Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony zakládají Alianci pro obnovu Ukrajiny  

Aliance se v rámci dlouhodobé podpory Ukrajiny ze strany EU a mezinárodního společenství zaměří na potřeby obnovy ukrajinských měst a regionů.

Evropský výbor regionů a různá sdružení zastupující evropská města a regiony zahájily dne 30. června činnost Evropské aliance měst a regionů pro obnovu Ukrajiny, která bude ukrajinským místním a regionálním orgánům nápomocna při obnově domů, škol, infrastruktury a služeb zničených Ruskem při invazi, která začala 24. února tohoto roku. Zahájení aliance přichází pouhých sedm dní od chvíle, kdy se členské státy EU dohodly na uznání Ukrajiny jako kandidátské země. Ukrajinský ministr pro komunitní a územní rozvoj ji uvítal jako potenciální „základ evropské integrace naší země“.

Aliance vznikla jako reakce na výzvu, kterou v dubnu přednesl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, a její vznik podpořili předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Bude součástí „platformy pro obnovu Ukrajiny“, jejíž činnost právě zahajuje Evropská komise společně s ukrajinskou vládou s cílem koordinovat podporu EU. Plány nabudou konkrétnější podoby ve dnech 4.–5. července, kdy ukrajinský premiér představí příslušnou strategii na Konferenci k obnově Ukrajiny, která proběhne ve švýcarském Luganu.

Předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro (PT/SES), poslanec parlamentu autonomní oblasti Azory, k tomu uvedl: „Evropský výbor regionů stojí po boku našich ukrajinských přátel. Dnes spolu se sdruženími měst a regionů zahajujeme činnost Evropské aliance měst a regionů pro obnovu, která reaguje na aktuální naléhavou potřebu a pomůže budovat budoucnost. Vyzýváme města a regiony EU, aby se k nám připojily a konkrétními činy prokázaly solidaritu Evropy.“

Ukrajinský ministr pro komunitní a územní rozvoj Oleksij Černyšov na slavnostním zahájení při plenárním zasedání VR za účasti představitelů evropských územních sdružení uvedl, že škody na Ukrajině se v současné době odhadují na 195 miliard amerických dolarů (186 miliard eur). Zničeno nebo poškozeno bylo přibližně 120 000 soukromých domů, zasaženo bylo 20 000 bytových domů a třetina z nich byla zcela zničena. Černyšov uvítal vznik aliance s tím, že „takováto partnerství se mohou stát základem evropské integrace naší země“. Zároveň přislíbil: „Učiníme vše, co je v našich silách, abychom Ukrajinu plně přetvořili v evropskou zemi.“

Starosta Kyjeva, předseda Asociace ukrajinských měst a čestný člen VR Vitalij Kličko uvedl, že „na Ukrajině hájíme své právo budovat moderní evropskou zemi“ a „musíme vybudovat evropskou zem s evropskými normami. Proto děkuji každému, kdo se Ukrajině snaží pomoci“.

Slavnostního zahájení se osobně zúčastnil Oleksandr Markušyn, starosta města Irpiň, které patří k nejvíce poškozeným v prvních týdnech války. Po prezentaci videozáznamu zachycujícího povahu a rozsah škod – přes 50 % města bylo zničeno – navrhl, že aliance by mohla Irpiň využít jako pilotní projekt prací na obnově. Jak dále zmínil, portugalské město Cascais již přislíbilo, že pomůže s rekonstrukcí mateřské školy.

Předseda sdružení Eurocities a starosta Florencie Dario Nardella prohlásil: „Na úrovni měst dlouhodobě rozvíjíme vzájemné vztahy a sítě, přičemž řada z nich byla v posledních měsících posílena s tím, jak přijímáme uprchlíky a posíláme pomoc. Jsme připraveni rychle reagovat na potřeby obyvatel a plánovat do budoucna. Prostřednictvím spolupráce s mnoha městy a regiony v této alianci pomůžeme Ukrajincům postavit se znovu na nohy.“

María del Valle Miguélez Santiago, místopředsedkyně Konference okrajových přímořských regionů (CPMR) a poslankyně regionálního parlamentu Murcie uvedla: „Destrukce a blokáda přístavů v Černém a Azovském moři je katastrofa globálního dosahu. Evropské přístavy činí, co mohou, je však velmi obtížné zajistit přepravu ukrajinského obilí do světa. Při hrozící potravinové krizi bychom měli ukrajinským pobřežním regionům a jejich hlavním přístavním městům, jako jsou Cherson, Mariupol, Mykolajiv a Oděsa, společně pomoci obnovit jejich ústřední postavení ve světové ekonomice.“

Předseda Konference regionálních zákonodárných shromáždění Evropské unie (CALRE) Jean-Claude Marcourt doplnil: „Ukrajinské regiony a města se na cestě k přistoupení k Evropské unii mohou plně spolehnout na podporu CALRE. Naše konference bude v duchu svého zakladatelského prohlášení hájit zásady a hodnoty regionální demokracie v Evropě.“

Předseda Shromáždění evropských regionů (AER) Magnus Berntsson prohlásil: „Neskutečně příkladný postoj ukrajinských regionů tváří v tvář válce je inspirací pro celou Evropu, a bude jí i jejich obnova. AER spolu se svými regionálními partnery podporuje Ukrajinu na cestě k lepší budoucnosti.“

Jak dále sdělil předseda Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR) Karl-Heinz Lambertz: „Spolupráce mezi příhraničními regiony napříč hranicemi jednotlivých států je samým základem projektu evropské integrace v místním měřítku. Příhraniční regiony jako jakési „laboratoře integrace EU“ pomohou urychlit rozvoj Ukrajiny a její začlenění do Unie.“

Členem aliance je též Rada evropských obcí a regionů (CEMR).

Evropská sdružení jsou spolu s VR a Paktem starostů a primátorů ústředními členy aliance za EU. Ukrajinskou stranu zastupují zejména Asociace ukrajinských měst, Sdružení ukrajinských okresních a regionálních rad, Sdružení ukrajinských venkovských obcí a oblastí a Celoukrajinská sdružení sjednocených hromad. Zakládající členové aliance věří, že se k nim připojí sdružení místních orgánů působící na úrovni členských států i jednotlivé regiony a města, stejně jako veřejné i soukromé instituce.

České předsednictví Rady Evropské unie hodlá v říjnu uspořádat velkou konferenci zaměřenou na konkrétní potřeby obnovy Ukrajiny, která předznamená zahájení platformy pro obnovu Ukrajiny plánované na závěr roku 2022. Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na plenárním zasedání VR dne 29. června uvedl, že obnova Ukrajiny bude patřit k prioritám českého předsednictví, a doplnil: „Stabilita Ukrajiny je pro budoucnost naprosto klíčová.“

Zahájení činnosti aliance je možno shlédnout prostřednictvím služby Europe by Satellite. O sestřih a rozhovory se starostou Irpině Oleksandrem Markušynem, radní města Buča Irinou Jarmalenko a některými členy VR, kteří se akce zúčastnili, můžete požádat na adrese audiovisualcor@cor.europa.eu.

Tiskový mluvčí: Další informace vám poskytne Andrew Gardner, andrew.gardner@cor.europa.eu, +32 473 843 981. 

Souvislosti:

  • Aliance žádá, aby obnova Ukrajiny spočívala na těchto zásadách: podpora územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, podpora evropské integrace Ukrajiny, posílení místních samospráv, strategie obnovy opírající se o integrované plánování na městské a regionální úrovni, zásady Evropské charty místní samosprávy, rozvoj a modernizace venkova, zlepšování dobré správy, rozvoj regionálního podnikání a inovací. EU si vytyčila trojí cíl spočívající v podpoře odolnosti, obnovy a reforem v oblasti institucí, hospodářství, společnosti a zelené a digitální transformace.
  • Další informace k Evropské alianci měst a regionů pro obnovu Ukrajiny jsou k dispozici na internetových stránkách VR. Dozvíte se zde také o dalších aspektech podpory VR určené Ukrajině. Od vypuknutí války vystoupili ukrajinští starostové na každém plenárním zasedání VR i na rozšířených a mimořádných schůzích pracovní skupiny VR ve dnech 30. března a 23. května. 27. června uspořádal VR odbornou konzultaci k úloze měst a regionů EU při obnově Ukrajiny.
  • Evropský výbor regionů má v plánu přijmout ve dnech 12.–13. října k této problematice sadu doporučení. Hlavním zpravodajem byl 23. června jmenován starosta Florencie a předseda sdružení Eurocities Dario Nardella (IT/SES). Karl-Heinz Lambertz (BE/SES), předseda Sdružení evropských příhraničních regionů, je členem VR a v letech 2017–20 byl jeho předsedou. Cees Loggen(NL/RE), předseda Konference okrajových přímořských regionů, je bývalým členem VR.
  • Regiony a města zastoupené v evropských sdruženích a v Evropském výboru regionů poskytují humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům od samého počátku ruské invaze na Ukrajinu. Dle odhadu Organizace spojených národů je v současnosti 5,2 milionu Ukrajinců registrováno jako uprchlíci. Dne 29. června Evropská komise oznámila, že dále zvýší flexibilitu nástroje pro poskytování mimořádné podpory vytvořeného březnu, kterým jeAkce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE), aby tak usnadnila a urychlila poskytování finančních prostředků regionům a městům EU, které přijaly ukrajinské uprchlíky.
  • Informace o rozsáhlé a rozmanité podpoře, kterou poskytují evropská územní sdružení, lze najít na stránkách organizací CALRE, CEMR, CPMR, Eurocities, AERAEBR. Všechna tato sdružení spolupracovala s místními a regionálními orgány na Ukrajině již před válkou.
  • VR spolupracuje s ukrajinskými městy a regiony již od roku 2010 a v roce 2015 zřídil pracovní skupinu na podporu ukrajinských decentralizačních reforem. Těmto reformám se připisuje významný podíl na úspěšném odolávání Ukrajiny vůči ruské invazi.
  • VR přiblížil práci 13 ukrajinských místních orgánů během války prostřednictvím výstavy fotografií, která proběhla souběžně s plenárním zasedáním. Fotografie si lze vyžádat na adrese: SupportUkraine@cor.europa.eu.
Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023