Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Zpráva Komise se zmiňuje o iniciativě REGHUB a naznačuje posílení spolupráce s Výborem regionů s cílem přispět k tvorbě politik v Komisi  

​Evropská komise ve své nedávné zprávě o zlepšování právní úpravy, zveřejněné 15. dubna, poukázala na opatření, jež v poslední době přijal Evropský výbor regionů za účelem provedení doporučení pracovní skupiny pro subsidiaritu z loňského roku.

Ve zprávě se uvádí, že t„pracovní skupina rovněž upozornila na obtíže při získávání názorů místních a regionálních orgánů v celé Unii. Výbor regionů poté zřídil pilotní Síť regionálních center pro přezkum provádění politiky EU (RegHub), jejímž účelem je hodnotit provádění právních předpisů EU v praxi (20).

Komise zintenzívní svoji spolupráci s Výborem regionů, Evropským hospodářským a sociálním výborem, zastoupeními Komise v členských státech, vnitrostátními orgány a dalšími zastupitelskými sdruženími s cílem zvýšit všeobecné povědomí o možnostech přispět k tvorbě politik v Komisi.“​

Sdílet: