Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
COVID-19: předseda VR uvítal nová opatření EU přijatá v reakci na požadavky regionů a měst a zdůraznil, že místní představitelé budou sledovat a hodnotit jejich praktickou realizaci  

Prohlášení předsedy Evropského výboru regionů Apostolose Tzitzikostase v souvislosti s opatřeními, jež dne 2. dubna 2020 navrhla Evropská komise

Prohlášení předsedy Evropského výboru regionů Apostolose Tzitzikostase v souvislosti s opatřeními, jež dne 2. dubna 2020 navrhla Evropská komise

„Evropská komise dnes vyslyšela výzvy, které v nedávné minulosti zazněly ze strany Evropského výboru regionů a řady místních a regionálních orgánů, a předložila soubor opatření, jimiž je hodlá více podpořit v jejich úsilí vypořádat se se sociálními, hospodářskými a zdravotními důsledky této krize.

Evropský nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) zahrnuje konkrétní opatření, díky nimž budou moci zaměstnanci i nadále pobírat mzdu a podniky nebudou muset rušit pracovní místa. Doufám, že to pomůže zmírnit sociální a hospodářský dopad pandemie COVID-19 v místních komunitách po celé Evropě. Mimořádně důležité je také to, aby tento nový nástroj dokázal ulehčit situaci rodinám a podnikatelům v našich regionech a městech a umožnil zachovat výrobní kapacitu našich regionálních ekonomik. VR je připraven podpořit jeho urychlené přijetí a má v úmyslu sledovat jeho praktickou realizaci s cílem posoudit, nakolik daná opatření odpovídají každodenním potřebám našich místních komunit.

Jsem potěšen návrhem Evropské komise využít zbývající prostředky z rozpočtu EU a prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu investovat dodatečné 3 miliardy EUR do zdravotnictví. Je to v souladu s požadavkem, který VR vznesl ve svém akčním plánu týkajícím se pandemie COVID-19, a sice aby byl vytvořen mechanismus EU pro mimořádné situace v oblasti zdraví financovaný z nevyčerpaných částek z rozpočtu EU. Díky těmto prostředkům budou naše regiony a města moci pořídit nezbytné potřeby a zdravotnické vybavení a více podporovat pracovníky zdravotních a sociálních služeb a pohotovostních jednotek, kteří svádí boj s touto pandemií v první linii.

Komise dnes rovněž navrhla, aby byly ještě flexibilněji využívány prostředky vyčleněné na soudržnost a zemědělství a mohly být rychleji vynaloženy na podporu nouzových opatření a hospodářského oživení. Jakožto regionální a místní představitelé stojíme za Komisí v její snaze přesměrovat co nejdříve investice, které byly naplánovány ještě před vypuknutím této krize. Komise by však zároveň podle mne měla zaručit, že regiony budou hrát při koncipování a provádění příslušných opatření nadále stěžejní roli. Politika v oblasti soudržnosti a rozvoje venkova představuje jedinečný způsob, jak zajistit spolupráci subjektů na unijní, celostátní a regionální a místní úrovni. Investice EU budou moci uspokojit potřeby našich občanů a podniků pouze tehdy, budou-li při nich plně uplatněny bezprostřední zkušenosti regionálních a místních činitelů.“

Akční plán VR na pomoc regionům a městům v boji proti pandemii COVID-19 v Evropské unii

Mluvčí předsedy:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Sdílet: