Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regiony a města EU vítají odhodlání členských států i nadále podporovat politiku soudržnosti jakožto hlavní pilíř Unie  

Členové Aliance soudržnosti – celounijní koalice čítající na 12 000 signatářů, kteří se zasazují o posílení politiky soudržnosti – se tímto chtějí vyjádřit k závěrům o politice soudržnosti, jež dnes přijala Rada EU pro obecné záležitosti.

Aliance soudržnosti (#CohesionAlliance) vítá závěry, v nichž Rada pro obecné záležitosti upozornila na význam soudržnosti jakožto zásady, politiky, cíle a pilíře Evropské unie a zdůraznila, že jde o politiku dlouhodobého zaměření, která by měla i nadále pomáhat všem regionům EU. Politika soudržnosti sice rovněž pomohla zmírnit důsledky nedávných krizí, například těch spojených s pandemií COVID-19 a s válkou Ruska proti Ukrajině, přesto musí i do budoucna zůstat nejdůležitější dlouhodobou politikou EU sloužící ke snižování územních rozdílů.

Aliance je připravena navázat kontakt s Evropskou komisí a členskými státy a společně s nimi podrobněji definovat zásadu „nepoškozování soudržnosti“, jejímž prostřednictvím by se mělo zamezit vzniku nových nerovností v Evropě. Momentálně je více než kdy dříve zapotřebí posílit soudržnost, která představuje základní hodnotu Evropské unie.

Aliance soudržnosti vítá skutečnost, že v závěrech o politice soudržnosti bylo uznáno, že by mělo být její provádění nadále založeno na sdíleném řízení a dohodách o partnerství mezi evropskými, celostátními, regionálními a místními orgány a měly by do něj být zapojeny místní subjekty. Dále pak poukazuje na to, že podle ministrů je nutné zamezit využívání celé řady různých samostatných nástrojů financování, aby nedocházelo k překrývání s politikou soudržnosti. Odpovídá to požadavku, který členové Aliance soudržnosti vyslovili ve svém novém prohlášení z letošního října.

Tato celounijní koalice opětovně zdůrazňuje, že je odhodlána usilovat i v budoucnu o zajištění toho, aby byla politika soudržnosti jednodušší a účinnější a přinášela evropským občanům ještě větší prospěch. Její partneři jsou připraveni podílet se na účinném provádění investičních plánů na roky 2021–2027 a přispět k diskusi o budoucnosti politiky soudržnosti.

Předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro prohlásil: „Musíme posílit hlavní zásady politiky soudržnosti, tj. strukturální politiky dlouhodobého zaměření, která je realizována v partnerství s regiony a městy, a zároveň přichystat její modernizaci, aby mohla být efektivněji a snáze prováděna v evropských městech a regionech. Musíme vyvodit poznatky z toho, jakým způsobem tato politika pomohla čelit krizím, jimiž Evropa v poslední době prošla, a na základě toho ji uzpůsobit budoucím potřebám. Oceňuji, že se dnes členské státy zavázaly zlepšit koordinaci finančních prostředků EU určených na podporu soudržnosti v Evropě. V rámci nové Aliance soudržnosti se nám společnými silami dozajista podaří posílit politiku soudržnosti, která všem evropským občanům přináší pokrok a prosperitu.“

Kontakt:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CALL-GIVE-ENERGY-EQUIPMENT-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
Call to cities and regions to give energy equipment to Ukraine
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
Sociální a hospodářská soudržnost je v ohrožení, budou-li politiky EU zanedbávat odlehlá území
01.12.2022