Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Konference o budoucnosti Evropy: politici zvolení na unijní, celostátní, regionální nebo místní úrovni by měli spojit síly, aby upevnili demokratický model EU  

Tři zástupci Evropského parlamentu ve výkonné radě Konference o budoucnosti Evropy – Manfred Weber, Iratxe García Pérez a Guy Verhofstadt – diskutovali se členy VR o úloze a přínosu regionálních a místních představitelů v rámci konference.

Volení regionální a místní politici, které v EU zastupuje VR, a poslanci Evropského parlamentu, jediného orgánu EU, jehož členové jsou voleni přímo občany, by měli v rámci Konference o budoucnosti Evropy spolupracovat. Jejich společným cílem by mělo být prosazení požadavku občanů k vytvoření Unie, která jim bude blíže a bude respektovat zásadu subsidiarity a prozíravě reagovat na nové výzvy na globální i místní úrovni. To je hlavní myšlenka, na níž se během 145. plenárního zasedání VR shodli členové VR a Guy Verhofstadt, Manfred Weber a Iratxe García Pérez, kteří ve výkonné radě konference zastupují Evropský parlament. Tito tři poslanci EP zdůraznili, že členové VR jsou významnými spojenci v široké, skutečně inkluzivní, transparentní a geograficky i politicky vyvážené diskusi o budoucnosti Evropy.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas , který vede delegaci VR na plenárním zasedání konference a účastní se schůzí výkonné rady, uvedl: „Volení místní politici a poslanci Evropského parlamentu mají společný cíl: posílit všechny prvky našeho evropského domu demokracie a přiblížit Evropu občanům, kterým slouží. Měli bychom prostřednictvím našich příslušných politických skupin spojit síly a zajistit, aby byla Konference o budoucnosti Evropy úspěšná. Chápeme potřeby našich občanů a díky nám má konference demokratickou legitimitu. Naše budoucnost spočívá v silnější a jednotnější Evropě.“

Guy Verhofstadt , poslanec Evropského parlamentu, spolupředseda výkonné rady a koordinátor delegace EP na Konferenci o budoucnosti Evropy, řekl: „Konference o budoucnosti Evropy ( #CoFoE ) je jako štafetový běh. Občané, kteří se zúčastní panelových diskusí, jej odstartují vymezením svých přání a doporučení. Potom nám předají štafetový kolík a my na základě jejich doporučení během několika plenárních zasedání zformulujeme konkrétní návrhy reforem. Cílovou rovinkou tohoto závodu bude schválení a provedení těchto reforem našimi demokratickými institucemi. VR bude prostřednictvím svých členů působících ve městech a regionech po celé Evropské unii užitečným aktérem.“

Manfred Weber , předseda skupiny ELS v Evropském parlamentu a člen výkonné rady Konference o budoucnosti Evropy, doplnil: „Máme před sebou desetiletí zásadních změn. Pokud jde o změnu klimatu, pracovní místa a růst, digitalizaci, sociální záležitosti, demografii a migraci, nemůžeme čekat na další krizi, abychom se připravili na budoucnost. Musíme se ptát sami sebe, zda je nyní Evropská unie strukturálně schopná poskytnout odpovědi na výzvy, kterým čelíme. Je jisté, že musíme vybudovat Evropu, která dokáže účinně jednat, ale je zároveň demokratičtější a bližší občanům i obcím a regionům. VR má v tomto ohledu prostřednictvím svých volených členů klíčovou roli.“

Iratxe García Pérez , předsedkyně skupiny S&D v Evropském parlamentu a členka výkonné rady Konference o budoucnosti Evropy, dodala: „Konference o budoucnosti Evropy je příležitostí, kterou nesmíme promarnit. Díky ní opětovně navážeme kontakt s občany a zjistíme, jakou Unii chtějí. Evropskou unii nevytvářejí jen její orgány a instituce, ale je formována každý den všemi městy a obcemi. Všechny správní úrovně mají v tomto procesu svou roli a všechny jsou důležité. Rozmanitost našich vesnic, měst a regionů je bohatstvím Evropy. Proto musí tato konference dosáhnout až do míst, jež jsou daleko od bruselské bubliny, a zohlednit všechny názory, protože chceme participativnější a feminističtější Evropu vyznačující se větší rovností a solidaritou.“

Delegace VR v plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy :

- se bude účastnit plenárních zasedání a schůzí pracovních skupin konference;

- bude předkládat písemné příspěvky, rovněž s podporou skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii , což je nezávislý poradní orgán, který je složený ze sedmi zkušených žen a mužů a jemuž předsedá bývalý předseda Evropské rady Herman van Rompuy. Posláním této skupiny je podporovat politickou a institucionální úlohu VR poskytováním strategické politické analýzy zaměřené na místní a regionální hlediska. Podkladem pro tyto příspěvky budou také výsledky průzkumu VR mezi občany o Konferenci o budoucnosti Evropy ;

- bude se účastnit dialogů a diskusí ve volebních obvodech, pořádat je a podávat o nich zprávy, a to ve spolupráci s mezinárodní organizací Evropského hnutí nebo Evropským fórem mládeže, ale i s jinými orgány EU, například se sítí Evropské komise Europe Direct a projektem BELE Evropského parlamentu. Na podzim budou navíc ve spolupráci s Bertelsmannovou nadací uspořádány nadnárodní dialogy s občany;

- bude s podobně smýšlejícími delegáty na konferenci vytvářet partnerství, aby společně prosazovali doporučení, která jsou pro regiony, města a vesnice z celé Evropy významná;

- bude mobilizovat sítě, jako jsou sdružení místních a regionálních orgánů v celé EU, síť bývalých členů VR , nově vytvořená síť regionálních a místních zastupitelů odpovědných za evropské záležitosti , síť RegHub síť Aliance soudržnosti , pomocí nichž bude motivovat místní a regionální politiky k pořádání diskusí s občany. Výsledky těchto konzultací budou předloženy na plenárním zasedání konference.

VR svůj konečný příspěvek ke konferenci představí na 9. evropském summitu regionů a měst , který se bude konat během francouzského předsednictví Rady ve dnech 3. a 4. března 2022. 

Souvislosti:

Konference o budoucnosti Evropy byla zahájena 9. května 2021 ve Štrasburku. Jedná se o jedinečnou možnost vedení dialogu s občany z celé Evropské unie, jehož cílem je zapojit je do diskusí a umožnit jim, aby vyjádřili svá doporučení ohledně toho, jak v blízké budoucnosti utvářet Evropskou unii. Konkrétně se bude zabývat 9 tématy : změna klimatu a životní prostředí; zdraví; ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa; EU ve světě; hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost; digitální transformace; evropská demokracie; migrace; vzdělávání, kultura, mládež a sport.

Za tímto účelem byla zřízena vícejazyčná digitální platforma , na níž mohou lidé z různých členských států navázat kontakt a společně diskutovat o svých návrzích buď na konkrétně zaměřených akcích, nebo přímo na platformě. Právě na této platformě musí být shromažďovány nápady a doporučení vzešlé z dialogů s občany, aby mohly být zohledněny při dalších diskusích. O příspěvcích a nápadech se bude diskutovat na shromážděních občanů, která se sejdou celkem čtrnáctkrát. Zástupci těchto shromáždění předloží příspěvky na plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy, které se do konce konzultačního procesu bude konat celkem šestkrát.

Plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy má 432 členů: 108 poslanců Evropského parlamentu, 54 zástupců Rady, 3 zástupci Evropské komise, 108 zástupců parlamentů členských států, 80 zástupců z panelových diskusí evropských občanů (třetina bude mladší 25 let), předsedkyně Evropského fóra mládeže, 27 zástupců z panelových diskusí jednotlivých členských států, 18 zástupců z VR a stejný počet z EHSV a po osmi zástupcích z řad sociálních partnerů a občanské společnosti.

Výkonnou radu Konference o budoucnosti Evropy tvoří tři zástupci a až čtyři pozorovatelé z každého orgánu EU. Evropskou komisi zastupují místopředseda Maroš Šefčovič a místopředsedkyně Dubravka Šuica a Věra Jourová, Rada je zastoupena rotujícím předsednictvím (Slovinsko ve druhém pololetí roku 2021, po něm bude následovat Francie) a Evropský parlament zastupují Guy Verhofstadt, Manfred Weber a Iratxe García Pérez. VR je zván na schůze výkonné rady. Výkonná rada dohlíží na činnost konference a připravuje její plenární zasedání, včetně příspěvků občanů a kroků přijímaných v reakci na ně. Pravidelně podává zprávy společnému předsednictví konference (předsedkyně Komise, předseda Evropského parlamentu a předseda Evropské rady). Výkonné radě budou předloženy závěry, k nimž se na základě konsensu dospěje po diskusi na plenárním zasedání. Výkonná rada zcela transparentně vypracuje ve spolupráci s plenárním zasedáním konference zprávu, která bude vycházet ze závěrů zasedání. Tato zpráva bude zveřejněna na vícejazyčné digitální platformě a bude předložena společnému předsednictví.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
Staňte se členy Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023