Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zpráva Komise se zmiňuje o iniciativě REGHUB a naznačuje posílení spolupráce s Výborem regionů s cílem přispět k tvorbě politik v Komisi  

​Evropská komise ve své nedávné zprávě o zlepšování právní úpravy, zveřejněné 15. dubna, poukázala na opatření, jež v poslední době přijal Evropský výbor regionů za účelem provedení doporučení pracovní skupiny pro subsidiaritu z loňského roku.

Ve zprávě se uvádí, že t„pracovní skupina rovněž upozornila na obtíže při získávání názorů místních a regionálních orgánů v celé Unii. Výbor regionů poté zřídil pilotní Síť regionálních center pro přezkum provádění politiky EU (RegHub), jejímž účelem je hodnotit provádění právních předpisů EU v praxi (20).

Komise zintenzívní svoji spolupráci s Výborem regionů, Evropským hospodářským a sociálním výborem, zastoupeními Komise v členských státech, vnitrostátními orgány a dalšími zastupitelskými sdruženími s cílem zvýšit všeobecné povědomí o možnostech přispět k tvorbě politik v Komisi.“​

Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022