Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Města a regiony v New Yorku podpořily opatření v oblasti klimatu  
Členové Evropského výboru regionů na summitu OSN o opatřeních v oblasti klimatu podpořili klimatickou neutralitu a předložili opatření k urychlení pokroku v oblasti cílů udržitelného rozvoje

V atmosféře statisícových demonstrací za klima přivítal New York vedoucí představitele z celého světa na summitu OSN o opatřeních v oblasti klimatu a na doprovodném prvním summitu o cílech udržitelného rozvoje . Jakkoliv to nepostačuje ke splnění cílů Pařížské dohody, našel generální tajemník OSN António Guterres podporu pro opatření v oblasti klimatu u stovky měst a 77 zemí, jež se zavázaly, že do roku 2050 sníží emise skleníkových plynů na nulu ( OSN ). Evropská unie potvrdila, že 25 % jejího příštího rozpočtu bude vyčleněno na činnosti v oblasti klimatu. Shromáždění EU měst a regionů zastupoval první místopředseda Markku Markkula za doprovodu několika členů VR, kteří informovali o závazcích a výsledcích svých volebních obvodů v oblasti opatření proti změně klimatu a lokalizace cílů udržitelného rozvoje.

První místopředseda Evropského výboru regionů Markku Markkula řekl: „Je na čase ukázat zde v New Yorku i na nadcházejícím 25. zasedání konference smluvních stran v Chile, že místní a regionální orgány v Evropě myslí opatření v oblasti klimatu vážně a závazně. Že jsme jednotní a společně usilujeme – na úrovni členských států i v rámci každého z nich, na všech úrovních správy a za účasti občanů – o dosažení klimatické neutrality.“

Místopředseda Markku Markkula připomněl, že klimatické neutrality ani zvrácení trendu globálního oteplování nebude dosaženo bez měst a regionů. Místopředseda Markkula zdůraznil nutnost formalizovat úlohu místních a regionálních orgánů v rámci Pařížské dohody prostřednictvím víceúrovňového systému, který začlení místní a regionální příspěvky do vnitrostátních plánů v oblasti klimatu .

Juan Espadas (ES/SES) , starosta města Sevilla, uvedl: „Je to velmi důležitý týden pro boj proti změně klimatu na celosvětové úrovni. Více než o politická prohlášení jde v tomto týdnu o akční plány, nástroje a finanční prostředky k realizaci změn. Z pozice předsedy španělské sítě měst pro zmírňování změny klimatu konstatuji, že naše přítomnost v New Yorku je dokladem našeho odhodlání a příspěvku ke zvrácení trendu globálního oteplování prostřednictvím akčních plánů v oblasti klimatu a energetiky na místní úrovni.“

Starosta Lisabonu Fernando Medina (PT/SES) řekl: „Problémy spojené se změnou klimatu vidíme denně. Jednou z našich priorit je cíl udržitelného rozvoje č. 13, který představuje naléhavou výzvu k opatřením v oblasti klimatu. V Lisabonu, který je Evropským zeleným městem pro rok 2020, podnikáme rozhodné kroky v oblasti mobility, jež zahrnují zlepšování systému veřejné dopravy, v oblasti řešení inspirovaných přírodou, jako je zelená infrastruktura, a v oblasti energetické účinnosti díky využívání světelných diod v semaforech a solárních panelů v obecních budovách. Musíme jednat ihned a společně.“

Starosta Mannheimu Peter Kurz (DE/SES) zdůraznil, že „summit o cílech udržitelného rozvoje je skvělou příležitostí dát našemu udržitelnému rozvoji další impuls. My, Evropané, musíme v této oblasti dosáhnout značného pokroku, pokud chceme udržet svou prosperitu a zachovat své přírodní zdroje. Zásadní význam má komplexní politika udržitelnosti zohledňující sociální soudržnost, hospodářský rozvoj a boj proti chudobě.“

Kata Tűttö (HU/SES) , členka místního zastupitelstva XII. obvodu města Budapešti, uvedla: „Statisíce našich dětí tento týden v ulicích celého světa demonstrují a volají, že jsme lhostejní k jejich budoucnosti. Vyzývají nás, abychom bezodkladně jednali. Města mohou přinést změnu a podpořit přechod, proto vyzývám všechny místní politiky, aby se k tomuto boji připojili!“

André Viola (FR/SES) , předseda rady departementu Aude, prohlásil: „Cíle udržitelného rozvoje nejsou omezeny pouze na environmentální a klimatické aspekty. Jedná se o globální program, v němž ‚nesmí být nikdo opomenut‘. Protože čelíme společným výzvám, musíme také hledat společná řešení. Uznání ‚lokalizace cílů udržitelného rozvoje‘ znamená také uznání klíčové úlohy místních a regionálních orgánů v této oblasti. V radě departementu Aude jsme všechny naše veřejné politiky usilující o dosažení cílů udržitelného rozvoje v prvním kroku zaměřili k jejich zakotvení na místní úrovni.“

Anders Knape (SE/ELS) , člen rady města Karlstad a předseda Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy, konstatoval: „Předpokladem pro dosažení cílů Agendy 2030 je společnost, v níž bude větší rovnováha mezi ženami a muži. Je důležité, aby byla rovnost žen a mužů (cíl č. 5) součástí provádění ostatních 16 cílů udržitelného rozvoje.“ To bylo jeho poselství při setkání s Åsou Regnér, zástupkyní ředitelky orgánu OSN pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen (UN Women) z New Yorku.

Cor Lamers (NL/SES) , předseda komise ENVE a starosta města Schiedam, na poslední schůzi komise ENVE řekl: „Klima by se mělo stát ústředním bodem naší politiky. Na všech úrovních musíme spolupracovat na různých změnách: v oblasti energetiky, mobility, potravin atd. A do provádění těchto změn musíme zapojit i naše občany.“

Dalšími členy VR přítomnými v New Yorku byli Raffaele Cattaneo (IT/ELS) , člen rady regionu Lombardie, a  François Decoster (FR/ALDE) , starosta obce Saint-Omer.

Členové – vedle dalších aktivit – prezentovali svá opatření k rychlejšímu provádění cílů udržitelného rozvoje na Fóru místních a regionálních orgánů věnovaném cílům udržitelného rozvoje .

V červnu loňského roku přijal VR stanovisko Michela Emiliana (IT/SES) , předsedy rady regionu Apulie, v němž shromáždil soubor doporučení pro Evropu, jak do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

Obecné informace

Zde najdete pět nejdůležitějších závěrů pro města a regiony ze summitu OSN o opatřeních v oblasti klimatu (připravilo sdružení ICLEI).

Zde si můžete přečíst úvodník předsedy Karla-Heinze Lambertze věnovaný klimatu (zveřejněn dne 23. září 2019).

Bez zapojení měst a regionů nedosáhne Evropa do roku 2050 neutrality z hlediska klimatu.

Součástí letošního Evropského týdne regionů a měst (7.–10. října) je více než padesát akcí souvisejících s transformací energetiky, bojem proti změně klimatu, biologickou rozmanitostí a oběhovým hospodářstvím. Program naleznete zde.

Zde naleznete program jednání příštího plenárního zasedání Evropského výboru regionů (8. a 9. října).

Zde si můžete přečíst nejnovější zprávy z komise ENVE.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Sdílet :