Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Změna klimatu – místní představitelé podpořili „Celosvětovou stávku za budoucnost“ a žádají uhlíkově neutrální EU do roku 2050  
Města a regiony podpořily v Bukurešti hnutí „Mládež za klima“ a požádaly EU o ambicióznější cíle a investice v oblasti klimatu, aby bylo možné udržet oteplování výrazně pod úrovní 2 °C.

Města a regiony EU podpořily protesty v rámci „ Celosvětové stávky za budoucnost “, při nichž by se zítra, 15. března , měly na celém světě shromáždit stovky tisíc mladých lidí požadujících naléhavější opatření v boji proti globálnímu oteplování . Během bukurešťského summitu s názvem (Re)New EUrope zdůraznili místní a regionální představitelé svůj požadavek, aby EU zvýšila své úsilí a zavázala se k udržení oteplování výrazně pod úrovní 2 °C a k dosažení uhlíkově neutrální Evropy do roku 2050. Od srpna 2018 se tisíce studentů ve více než 30 zemích po celém světě vydávají do ulic a požadují další opatření k boji proti změně klimatu. Celosvětové emise CO 2 dosáhly v roce 2018 svého historického maxima.

Nejnovější vědecká zpráva o změně klimatu, kterou v listopadu 2018 zveřejnil Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) , ukazuje, že k tomu, aby se zabránilo klimatické katastrofě, v jejímž důsledku se globální oteplování stane nezvladatelným, už zbývá méně než 20 let. Vědci varují, že podle současných trendů se globální teplota do roku 2100 zvýší o 3 °C, což nenávratně poškodí biologickou rozmanitost a drsné počasí se stane nepřekonatelným.

Předseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz v reakci na nedávné bruselské prohlášení šestnáctileté švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové uvedl: „Mladí lidé vyšli do ulic s prostým požadavkem, aby světoví lídři dodrželi své závazky z Paříže. Boj proti změně klimatu vyhrajeme na místní úrovni, města a regiony překračují ambice jednotlivých států. EU stanovila cíle a zvyšuje investice, to ale stále nestačí. Musíme se více zasadit o podporu regionů a měst při transformaci, tvorbě zelených pracovních míst, dosažení energetické účinnosti a dalším snižování emisí. Věda hovoří jasně, mladí lidé splnili svůj úkol a nyní je na nás, abychom ochránili naši planetu a jejich budoucnost. A proto požadujeme uhlíkově neutrální Evropu do roku 2050.“

První místopředseda Evropského výboru regionů Markku Markkula ve svém projevu na summitu, jehož se zúčastnila stovka mladých místních volených politiků a který byl největším shromážděním místních a regionálních představitelů od COP21 v Paříži, prohlásil: „Sám se se změnou klimatu nikdo nevypořádá Zapojit se a přispět musíme všichni. Uspějeme, pouze pokud budou všechny správní úrovně spolupracovat s průmyslem a podniky a otevřou cestu vysoce kvalitním inovacím. Musíme do politiky plošně začlenit cíle udržitelného rozvoje OSN, ale potřebujeme více než jen slova, potřebujeme investice. EU a veřejné prostředky mohou přispět ke spolufinancování přechodu na čistou energii. Především však musíme vytvořit vhodné prostředí na místní úrovni a umožnit udržitelným podnikům, aby prosperovaly, a podporovat je v tom.“

Celosvětové emise CO 2 dosáhly v roce 2018 svého historického maxima. To přimělo šestnáctiletou švédskou studentku Gretu Thunbergovou , aby odstartovala globální hnutí „Mládež za klima“, které vyprovokovalo studenty z celého světa k tomu, aby každý týden protestovali a požadovali více opatření v oblasti změny klimatu.

Vasco Alves Cordeiro (PT/SES) , člen VR a předseda Konference okrajových přímořských regionů a regionální vlády Azorských ostrovů (Portugalsko), během jednání na téma Budování udržitelné budoucnosti ze strany regionů a měst EU prohlásil: „Je potřeba, abychom všichni na všech mocenských úrovních pochopili, že problémy klimatu, jimž čelíme, nejsou záležitostí budoucnosti. Jde o současné a existující problémy, jejichž dopady již pociťujeme a které překonáme, pouze pokud budeme jednat kolektivně a koordinovaně. A o to nás mladí lidé žádají: abychom dnes spolupracovali, a zaručili tak mladým generacím budoucnost, na niž mají právo. Evropské regiony jdou příkladem, ale je nutné, aby EU a její mezinárodní partneři nesnižovali úroveň svých ambicí na poli klimatu.“

Magnus Berntsson , předseda Shromáždění evropských regionů a organizace R20 – Regions of Climate Action a regionální ministr životního prostředí a místopředseda rady regionu Västra Götaland (Švédsko), ve svém projevu v Bukurešti uvedl: „Regionální a místní orgány v Evropě i ve světě plně podporují Pařížskou dohodu a vyzývají k ambiciózním opatřením v oblasti klimatu. Jsme součástí řešení. V našich místních komunitách chápeme potřeby našich občanů a spojujeme síly s místními podniky a akademickou obcí, abychom vytvořili zelený růst a pracovní příležitosti, a nahradily tak ztráty, ke kterým došlo v procesu transformace. Pokud budeme spolupracovat a vyměňovat si osvědčené postupy, zvítězíme. A i o to nás mladá generace žádá.

Poznámky pro redaktory:

Summit Re(New) Europe bude zakončen přijetím prohlášení místních a regionálních představitelů s názvem Budování EU od nejnižší úrovně spolu s našimi regiony a městy . Prohlášení bude oficiálně předáno prezidentovi Rumunska Klausovi Iohannisovi . Tato výzva bude poselstvím regionů a měst určeným vedoucím představitelům orgánů EU a hlavám států a předsedům vlád, kteří se 9. května sejdou v rumunském městě Sibiu , kde budou diskutovat o budoucnosti EU.

Udržitelný rozvoj byl vedle správy a demokracie, soudržnosti a dopadu brexitu na regionální ekonomiky zařazen vysoko na program jednání části bukurešťského summitu, která měla ukázat, jak města a regiony provádějí klimatická opatření v praxi. Zde naleznete některé z udržitelných iniciativ, které města a regiony v EU v současné době provádějí.

Činnost regionů a měst v oblasti změny klimatu

Hlavními prioritami měst a regionů EU jsou transformace evropské energetiky a dekarbonizace evropského hospodářství. Evropský výbor regionů – shromáždění EU sestávající z 350 volených místních a regionálních politiků – v současné době pracuje na dvou formálních stanoviscích EU, jejichž cílem je podpořit provádění cílů udržitelného rozvoje v Evropě. Očekává se, že na příštím plenárním zasedání ve dnech 26. a 27. června, přijme shromáždění EU místních a regionálních zástupců stanovisko ke klimaticky neutrální strategii EU , již Evropská komise zveřejnila v listopadu 2018 .

Tiskové zprávy VR o změně klimatu:

18/12/2018 – COP24: Města a regiony budou i nadále požadovat vyšší cíle v oblasti klimatu

13/12/2018 – COP24: Města a regiony požadují, aby jim byla v rámci Pařížské dohody přiznána formální úloha

18/11/2018 Změna klimatu: „Můžete se na nás spolehnout“ – předmluva Karla-Heinze Lambertze, předsedy Evropského výboru regionů, a Markku Markkuly, prvního místopředsedy

15/11/2018 – COP24: Jste připraveni?

19/09/2018 – Orgány místní správy zvyšují ambice v oblasti boje proti změně klimatu

06/07/2018 – Změna klimatu – naplnění cílů Pařížské dohody vyžaduje více ambicí a novou správu

Photos of "(Re)New Europe - 8th European Summit of Regions and Cities" are available here .

Kontakt:
David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0)470881037

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-LOCAL-LEADERS-BACK-GLOBAL-STRIKE-FOR-FUTURE.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023