Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Konference o budoucnosti Evropy: chceme-li uspokojit potřeby občanů, musíme jim naslouchat a jednat  

Na plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy , které se konalo tento víkend v Evropském parlamentu ve Štrasburku, zazněl díky rozšířené delegaci zřetelněji než kdy dříve hlas více než milionu volených místních a regionálních politiků. Druhého plenárního zasedání Konference o budoucnosti Evropy se zúčastnilo celkem 30 regionálních a místních delegátů .

K 18členné delegaci VR, politického shromáždění EU místních a regionálních správních orgánů, se ve Štrasburku připojilo dalších 12 představitelů hlavních evropských sdružení a jiných zainteresovaných stran zastupujících místní a regionální orgány a zastupitelstva z celé Evropy. Společně zdůraznili zásadní úlohu, kterou zastávají jako politická úroveň, která je občanům nejblíže a občané jí nejvíce důvěřují a která je odpovědná za plnění 70 % politik EU.

Předseda Evropského výboru regionů a guvernér řeckého regionu Střední Makedonie Apostolos Tzitzikostas , který vede delegaci VR, řekl: „Naši občané očekávají, že jejich zvolení představitelé jim budou naslouchat a jednat tak, aby se podařilo dosáhnout praktických výsledků. Z nedávného průzkumu , do nějž se zapojilo více než 3 300 místních a regionálních politiků v celé EU, vyplynulo, že 85 % z nich chce být více podílet na utváření politiky EU a 75 % chce zavést participativnější demokracii. Naše delegace 30 regionálních a místních představitelů požaduje demokratičtější a efektivnější Evropskou unii, která uznává, že rozhodnutí přijatá v Bruselu nebo ve Štrasburku nakonec provádějí volení představitelé na místní a regionální úrovni. V oblastech, které spadají do jejich pravomoci, je třeba jim přiznat významnější úlohu v rozhodovacím procesu EU, a tak obnovit důvěru a přiblížit Evropu lidem.“

První místopředseda VR Vasco Alves Cordeiro doplnil: „Zástupci zvolení na místní a regionální úrovni jsou připraveni se plně zapojit do utváření budoucnosti Evropy. Naslouchat během konference je důležité, avšak stejně důležité je i jednat. Klíčové budou kroky následující po skončení konference. Dialog s evropskými občany by neměl skončit na jaře 2022. My, členky a členové Evropského výboru regionů, již dnes požadujeme, aby byl vytvořen stálý dialog s občany. Pokud jde o změnu EU a způsobu jejího fungování, pak žádné téma nesmí být tabu, zajistí-li to soudržnost, solidaritu a sociální spravedlnost.“

Těchto 30 místních a regionálních delegátů se o víkendu ve Štrasburku připojilo k poslancům Evropského parlamentu, zástupcům Evropské komise, vlád jednotlivých členských států, občanů a dalších subjektů, aby v celé řadě tematických skupin vedli diskuse, které poté vyústí ve vypracování závěrů konference. Diskuse se zaměří na různorodá témata, jako je participativní demokracie, zdraví, změna klimatu, sociální spravedlnost, vzdělávání, digitalizace společnosti a migrace . Ve všech těchto oblastech jsou místní a regionální orgány v první linii při zajišťování služeb, infrastruktury a podpory občanům.

VR svůj konečný příspěvek ke konferenci představí na 9. evropském summitu regionů a měst , který se bude konat během francouzského předsednictví Rady EU ve dnech 3. a 4. března 2022 v Marseille.

Souvislosti:

VR má jakožto oficiální instituce EU právo, aby ho na Konferenci o budoucnosti Evropy zastupovala delegace 18 členů z různých zemí a politických skupin. V zájmu zajištění většího zapojení zástupců nižší než celostátní úrovně do utváření budoucnosti Evropy požádal VR další organizace a sdružení zastupující regionální a místní představitele z celé Evropy, aby se konference rovněž zúčastnili. K regionální a místní delegaci se následně připojilo dalších 12 členů z řad těchto zúčastněných stran: Rady evropských obcí a regionů, sítě Eurocities, Shromáždění evropských regionů, Konference okrajových přímořských regionů, Sdružení evropských příhraničních regionů a Konference regionálních zákonodárných shromáždění Evropské unie. Delegace tak nyní čítá 30 členů .

Témata, o nichž se bude diskutovat v pracovních skupinách a na plenárních zasedáních konference, jsou zčásti čerpána z  digitální platformy , na níž se může kdokoli z celé EU podělit o své nápady a návrhy. K diskusi takto přispěli i členové VR, kteří předložili 40 konkrétních návrhů , jak zlepšit zapojení na místní a regionální úrovni. Panelové diskuse evropských občanů, jichž se účastní 800 mužů a žen všech věkových skupin z celé EU a ze všech společenských vrstev, se budou rovněž zabývat hlavními tématy konference z pohledu občanů. Ti se stejně jako jejich místní a regionální zástupci podělí o své cenné zkušenosti, pokud jde o dopad a hodnocení politik EU v praxi.

Další příklady stěžejní role VR při zajišťování toho, aby se orgány na nižší než celostátní úrovni mohly vyjadřovat k rozvíjení evropské demokracie, najdete na stránkách skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii , průzkumu VR mezi občany o Konferenci o budoucnosti Evropy , sítě bývalých členů VR nově vytvořené sítě regionálních a místních zastupitelů odpovědných za evropské záležitosti .

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Sdílet: