Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Skupina VR na vysoké úrovni pro evropskou demokracii uspořádala svou první schůzi, jejímž cílem bylo podpořit příspěvek místních vedoucích představitelů ke konferenci o budoucnosti Evropy  

Skupinu tvoří sedm evropských „moudrých mužů a žen“: předseda Herman Van Rompuy, Joaquin Almunia, Tomasz Grzegorz Grosse, Rebecca Harms, Silja Markkula, Maria João Rodrigues a Androulla Vassiliou

Dnes se poprvé sešla skupina na vysoké úrovni pro evropskou demokracii Evropského výboru regionů (VR), jíž předsedá první předseda Evropské rady a bývalý belgický premiér Herman Van Rompuy. Skupina přispěje k práci VR týkající se konference o budoucnosti Evropy.

Skupina na vysoké úrovni je nezávislým poradním orgánem, jehož posláním je podporovat politickou a institucionální úlohu VR poskytováním strategické politické analýzy zaměřené na výzvy pro místní a regionální orgány v Evropě v souvislosti s účastí VR na konferenci o budoucnosti Evropy. Úkolem skupiny je posílit prostřednictvím VR dopad a vliv místních a regionálních orgánů v procesu tvorby evropských politik a podnítit diskusi o evropské demokracii.

Apostolos Tzitzikostas , předseda VR, uvedl: „Děkuji všem členům skupiny na vysoké úrovni za to, že přijali pozvání. Jejich odborné znalosti, jejich oddanost hodnotám EU a jejich hluboké znalosti dynamiky Evropské unie představují neocenitelnou devizu, která pomůže maximalizovat příspěvek našeho Výboru ke konferenci o budoucnosti Evropy. Každý člen disponuje jedinečným zázemím a vizí, které naší práci dodávají nezměrnou přidanou hodnotu. Konference nesmí být pouze další soutěží krásy mezi orgány EU, po níž tu zůstanou jen slova. Chceme a musíme zajistit, aby náš ‚evropský dům demokracie‘ vzešel z konference posílený ve všech svých oblastech. Vytvoření skupiny na vysoké úrovni bude znamenat konkrétní příspěvek k tomuto procesu.“

Herman Van Rompuy , předseda Skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii, prohlásil: „Je mi ctí, že mě Evropský výbor regionů pověřil úkolem vést tuto skupinu významných osobností. Naším posláním je předkládat inovativní a kreativní nápady a návrhy na posílení evropské demokracie a budování Evropy, která chrání své občany a posiluje jejich postavení. Místní a regionální orgány mohou přispět k obnově důvěry v demokracii, a měly by být více zapojeny do tvorby politik EU. Konference o budoucnosti Evropy nabízí jedinečnou příležitost k překlenutí propasti mezi Evropskou unií a našimi občany žijícími v regionech, městech a vesnicích. Musíme proto zvážit, jak posílit náš demokratický systém a budovat důvěru prostřednictvím lepšího zapojení regionů a měst. Konference musí nabídnout řešení pro moderní evropskou demokracii, která zapojuje občany a dokáže reagovat na jejich potřeby a obavy, jakož i společnou vizi pro odolnější a udržitelnější budoucnost.“

Skupina na vysoké úrovni si bude vyměňovat názory a úzce spolupracovat s členy VR, zejména s Konferencí předsedů VR, předsednictvem, tematickými komisemi a členy delegace VR na konferenci o budoucnosti Evropy. Bude rovněž spolupracovat s mladými regionálními a místními politiky, kteří jsou zapojeni do iniciativy VR pro mladé zvolené politiky, do Evropského fóra mládeže a do dalších mládežnických subjektů. Její činnost a podněty poslouží, spolu s místními dialogy pořádanými členy VR napříč regiony a městy Evropské unie, jako základ pro příspěvek VR ke konferenci o budoucnosti Evropy, a zajistí, aby konference přesáhla rámec hlavních měst členských států.

Skupinu na vysoké úrovni tvoří sedm evropských „moudrých mužů a žen“:

Herman Van Rompuy , bývalý belgický premiér a předseda Evropské rady,

Joaquin Almunia , bývalý evropský komisař pro hospodářskou soutěž a pro hospodářské a finanční záležitosti,

Tomasz Grzegorz Grosse , profesor na Varšavské univerzitě,

Rebecca Harms , bývalá poslankyně Evropského parlamentu,

Silja Markkula , předsedkyně Evropského fóra mládeže,

Maria João Rodrigues , bývalá portugalská ministryně pro kvalifikaci a vzdělávání a poslankyně EP,

Androulla Vassiliou , bývalá komisařka pro zdraví a pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Souvislosti

Vytvoření skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii schválilo předsednictvo VR v prosinci 2020 v návaznosti na návrh Konference předsedů VR. Činnost skupiny bude formálně a politicky zahájena na květnovém plenárním zasedání Evropského výboru regionů (5.–7. května) a zároveň bude uspořádána politická rozprava týkající se pohledu VR na budoucnost Evropy a jeho účasti na nadcházející konferenci o budoucnosti Evropy. Konference o budoucnosti Evropy bude oficiálně zahájena dne 9. května 2021 a závěry by měly být přijaty do jara 2022. 

Kontakt:

Berta López Domènech

Tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Evropský výbor regionů a Evropské fórum mládeže spojily síly na podporu zapojení mládeže do rozhodování
Evropský výbor regionů a Evropské fórum mládeže spojily síly na podporu zapojení mládeže do rozhodování
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-MEETING-17112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-HIGH-LEVEL-GROUP-ON-EUROPEAN-DEMOCRACY-HOLDS-ITS-FIRST-MEETING-TO-SUPPORT-LOCAL-LEADERS'-CONTRIBUTION-TO-THE-CONFERENCE.ASPX

European democracy at the crossroads: local and regional leaders see moral obligation to progress on place-based citizens' participation
European democracy at the crossroads: local and regional leaders see moral obligation to progress on place-based citizens' participation
18.11.2022