Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Politika soudržnosti 2021-2027: Celounijní koalice vítá návrhy na zahrnutí všech regionů a na silnou úlohu měst a regionů, varuje však před dopady škrtů  

#CohesionAlliance slaví své první významné úspěchy při zajišťování politiky soudržnosti pro všechny a při ochraně zásady víceúrovňové správy. Navrhované 10% škrty a riziko centralizace by však mohly místním aktérům zabránit v poskytování účinné podpory občanům a podnikům

Aliance soudržnosti sehrála díky loňské mobilizaci všech stran zainteresovaných na politice soudržnosti EU důležitou úlohu při zamezení nejhorším variantám rozpočtových škrtů (-15 % nebo -30 %) a při zajišťování finančních prostředků EU pro všechny evropské regiony a města po roce 2020.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi EU. Na Vaši žádost Vám budou poskytnuty Vaše podrobné osobní údaje, které můžete v případě nepřesnosti či neúplnosti opravit, případně můžete požádat o jejich odstranění z našeho distribučního seznamu.

Pokud máte nějaké dotazy ke zpracování svých osobních údajů, zašlete je prosím na e-mailovou adresu PresseCdr@cor.europa.eu . Můžete také zaslat e-mail inspektorovi ochrany údajů VR data.protection@cor.europa.eu . Ve věci zpracování Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv se obrátit na evropského inspektora ochrany údajů http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ .