Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Partnerství měst by mohla přispět k programu EU pro Afriku  
Partnerství s libyjskými městy jsou dokladem toho, že regiony a města EU mohou přispět k prohloubení a zpružnění vztahů EU s Afrikou

Evropský výbor regionů dne 12. února prohlásil, že model spolupráce, která v posledních čtyřech letech probíhá mezi evropskými a libyjskými městy, by mohl posloužit jako inspirace pro vzájemná partnerství s regiony a městy jinde v Africe. Toto doporučení je součástí palety návrhů tohoto shromáždění místních a regionálních politiků EU, které navíc požaduje, aby se do rozvojové spolupráce více zapojila měst a regiony z těch členských států, které „z historických nebo jiných důvodů momentálně nemají s africkými zeměmi vybudované intenzivní vztahy v oblasti rozvojové spolupráce“.

Účelem stanoviska, které Výbor přijal na ustavujícím zasedání, jímž zahájil své nové pětileté funkční období, je prosazovat aktivnější úlohu evropských měst a regionů při vytváření partnerství EU s místními a regionálními orgány, organizacemi občanské společnosti a soukromým sektorem v Africe. Návrhy, které vycházejí z dřívějších doporučení Evropského výboru regionů (VR), přicházejí v době, která má pro EU mimořádný strategický význam. Nová Evropská komise, která se v prosinci 2019 ujala své funkce, chce být „geopolitickou Komisí“. Vedoucí představitelé EU se navíc dne 20. února setkají na summitu, na němž by se mohlo rozhodnout o rozpočtu EU na příštích sedm let.

Návrh stanoviska vypracoval Robert Zeman (CZ/ELS), zastupitel města Prachatice, podle kterého „města a regiony v Evropské unii nashromáždily značné zkušenosti s přeshraniční spoluprací, především v Evropě, ale také při spolupráci s místními a regionálními orgány na jiných kontinentech. Jejich modely a poznatky by měly být využívány v širším měřítku. VR například svedl dohromady osm libyjských měst z celé oblasti, v níž dochází ke konfliktům, a nalezl v Evropě místní a regionální orgány, které s nimi chtějí navázat spolupráci např. v oblasti vodohospodářství a nakládání s odpady. Podobných pilotních projektů bychom rádi viděli více. A také bychom si přáli, aby byly v příštím dlouhodobém rozpočtu EU, který by mohl být příští týden schválen, vyčleněny prostředky na mezinárodní spolupráci měst a regionů.“

Jak dále prohlásil, „rozsáhlejší spolupráce s africkými městy a regiony by byla oboustranně výhodná a pomohla by prohloubit a zpružnit vztahy EU s Afrikou. Budování spolupráce zdola, z místní úrovně, by zvýšilo důvěru a zintenzivnilo osobní kontakty, jež by mohly být základem pro dlouhodobý úspěch a mohly by mj. přispět k vyřešení otázek souvisejících s migrací. Tento hlubší přístup zdola nahoru by mohl být obzvláště prospěšný pro města a regiony v některých částech Evropy (mj. i v mé vlasti, v Česku), v nichž se na celostátní úrovni jen zřídkakdy provádějí programy zaměřené na Afriku.“

Evropský parlament podporuje návrh VR – předložený ve stanovisku zpravodaje Hanse Janssena (NL/ELS) z roku 2018 – na zvláštní rozpočtovou položku určenou na spolupráci měst a regionů z EU a z třetích zemí. V roce 2017 vyzval VR ve stanovisku Paula Bossmana (SI/SES), v rámci svých připomínek týkajících se evropského programu pro migraci, aby byla navázána partnerství s africkými městy a regiony.

VR, který společně s Evropskou komisí pořádá fórum „Města a regiony pro rozvojovou spolupráci“ , zahájil v roce 2016 spolupráci s libyjskými městy, jež je známá pod názvem „iniciativa z Nikósie“ . VR je politická instituce a nikoli projektový manažer. Vybral evropská města a regiony, která projevila zájem nabídnout libyjským městům v oblastech, jako je vodohospodářství a nakládání s odpady, finanční řízení, budování míru na komunitní úrovni, rybolov, školení v oblasti veřejné správy a základní zdravotní péče, pomocnou ruku.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-COULD-HELP-EU-AFRICA-AGENDA.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-COULD-HELP-EU-AFRICA-AGENDA.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-COULD-HELP-EU-AFRICA-AGENDA.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-COULD-HELP-EU-AFRICA-AGENDA.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITY-PARTNERSHIPS-COULD-HELP-EU-AFRICA-AGENDA.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023