Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Komisař Oettinger bude na plenárním zasedání Evropského výboru regionů hájit návrh rozpočtu EU  

Ve dnech 16. a 17. května vyjádří členové Evropského výboru regionů (VR) své znepokojení nad dalekosáhlými návrhy Evropské komise, které počítají se snížením objemu finančních prostředků EU na regionální rozvoj po roce 2020, a po roce konzultací, průzkumů a studií prováděných spolu s místními a regionálními orgány přijmou postoj k vystoupení Spojeného království z EU. Členové VR se rovněž zamyslí nad způsoby, jimiž by politika v oblasti kultury mohla přispět k posílení evropské identity.

Celé plenární zasedání můžete sledovat ve všech jazycích EU v živém vysílání na internetu .

Jaký dopad bude mít dlouhodobý rozpočet EU na regiony a města? (16. května)

Evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger se zúčastní debaty o návrzích dlouhodobého rozpočtu EU na roky 2021–2027 zveřejněných dne 2. května a jejich možných důsledcích pro regiony a města. Tyto návrhy zahrnují škrty v oblasti politiky soudržnosti EU, což bude mít dopad na budoucí financování regionů a měst ze strany EU. To je problém, kterým se Výbor již zabýval. Debata by se podle očekávání měla soustředit na navrhované škrty ve financování regionálního rozvoje prostřednictvím politiky soudržnosti, je však pravděpodobné, že se bude věnovat i omezením finančních prostředků pro zemědělce a spojením s právním státem a vnitrostátními hospodářskými politikami.

Tisková konference , jíž se zúčastní evropský komisař Oettingerpředseda VR Lambertz, se uskuteční v 16:30 v posluchárně budovy Evropské komise Charlemagne v Bruselu.

Usnesení o brexitu (17. května)

VR přijme usnesení k vystoupení Spojeného království z Evropské unie, v němž zváží důsledky pro místní a regionální orgány, opatření, která jsou nezbytná v zájmu minimalizace dopadů brexitu, a budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a EU. Toto usnesení zdůrazní, jak je pro místní a regionální orgány důležité, aby v Irsku nevznikla „tvrdá hranice“, a bude se zamýšlet mimo jiné nad úlohou státní podpory, politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky. Bude se zaobírat taktéž spoluprací prostřednictvím mechanismů, jako jsou makroregionální strategie a evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), jakož i spoluprací v oblasti vzdělávání, kultury, výzkumu a inovací a v oblasti bezpečnosti, správy hranic a řízení migrace.

Usnesení vychází z dřívějšího postoje, který VR přijal v březnu 2017 po projevu hlavního vyjednavače EU, evropského komisaře Michela Barniera, a po diskusi s ním. VR provedl v průběhu posledních 14 měsíců řadu průzkumů mezi svými členy, místními a regionálními orgány a místními obchodními komorami a nechal rovněž vypracovat studii o důsledcích brexitu pro regionální ekonomiky. Ve dnech 22. a 23. května podniknou předsedové politických skupin ve VR cestu do Irska na jednání se společným výborem irského parlamentu pro záležitosti Evropské unie a do Severního Irska, kde se setkají se sdružením místních orgánů.

Kultura a evropská identita (17. května)

Diskuse, jejímž hlavním tématem bude to, jak může politika v oblasti kultury posílit evropskou identitu, se zúčastní evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics, nově zvolený předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru Luca Jahier a předsedkyně Výboru Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání Petra Kammerevert (DE/S&D).

Svůj postoj k tomu, jak posílit evropskou identitu prostřednictvím vzdělávání a kultury, vyloží v tentýž den i Evropský výbor regionů, a to v rámci rozpravy týkající se stanoviska, jež vypracovala Taňa Christova (BG/ELS), starostka obce Gabrovo a vedoucí bulharské delegace ve VR. VR bude rovněž projednávat „kulturní dědictví jakožto strategický zdroj pro větší soudržnost a udržitelnost regionů v EU“, přičemž bude vycházet z doporučení Babette Winter (DE/SES), státní tajemnice spolkové země Durynsko pro evropské záležitosti a kulturu. Rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví.

Plynovody na vnitřním trhu EU (16. května)

Členové VR budou hlasovat o stanovisku, jež vypracoval Mauro D'Attis (IT/ELS), člen rady obce Roccafiorita (provincie Messina) a nově zvolený poslanec italského parlamentu, a které reaguje na návrh Evropské komise rozšířit společná pravidla EU pro plyn i na plynovody přivádějící plyn do EU. Cílem je, aby všechny plynovody, jež do Unie vedou z třetích zemí, byly v plném souladu se stávajícími pravidly EU, včetně požadavků na transparentnost, spravedlivých sazeb a řádného rozdělení dodavatelského řetězce od produkce po distribuci. Zpravodaj VR pan D'Attis bude hájit názor, že je nezbytně nutné, aby EU chránila svůj dovoz a zároveň se vyhýbala situacím, kdy existuje nadměrná závislost, dochází ke zneužívání ze strany dodavatelů a vzniká nebezpečí pro místní společenství.

Další stanoviska, jež mají být přijata:

• plány na vytvoření jediného zvláštního fondu EU po roce 2020 – Evropského námořního a rybářského fondu. Zpravodaj: Alberto Nuñez Feijoo (ES/ELS), předseda regionální vlády Galicie;

Přezkum strategie EU v oblasti lesnictví v polovině období. Zpravodaj: Ossi Martikainen (FI/ALDE), člen rady obce Lapinlahti;

Jakost vody určené k lidské spotřebě. Zpravodaj: Mark Weinmeister (DE/ELS), státní tajemník pro evropské záležitosti, spolková země Hesensko;

Posílení inovací v evropských regionech. Zpravodaj: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), navarrská vláda;

Přezkum mechanismu civilní ochrany EU. Zpravodaj: Adam Banaszak (PL/EKR), místopředseda sejmiku Kujavsko-pomořanského vojvodství

Praktické informace:

Místo konání : budova Charlemagne – hlavní zasedací sál, Evropská komise

Datum a čas konání : 16. května od 15:00 do 21:00, 17. května od 9:00 do 13:00

• zde naleznete program jednánípodklady pro plenární zasedání

• sledujte přímý přenos z plenárního zasedání na internetových stránkách VR

informace ohledně plenárního zasedání určené médiím

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023