Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Změna klimatu – místní představitelé podpořili „Celosvětovou stávku za budoucnost“ a žádají uhlíkově neutrální EU do roku 2050  
Města a regiony podpořily v Bukurešti hnutí „Mládež za klima“ a požádaly EU o ambicióznější cíle a investice v oblasti klimatu, aby bylo možné udržet oteplování výrazně pod úrovní 2 °C.

Města a regiony EU podpořily protesty v rámci „ Celosvětové stávky za budoucnost “, při nichž by se zítra, 15. března , měly na celém světě shromáždit stovky tisíc mladých lidí požadujících naléhavější opatření v boji proti globálnímu oteplování . Během bukurešťského summitu s názvem (Re)New EUrope zdůraznili místní a regionální představitelé svůj požadavek, aby EU zvýšila své úsilí a zavázala se k udržení oteplování výrazně pod úrovní 2 °C a k dosažení uhlíkově neutrální Evropy do roku 2050. Od srpna 2018 se tisíce studentů ve více než 30 zemích po celém světě vydávají do ulic a požadují další opatření k boji proti změně klimatu. Celosvětové emise CO 2 dosáhly v roce 2018 svého historického maxima.

Nejnovější vědecká zpráva o změně klimatu, kterou v listopadu 2018 zveřejnil Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) , ukazuje, že k tomu, aby se zabránilo klimatické katastrofě, v jejímž důsledku se globální oteplování stane nezvladatelným, už zbývá méně než 20 let. Vědci varují, že podle současných trendů se globální teplota do roku 2100 zvýší o 3 °C, což nenávratně poškodí biologickou rozmanitost a drsné počasí se stane nepřekonatelným.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz v reakci na nedávné bruselské prohlášení šestnáctileté švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové uvedl: „Mladí lidé vyšli do ulic s prostým požadavkem, aby světoví lídři dodrželi své závazky z Paříže. Boj proti změně klimatu vyhrajeme na místní úrovni, města a regiony překračují ambice jednotlivých států. EU stanovila cíle a zvyšuje investice, to ale stále nestačí. Musíme se více zasadit o podporu regionů a měst při transformaci, tvorbě zelených pracovních míst, dosažení energetické účinnosti a dalším snižování emisí. Věda hovoří jasně, mladí lidé splnili svůj úkol a nyní je na nás, abychom ochránili naši planetu a jejich budoucnost. A proto požadujeme uhlíkově neutrální Evropu do roku 2050.“

První místopředseda Evropského výboru regionů Markku Markkula ve svém projevu na summitu, jehož se zúčastnila stovka mladých místních volených politiků a který byl největším shromážděním místních a regionálních představitelů od COP21 v Paříži, prohlásil: „Sám se se změnou klimatu nikdo nevypořádá Zapojit se a přispět musíme všichni. Uspějeme, pouze pokud budou všechny správní úrovně spolupracovat s průmyslem a podniky a otevřou cestu vysoce kvalitním inovacím. Musíme do politiky plošně začlenit cíle udržitelného rozvoje OSN, ale potřebujeme více než jen slova, potřebujeme investice. EU a veřejné prostředky mohou přispět ke spolufinancování přechodu na čistou energii. Především však musíme vytvořit vhodné prostředí na místní úrovni a umožnit udržitelným podnikům, aby prosperovaly, a podporovat je v tom.“

Celosvětové emise CO 2 dosáhly v roce 2018 svého historického maxima. To přimělo šestnáctiletou švédskou studentku Gretu Thunbergovou , aby odstartovala globální hnutí „Mládež za klima“, které vyprovokovalo studenty z celého světa k tomu, aby každý týden protestovali a požadovali více opatření v oblasti změny klimatu.

Vasco Alves Cordeiro (PT/SES) , člen VR a předseda Konference okrajových přímořských regionů a regionální vlády Azorských ostrovů (Portugalsko), během jednání na téma Budování udržitelné budoucnosti ze strany regionů a měst EU prohlásil: „Je potřeba, abychom všichni na všech mocenských úrovních pochopili, že problémy klimatu, jimž čelíme, nejsou záležitostí budoucnosti. Jde o současné a existující problémy, jejichž dopady již pociťujeme a které překonáme, pouze pokud budeme jednat kolektivně a koordinovaně. A o to nás mladí lidé žádají: abychom dnes spolupracovali, a zaručili tak mladým generacím budoucnost, na niž mají právo. Evropské regiony jdou příkladem, ale je nutné, aby EU a její mezinárodní partneři nesnižovali úroveň svých ambicí na poli klimatu.“

Magnus Berntsson , předseda Shromáždění evropských regionů a organizace R20 – Regions of Climate Action a regionální ministr životního prostředí a místopředseda rady regionu Västra Götaland (Švédsko), ve svém projevu v Bukurešti uvedl: „Regionální a místní orgány v Evropě i ve světě plně podporují Pařížskou dohodu a vyzývají k ambiciózním opatřením v oblasti klimatu. Jsme součástí řešení. V našich místních komunitách chápeme potřeby našich občanů a spojujeme síly s místními podniky a akademickou obcí, abychom vytvořili zelený růst a pracovní příležitosti, a nahradily tak ztráty, ke kterým došlo v procesu transformace. Pokud budeme spolupracovat a vyměňovat si osvědčené postupy, zvítězíme. A i o to nás mladá generace žádá.

Poznámky pro redaktory:

Summit Re(New) Europe bude zakončen přijetím prohlášení místních a regionálních představitelů s názvem Budování EU od nejnižší úrovně spolu s našimi regiony a městy . Prohlášení bude oficiálně předáno prezidentovi Rumunska Klausovi Iohannisovi . Tato výzva bude poselstvím regionů a měst určeným vedoucím představitelům orgánů EU a hlavám států a předsedům vlád, kteří se 9. května sejdou v rumunském městě Sibiu , kde budou diskutovat o budoucnosti EU.

Udržitelný rozvoj byl vedle správy a demokracie, soudržnosti a dopadu brexitu na regionální ekonomiky zařazen vysoko na program jednání části bukurešťského summitu, která měla ukázat, jak města a regiony provádějí klimatická opatření v praxi. Zde naleznete některé z udržitelných iniciativ, které města a regiony v EU v současné době provádějí.

Činnost regionů a měst v oblasti změny klimatu

Hlavními prioritami měst a regionů EU jsou transformace evropské energetiky a dekarbonizace evropského hospodářství. Evropský výbor regionů – shromáždění EU sestávající z 350 volených místních a regionálních politiků – v současné době pracuje na dvou formálních stanoviscích EU, jejichž cílem je podpořit provádění cílů udržitelného rozvoje v Evropě. Očekává se, že na příštím plenárním zasedání ve dnech 26. a 27. června, přijme shromáždění EU místních a regionálních zástupců stanovisko ke klimaticky neutrální strategii EU , již Evropská komise zveřejnila v listopadu 2018 .

Tiskové zprávy VR o změně klimatu:

18/12/2018 – COP24: Města a regiony budou i nadále požadovat vyšší cíle v oblasti klimatu

13/12/2018 – COP24: Města a regiony požadují, aby jim byla v rámci Pařížské dohody přiznána formální úloha

18/11/2018 Změna klimatu: „Můžete se na nás spolehnout“ – předmluva Karla-Heinze Lambertze, předsedy Evropského výboru regionů, a Markku Markkuly, prvního místopředsedy

15/11/2018 – COP24: Jste připraveni?

19/09/2018 – Orgány místní správy zvyšují ambice v oblasti boje proti změně klimatu

06/07/2018 – Změna klimatu – naplnění cílů Pařížské dohody vyžaduje více ambicí a novou správu

Photos of "(Re)New Europe - 8th European Summit of Regions and Cities" are available here .

Kontakt:
David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0)470881037

Sdílet: