Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropská komise a města a regiony se zavazují k užší spolupráci s cílem zvýšit využívání dohod o volném obchodu  

Komisař pro obchod Phil Hogan se dne 2. března sešel s členy Komise pro hospodářskou politiku (ECON) Evropského výboru regionů (VR), aby spolu diskutovali o příležitostech a překážkách provádění dohod EU o volném obchodu na místní a regionální úrovni. Členové komise ECON rovněž přijali svá doporučení k provádění dohod o volném obchodu, rozpočtovému nástroji pro konvergenci a konkurenceschopnost a balíčku týkajícímu se služeb.

Obchodní dohody EU se třetími zeměmi pokrývají více než 70 trhů a zhruba 41 % obchodu EU se zbožím po celém světě. V současné době závisí v EU na vývozu do zbytku světa přibližně 36 milionů pracovních míst. I přes významný potenciál, který obchod nadále skýtá na poli růstu, zaměstnanosti, tvorby pracovních míst a investic v EU, je potřeba se více snažit o zvýšení využívání dohod o volném obchodu v praxi.

„Hlas našich regionů bude zásadně důležitý, máme-li utvářet politiky EU, které jsou účinné a přijímané. Tady má Výbor regionů obrovskou přidanou hodnotu. Vaši členové pozorně sledují dění po celé Evropě, čímž dodáváte politikám EU demokratickou legitimitu,“ uvedl komisař pro obchod Phil Hogan ve svém úvodním prohlášení.

Z nedávného (2019) průzkumu , který provedl VR ve spolupráci s Eurochambers, vyplývá, že za účelem efektivního provádění obchodu je nutné řešit nedostatečné znalosti o dohodách o volném obchodu, které EU uzavírá, a to poskytováním praktických informací o tom, jak mohou malé a střední podniky tyto dohody v praxi využít.

„Velmi vítáme zprávy o provádění dohod o volném obchodu. Představují totiž zásadní krok k větší transparentnosti a efektivní nástroj k informování o růstových příležitostech, které přinášejí obchodní dohody. Vzhledem k malému využívání těchto dohod jsme toho názoru, že by dohody o volném obchodu měly být uzpůsobeny malým a středním podnikům a stejně tak by i malé a střední podniky měly být uzpůsobeny pro tyto dohody. Místní a regionální orgány mohou hrát v tomto směru zásadní roli, jelikož jsou v dobré pozici k tomu, aby o přínosech těchto dohod poskytovaly informace, neboť místní malé a střední podniky znají a mají k nim blízko. Zároveň se však nesmíme stavět zády k územím, která nejsou připravena čelit mezinárodní konkurenci, protože naším úkolem je postarat se o to, aby nikdo nebyl opomenut. Mocným nástrojem mohou být v tomto ohledu posouzení územního dopadu, která pomohou hned na začátku zjistit a vyčíslit potenciální dopady, což městům a regionům umožní včas zavést správná opatření,“ uvedl  Michael Murphy (IE/ELS), předseda komise ECON a zpravodaj stanoviska VR Provádění dohod o volném obchodu z regionální a místní perspektivy , které bylo na schůzi přijato.

„Jsem rád, že Výbor předložil svůj první návrh stanoviska k provádění našich dohod o volném obchodu. Regiony hrají v jejich provádění klíčovou úlohu. Jak je v návrhu stanoviska uvedeno, mají dohody o volném obchodu zásadní přínos pro regiony, jejich místní podniky a občany. Doufám, že, tento návrh stanoviska bude počátkem systematičtějších styků mezi Komisí a Výborem regionů, pokud jde o provádění našich obchodních dohod,“ dodal komisař Hogan .

Jako součást užší spolupráce navrhl zpravodaj zachovat skupinu odborníků pro obchodní dohody, v níž by VR chtěl hrát aktivnější úlohu. Ocenil rovněž jmenování vrchního úředníka pro dodržování obchodních dohod, který bude odpovědný za monitorování toho, zda jsou plněna ustanovení týkající se ochrany klimatu, životního prostředí a pracovníků obsažená v obchodních dohodách EU, a zdůraznil nabídku měst a regionů na užší spolupráci v tomto směru.

Po debatě s komisařem Hoganem přijali členové komise ECON stanovisko Rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost , jehož zpravodajem je Christophe Rouillon (FR/SES), a stanovisko Balíček týkající se služeb: aktuální pohled evropských místních a regionálních orgánů , jehož zpravodajem je Jean-Luc Vanraes (BE/RE), a projednali akční plán spolupráce s Evropskou investiční bankou na rok 2020.

Další informace:

informační přehled Evropské komise : Výroční zpráva o provádění dohod o volném obchodu EU za rok 2019

průzkum k dohodám o volném obchodu: zpráva

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regiony a města požadují silnější evropskou finanční podporu pro území nejvíce postižená brexitem
Regiony a města požadují silnější evropskou finanční podporu pro území nejvíce postižená brexitem
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Kritické suroviny a jejich význam pro budoucnost Evropy
Kritické suroviny a jejich význam pro budoucnost Evropy
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regiony musí být středobodem evropské hospodářské politiky
Regiony musí být středobodem evropské hospodářské politiky
29.09.2020