Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Soudržnost, konkurenceschopnost, konvergence: Portugalský premiér volá po více prostředcích a regionálních investicích pro Evropu  

Předseda portugalské vlády António Costa se setkal se stovkami představitelů místní a regionální úrovně a zapojil se do diskuse o budoucnosti Evropy. Během této diskuse, jež se konala v Evropském výboru regionů (VR), premiér uvedl, že je naléhavě nutné, aby Evropa změnila kurs, a reagovala tak na celosvětovou konkurenci, a sice tím, že bude řešit problém nerovností mezi regiony, navýší příspěvky členských států do rozpočtu EU, posílí regionální investice a zapojí všechny úrovně správy.

Řekl také, že prioritou EU musí být sociální soudržnost a konvergence mezi regiony a městy. Premiér Costa, bývalý člen VR, vyzval k navýšení rozpočtu EU s tím, že 1 % HND nedostačuje: „V globalizovaném světě potřebuje Evropa více soudržnosti a konkurenceschopnější ekonomiku. V zájmu reakce na nové výzvy nesmíme oslabit základy naší Unie, jako jsou společná zemědělská politika či politika soudržnosti. Máme k tomu potřebné ambice a politické přístupy. Přejeme-li si silnější Unii, jež bude odolnější vůči krizím a lépe připravená na nové výzvy, potřebujeme Unii s více zdroji.“

Předseda VR Karl-Heinz Lambertz ve svém vystoupení v diskusi, jež proběhla v rámci plenárního zasedání Výboru, tuto myšlenku podpořil. Prohlásil: „Všichni neseme odpovědnost za to, aby se Evropa opět vydala cestou vyváženého hospodářského růstu. Sociální, hospodářská a územní soudržnost tvoří DNA naší Unie, potřebujeme však více investic do regionů a venkovských oblastí. Příští rozpočet EU bude pro další směřování Evropy rozhodující, a proto musí členské země navýšit, nikoli snížit finanční prostředky regionů a měst potřebné k tvorbě pracovních míst a prohloubení evropské integrace.

Evropský výbor regionů spolu s územními sdruženími prosazuje prostřednictvím celounijní #CohesionAlliance (Aliance soudržnosti) regionální investice EU v příštím rozpočtu Unie a taktéž premiér Costa podpořil silnou politiku soudržnosti. „Díky politice soudržnosti se Evropa dostala do každé vesnice, každého města a každé evropské ulice,“ řekl. „Právě proto soudržnost nemůže a neměla by být v příštím víceletém finančním rámci upravitelnou proměnnou.“

Členové Evropského výboru regionů – shromáždění EU místních a regionálních představitelů – vyjádřili v průběhu diskuse podporu vize, kterou portugalský premiér prezentoval. Uznali nutnost obnovy evropského hospodářství prostřednictvím posílení územní soudržnosti, infrastruktury a environmentální udržitelnosti. Shodli se, že za tímto účelem je třeba, aby EU věnovala více pozornosti úloze a dopadu místních a regionálních orgánů, jež jsou nejen hybnou silou regionálních ekonomik, ale nesou rovněž odpovědnost za to, že budou vyjádřeny obavy voličů a zajištěna jednotná podpora politik EU v komunitách.

Předseda portugalské vlády rovněž dodal, že je naléhavě nutné dokončit evropskou měnovou unii: „Strukturální slabiny eurozóny zůstávají nedořešeny. Dokud nebude dokončena hospodářská a měnová unie, přetrvává nebezpečí dalších krizí. Z tohoto důvodu jsem zastáncem vytvoření rozpočtu eurozóny založeného na vlastních zdrojích.“

***

Poznámky pro redaktory:

Diskuse je součástí iniciativy Výboru s názvem Úvahy o Evropě , v jejímž rámci členové VR pořádají stovky diskusí s občany po celé Evropě. Obsah těchto diskusí bude shromážděn ve zprávě, jež má být letos předložena Evropské radě.

Výbor prosazuje silnou politiku soudržnosti pro všechny regiony a města po roce 2020 a za tímto účelem spolu s nejvýznamnějšími územními sdruženími EU zahájil iniciativu #CohesionAlliance , což je hnutí vycházející z místní úrovně, které je otevřené všem, kdo jsou přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti EU musí být i nadále pilířem budoucnosti EU. Od jejího zahájení v říjnu minulého roku se k alianci každý den přidávají další signatáři, mezi nimi regionální a místní orgány, poslanci EP, sdružení podnikatelů, akademická obec, odborové organizace a expertní skupiny.

Diskusi si můžete přehrát na EbS . Fotografie jsou k dispozici k bezplatnému stažení.

Kontakt:
Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související informace
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-COMPETITIVENESS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023