Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony v New Yorku podpořily opatření v oblasti klimatu  
Členové Evropského výboru regionů na summitu OSN o opatřeních v oblasti klimatu podpořili klimatickou neutralitu a předložili opatření k urychlení pokroku v oblasti cílů udržitelného rozvoje

V atmosféře statisícových demonstrací za klima přivítal New York vedoucí představitele z celého světa na summitu OSN o opatřeních v oblasti klimatu a na doprovodném prvním summitu o cílech udržitelného rozvoje . Jakkoliv to nepostačuje ke splnění cílů Pařížské dohody, našel generální tajemník OSN António Guterres podporu pro opatření v oblasti klimatu u stovky měst a 77 zemí, jež se zavázaly, že do roku 2050 sníží emise skleníkových plynů na nulu ( OSN ). Evropská unie potvrdila, že 25 % jejího příštího rozpočtu bude vyčleněno na činnosti v oblasti klimatu. Shromáždění EU měst a regionů zastupoval první místopředseda Markku Markkula za doprovodu několika členů VR, kteří informovali o závazcích a výsledcích svých volebních obvodů v oblasti opatření proti změně klimatu a lokalizace cílů udržitelného rozvoje.

První místopředseda Evropského výboru regionů Markku Markkula řekl: „Je na čase ukázat zde v New Yorku i na nadcházejícím 25. zasedání konference smluvních stran v Chile, že místní a regionální orgány v Evropě myslí opatření v oblasti klimatu vážně a závazně. Že jsme jednotní a společně usilujeme – na úrovni členských států i v rámci každého z nich, na všech úrovních správy a za účasti občanů – o dosažení klimatické neutrality.“

Místopředseda Markku Markkula připomněl, že klimatické neutrality ani zvrácení trendu globálního oteplování nebude dosaženo bez měst a regionů. Místopředseda Markkula zdůraznil nutnost formalizovat úlohu místních a regionálních orgánů v rámci Pařížské dohody prostřednictvím víceúrovňového systému, který začlení místní a regionální příspěvky do vnitrostátních plánů v oblasti klimatu .

Juan Espadas (ES/SES) , starosta města Sevilla, uvedl: „Je to velmi důležitý týden pro boj proti změně klimatu na celosvětové úrovni. Více než o politická prohlášení jde v tomto týdnu o akční plány, nástroje a finanční prostředky k realizaci změn. Z pozice předsedy španělské sítě měst pro zmírňování změny klimatu konstatuji, že naše přítomnost v New Yorku je dokladem našeho odhodlání a příspěvku ke zvrácení trendu globálního oteplování prostřednictvím akčních plánů v oblasti klimatu a energetiky na místní úrovni.“

Starosta Lisabonu Fernando Medina (PT/SES) řekl: „Problémy spojené se změnou klimatu vidíme denně. Jednou z našich priorit je cíl udržitelného rozvoje č. 13, který představuje naléhavou výzvu k opatřením v oblasti klimatu. V Lisabonu, který je Evropským zeleným městem pro rok 2020, podnikáme rozhodné kroky v oblasti mobility, jež zahrnují zlepšování systému veřejné dopravy, v oblasti řešení inspirovaných přírodou, jako je zelená infrastruktura, a v oblasti energetické účinnosti díky využívání světelných diod v semaforech a solárních panelů v obecních budovách. Musíme jednat ihned a společně.“

Starosta Mannheimu Peter Kurz (DE/SES) zdůraznil, že „summit o cílech udržitelného rozvoje je skvělou příležitostí dát našemu udržitelnému rozvoji další impuls. My, Evropané, musíme v této oblasti dosáhnout značného pokroku, pokud chceme udržet svou prosperitu a zachovat své přírodní zdroje. Zásadní význam má komplexní politika udržitelnosti zohledňující sociální soudržnost, hospodářský rozvoj a boj proti chudobě.“

Kata Tűttö (HU/SES) , členka místního zastupitelstva XII. obvodu města Budapešti, uvedla: „Statisíce našich dětí tento týden v ulicích celého světa demonstrují a volají, že jsme lhostejní k jejich budoucnosti. Vyzývají nás, abychom bezodkladně jednali. Města mohou přinést změnu a podpořit přechod, proto vyzývám všechny místní politiky, aby se k tomuto boji připojili!“

André Viola (FR/SES) , předseda rady departementu Aude, prohlásil: „Cíle udržitelného rozvoje nejsou omezeny pouze na environmentální a klimatické aspekty. Jedná se o globální program, v němž ‚nesmí být nikdo opomenut‘. Protože čelíme společným výzvám, musíme také hledat společná řešení. Uznání ‚lokalizace cílů udržitelného rozvoje‘ znamená také uznání klíčové úlohy místních a regionálních orgánů v této oblasti. V radě departementu Aude jsme všechny naše veřejné politiky usilující o dosažení cílů udržitelného rozvoje v prvním kroku zaměřili k jejich zakotvení na místní úrovni.“

Anders Knape (SE/ELS) , člen rady města Karlstad a předseda Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy, konstatoval: „Předpokladem pro dosažení cílů Agendy 2030 je společnost, v níž bude větší rovnováha mezi ženami a muži. Je důležité, aby byla rovnost žen a mužů (cíl č. 5) součástí provádění ostatních 16 cílů udržitelného rozvoje.“ To bylo jeho poselství při setkání s Åsou Regnér, zástupkyní ředitelky orgánu OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen (UN Women) z New Yorku.

Cor Lamers (NL/SES) , předseda komise ENVE a starosta města Schiedam, na poslední schůzi komise ENVE řekl: „Klima by se mělo stát ústředním bodem naší politiky. Na všech úrovních musíme spolupracovat na různých změnách: v oblasti energetiky, mobility, potravin atd. A do provádění těchto změn musíme zapojit i naše občany.“

Dalšími členy VR přítomnými v New Yorku byli Raffaele Cattaneo (IT/ELS) , člen rady regionu Lombardie, a  François Decoster (FR/ALDE) , starosta obce Saint-Omer.

Členové – vedle dalších aktivit – prezentovali svá opatření k rychlejšímu provádění cílů udržitelného rozvoje na Fóru místních a regionálních orgánů věnovaném cílům udržitelného rozvoje .

V červnu loňského roku přijal VR stanovisko Michela Emiliana (IT/SES) , předsedy rady regionu Apulie, v němž shromáždil soubor doporučení pro Evropu, jak do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

Obecné informace

Zde najdete pět nejdůležitějších závěrů pro města a regiony ze summitu OSN o opatřeních v oblasti klimatu (připravilo sdružení ICLEI).

Zde si můžete přečíst úvodník předsedy Karla-Heinze Lambertze věnovaný klimatu (zveřejněn dne 23. září 2019).

Bez zapojení měst a regionů nedosáhne Evropa do roku 2050 neutrality z hlediska klimatu.

Součástí letošního Evropského týdne regionů a měst (7.–10. října) je více než padesát akcí souvisejících s transformací energetiky, bojem proti změně klimatu, biologickou rozmanitostí a oběhovým hospodářstvím. Program naleznete zde.

Zde naleznete program jednání příštího plenárního zasedání Evropského výboru regionů (8. a 9. října).

Zde si můžete přečíst nejnovější zprávy z komise ENVE.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023