitějších aliancí v oblasti ochrany klimatu ve světě. Značná část našich členů je z EU. Proto velmi vítám, že se Under2 Coalition a Výbor regionů dohodly na společných cílech a činnostech. Společně zvýšíme viditelnost a účinnost nižší než celostátní úrovně v oblasti ochrany klimatu, a to jak na celosvětové úrovni, tak v EU.“

Juan Espadas (ES/SES), starosta Sevilly a předseda komise ENVE ve VR a pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni , prohlásil: „Úzká spolupráce s Under2 Coalition bude mít pro členy Evropského výboru regionů ohromný dopad. Jsem přesvědčen, že celosvětové hnutí místních a regionálních samospráv je klíčem k provádění opatření v oblasti klimatu a dosažení udržitelné transformace. Tento akční plán nám pomůže posílit úlohu místních samospráv a vytvořit účinnou víceúrovňovou správu, zejména s ohledem na COP26.“

VR a Under2 Coalition jsou odhodlány spolupracovat na základě těchto tří společných cílů :

  • poskytovat si vzájemnou podporu a spolupracovat, pokud jde o činnosti společného zájmu týkající se provádění Pařížské klimatické dohody,
  • prosazovat na úrovni regionálních orgánů koncepci transparentnosti a každoroční zveřejňování klimatických cílů a souvisejících dat,
  • podporovat zapojení regionálních orgánů do činností, které jsou považovány za prioritní, např. do podpory urychleného provádění klíčových součástí Zelené dohody pro Evropu a projektů, jež mají regionálním orgánům pomoci s přípravou postupu snižování emisí za účelem dosažení klimatické neutrality.

Akční plán vymezuje konkrétní oblasti spolupráce, včetně zeleného oživení po pandemii COVID-19, jež zajistí spravedlivou transformaci a zvýší transparentnost v oblasti klimatu. Nové partnerství rovněž zahrnuje společné prosazování zájmů v oblasti klimatu, komunikaci a činnosti na mezinárodních akcích, jako je nadcházející Evropský týden regionů a měst (11.–14. října 2021) a  klimatický summit OSN COP26 v Glasgow (1.–12. listopadu 2021).

Souvislosti

Under2 Coalition je celosvětová skupina ambiciózních národních vlád a regionálních orgánů, které jsou odhodlány udržet globální oteplování výrazně pod 2 °C a vyvíjet úsilí o dosažení hranice růstu na úrovni 1,5 °C. Koalici tvoří více než 220 vlád a orgánů z celého světa, které se zasazují o každoroční zveřejňování klimatických dat a transparentnost v této oblasti, přijímání regionálních politik a navrhování postupu do roku 2050. Evropa má v Under2 Coalition největší zastoupení – k této iniciativě se připojilo 43 regionálních samospráv a 12 členských států EU. Tato koalice sdružuje 182 milionů lidí (tj. 35 % obyvatelstva EU) a vzniká v ní HDP ve výši 7,4 bilionu EUR (36 % ekonomiky EU). Sekretariátem Under2 Coalition je Climate Group (Klimatická skupina), která spolupracuje s vládami a samosprávami na urychlení opatření v oblasti klimatu. Funkční období ministra Franze Unterstellera končí letos v květnu, ale v příštích několika letech bude Under2 Coalition jako globální vyslanec nadále podporovat. Ve své nové funkci bude odpovědný za zastupování Under2 Coalition navenek, a to společně s bývalým guvernérem Kalifornie Jerrym Brownem, a bude prosazovat opatření v oblasti klimatu na nižší než celostátní úrovni.

Kontakty:

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023