Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Klimatická nouze: místní a regionální představitelé žádají zelenou dohodu pro Středomoří  
Evropsko-středomořské shromáždění zástupců regionů a měst oslavilo na plenárním zasedání v Barceloně své 10. výročí. Za katalyzátor hlubší spolupráce ve Středomoří na něm bylo označeno globální oteplování.

S bouří Gloria jako nezvaným hostem oslavilo Evropsko-středomořské shromáždění zástupců regionů a měst (ARLEM) své 10. výročí ve městě, kde se konalo jeho první zasedání, v Barceloně. Hlavní město Katalánska přivítalo více než 100 zástupců místních a regionálních orgánů ze tří břehů Středozemního moře. Hlavním bodem programu jednání byla změna klimatu. Je obecně známo, že tento region je velmi vystavený vlivům globálního oteplování.

Předseda Evropského výboru regionů a spolupředseda ARLEM Karl-Heinz Lambertz prohlásil: „Evropská unie potvrdila své postavení lídra v otázkách klimatu tím, že jako postup k dosažení klimatické neutrality navrhla Zelenou dohodu . Změna klimatu přesahuje hranice, a proto musíme také úzce spolupracovat s našimi sousedními partnery, abychom všichni zintenzívnili naše úsilí o přizpůsobení se a o budování odolnosti. Musíme tento model udržitelného růstu rozšířit a vytvořit konkrétní zelenou dohodu pro Středomoří, která bude představovat klimatický pakt, jenž posílí spolupráci a poskytne nové finanční nástroje pro realizaci opatření v oblasti klimatu v tomto regionu. ARLEM slaví 10. výročí vzniku a udržitelný rozvoj se musí stát základem pro prohloubení spolupráce v našem shromáždění v nadcházejících desetiletích.“

Mohamed Boudra , starosta marockého města Al Hoceima a spolupředseda ARLEM, řekl: „Shromáždění ARLEM za deset let své existence prokázalo hmatatelné přínosy, které přesahují posílení politického dialogu mezi našimi městy a regiony. Vynikajícím příkladem je iniciativa z Nikósie, jejímž prostřednictvím si vyměňujeme dovednosti a odborné poznatky v klíčových oblastech, jako je vodohospodářství, rybolov nebo veřejné zdraví. Globální oteplování má dopad na naše území a vzestup hladiny moří ohrožuje naše zemědělství, a proto neseme společně odpovědnost za spolupráci v boji proti změně klimatu. Musíme taktéž zavést takový model růstu, který našim mladým lidem přinese nová pracovní místa a ekonomické příležitosti.“

Nasser Kamel , generální tajemník Unie pro Středomoří, uvedl: „Celé Středomoří se nyní nachází ve stavu klimatické nouze. Je tedy jasné, že při řešení důsledků změny klimatu zaujímají přední postavení místní a regionální orgány. Města a regiony stojí v první obranné linií. Úspěch stávajících opatření ke zmírnění negativních dopadů změny klimatu a přizpůsobení se jim závisí do značné míry na regulačních opatřeních, která prosazují, na politikách, které přijímají, a na projektech, které provádějí. Unie pro Středomoří je připravena podporovat společně s ARLEM úsilí, které místní a regionální orgány vyvíjejí při řešení této společné výzvy.“

„Moře je živoucím důkazem degradace našeho životního prostředí. Ve Středozemním moři končí každou minutu 30 000 lahví. Udržitelný přechod je proto naléhavý a nutný. Dobrou příležitostí, jak ho dosáhnout, je modrá ekonomika.“ Tolik hlavní sdělení Vincenza Bianca , člena zastupitelstva města Katánie a předsedy Národního sdružení italských obcí, v souvislosti s přijetím jeho zprávy o modré ekonomice .

Shromáždění rovněž přijalo zprávu Evropsko-středomořská integrace – úloha místních a regionálních orgánů , jejímž autorem je Jihad Khair , starosta palestinského města Beit Sahour, který prohlásil: „Místní a regionální orgány prokázaly svou stěžejní úlohu v podpoře regionální integrace ve Středomoří a my musíme i nadále orientovat své úsilí tímto směrem. Naším společným rámcem pro činnost je Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a její cíle udržitelného rozvoje. Těch lze dosáhnout pouze s aktivním zapojením místních a regionálních orgánů. Naše spolupráce se musí zaměřit na dvě prioritní oblasti: migraci a změnu klimatu. Společně můžeme postupovat mnohem efektivněji.“

11. plenární zasedání ARLEM zahájili starostka Barcelony Ada Colau a člen VR Alfred Bosch , ministr pro vnější činnost, institucionální vztahy a transparentnost v katalánské vládě.

Na zasedání byl jmenován starosta Rámaláhu a předseda Sdružení palestinských místních orgánů (APLA) Musa Hadid spolupředsedou ARLEM, který bude zastupovat nečlenské země EU. „Chtěl bych poděkovat svým kolegům za to, že jsem dostal příležitost spolupředsedat síti ARLEM. Musíme i nadále posilovat naši spolupráci, která nám pomůže překonat řadu výzev, kterým čelíme.“

Členové jmenovali Lizzy Delaricha , starostku města Ganei Tikval (Izrael), zpravodajkou nadcházející zprávy o digitalizaci malých podniků.

Agnès Rampal , radní francouzského města Nice a předsedkyně evropsko-středomořské komise regionu Provence Alpes Côte d’ Azur, byla jmenována zpravodajkou zprávy s názvem Úloha zemědělství v klimaticky citlivých oblastech, kterou považuje za klíčový příspěvek k zelené dohodě pro Středomoří.

Cenu ARLEM pro mladé místní podnikatele ze Středomoří, která byla udělována podruhé, získala alžírská firma Rima Dates , která vyrábí produkty z datlí, např. sirup, olej a datle plněné oříšky a čokoládou. Spoluzakladatel firmy Hammou Boussada řekl: „Naším cílem bylo na začátku přetvoření tradičních oázových datlí na nové, moderní tržní produkty. Jsme nyní hrdí na pozitivní dopad, který má náš podnik v místní komunitě. Cena ARLEM nás dále motivuje, abychom pokračovali v naší expanzi ve stejném duchu udržitelnosti a pozitivní sociální změny.“

Do užšího výběru se dostaly čtyři další podniky: start-up v oblasti recyklace z Libanonu, firma vyrábějící energii z mořských vln , neziskové sdružení poskytující odbornou přípravu a neziskový podnikový akcelerátor , všechny tři z Izraele. Mezi výběrová kritéria ceny ARLEM patří dopad na tvorbu pracovních míst, dopad na komunitu, inovační hodnota, dodržování sociálních práv pracovníků a podpora či pomoc od místních a regionálních orgánů. Na cenu ARLEM za rok 2020 kandidovalo čtyřicet projektů z deseti různých zemí.

Kontakt: David Crous | tel.: +32 470 88 10 37 | david.crous@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-EMERGENCY-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-GREEN-DEAL-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-EMERGENCY-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-GREEN-DEAL-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-EMERGENCY-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-GREEN-DEAL-.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-EMERGENCY-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-GREEN-DEAL-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-EMERGENCY-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-A-GREEN-DEAL-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023