Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Skupina VR na vysoké úrovni pro evropskou demokracii uspořádala svou první schůzi, jejímž cílem bylo podpořit příspěvek místních vedoucích představitelů ke konferenci o budoucnosti Evropy  

Skupinu tvoří sedm evropských „moudrých mužů a žen“: předseda Herman Van Rompuy, Joaquin Almunia, Tomasz Grzegorz Grosse, Rebecca Harms, Silja Markkula, Maria João Rodrigues a Androulla Vassiliou

Dnes se poprvé sešla skupina na vysoké úrovni pro evropskou demokracii Evropského výboru regionů (VR), jíž předsedá první předseda Evropské rady a bývalý belgický premiér Herman Van Rompuy. Skupina přispěje k práci VR týkající se konference o budoucnosti Evropy.

Skupina na vysoké úrovni je nezávislým poradním orgánem, jehož posláním je podporovat politickou a institucionální úlohu VR poskytováním strategické politické analýzy zaměřené na výzvy pro místní a regionální orgány v Evropě v souvislosti s účastí VR na konferenci o budoucnosti Evropy. Úkolem skupiny je posílit prostřednictvím VR dopad a vliv místních a regionálních orgánů v procesu tvorby evropských politik a podnítit diskusi o evropské demokracii.

Apostolos Tzitzikostas , předseda VR, uvedl: „Děkuji všem členům skupiny na vysoké úrovni za to, že přijali pozvání. Jejich odborné znalosti, jejich oddanost hodnotám EU a jejich hluboké znalosti dynamiky Evropské unie představují neocenitelnou devizu, která pomůže maximalizovat příspěvek našeho Výboru ke konferenci o budoucnosti Evropy. Každý člen disponuje jedinečným zázemím a vizí, které naší práci dodávají nezměrnou přidanou hodnotu. Konference nesmí být pouze další soutěží krásy mezi orgány EU, po níž tu zůstanou jen slova. Chceme a musíme zajistit, aby náš ‚evropský dům demokracie‘ vzešel z konference posílený ve všech svých oblastech. Vytvoření skupiny na vysoké úrovni bude znamenat konkrétní příspěvek k tomuto procesu.“

Herman Van Rompuy , předseda Skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii, prohlásil: „Je mi ctí, že mě Evropský výbor regionů pověřil úkolem vést tuto skupinu významných osobností. Naším posláním je předkládat inovativní a kreativní nápady a návrhy na posílení evropské demokracie a budování Evropy, která chrání své občany a posiluje jejich postavení. Místní a regionální orgány mohou přispět k obnově důvěry v demokracii, a měly by být více zapojeny do tvorby politik EU. Konference o budoucnosti Evropy nabízí jedinečnou příležitost k překlenutí propasti mezi Evropskou unií a našimi občany žijícími v regionech, městech a vesnicích. Musíme proto zvážit, jak posílit náš demokratický systém a budovat důvěru prostřednictvím lepšího zapojení regionů a měst. Konference musí nabídnout řešení pro moderní evropskou demokracii, která zapojuje občany a dokáže reagovat na jejich potřeby a obavy, jakož i společnou vizi pro odolnější a udržitelnější budoucnost.“

Skupina na vysoké úrovni si bude vyměňovat názory a úzce spolupracovat s členy VR, zejména s Konferencí předsedů VR, předsednictvem, tematickými komisemi a členy delegace VR na konferenci o budoucnosti Evropy. Bude rovněž spolupracovat s mladými regionálními a místními politiky, kteří jsou zapojeni do iniciativy VR pro mladé zvolené politiky, do Evropského fóra mládeže a do dalších mládežnických subjektů. Její činnost a podněty poslouží, spolu s místními dialogy pořádanými členy VR napříč regiony a městy Evropské unie, jako základ pro příspěvek VR ke konferenci o budoucnosti Evropy, a zajistí, aby konference přesáhla rámec hlavních měst členských států.

Skupinu na vysoké úrovni tvoří sedm evropských „moudrých mužů a žen“:

Herman Van Rompuy , bývalý belgický premiér a předseda Evropské rady,

Joaquin Almunia , bývalý evropský komisař pro hospodářskou soutěž a pro hospodářské a finanční záležitosti,

Tomasz Grzegorz Grosse , profesor na Varšavské univerzitě,

Rebecca Harms , bývalá poslankyně Evropského parlamentu,

Silja Markkula , předsedkyně Evropského fóra mládeže,

Maria João Rodrigues , bývalá portugalská ministryně pro kvalifikaci a vzdělávání a poslankyně EP,

Androulla Vassiliou , bývalá komisařka pro zdraví a pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Souvislosti

Vytvoření skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii schválilo předsednictvo VR v prosinci 2020 v návaznosti na návrh Konference předsedů VR. Činnost skupiny bude formálně a politicky zahájena na květnovém plenárním zasedání Evropského výboru regionů (5.–7. května) a zároveň bude uspořádána politická rozprava týkající se pohledu VR na budoucnost Evropy a jeho účasti na nadcházející konferenci o budoucnosti Evropy. Konference o budoucnosti Evropy bude oficiálně zahájena dne 9. května 2021 a závěry by měly být přijaty do jara 2022. 

Kontakt:

Berta López Domènech

Tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Sdílet :