Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Evropský výbor regionů a Evropské fórum mládeže spojily síly na podporu zapojení mládeže do rozhodování  

Nově vydaná Charta mládeže a demokracie, která byla sestavena společně s mladými lidmi a mládežnickými organizacemi, přináší 49 doporučení určených evropské, státní i nižší úrovni správy.

Posílit výchovu k občanství, snížit věkovou hranici pro účast ve volbách a povzbudit mladé lidi ke kandidatuře ve volbách, zřídit stálé mechanismy konzultace s mládeží, podrobit nové právní předpisy ověřování dopadu na mladé lidi nebo posílit programy EU pro mládež – to jsou některá z doporučení uvedených v Chartě mládeže a demokracie. Tato charta vznikla za podpory Evropského výboru regionů (VR) a Evropského fóra mládeže postupem zdola nahoru, jejž se zúčastnili zástupci mládežnických organizací a mladých zvolených místních politiků a regionálních zástupců z celé EU. Podepsána byla na plenárním zasedání VR dne 1. prosince v rámci rozpravy o mládeži a budoucnosti Evropy.

Charta přináší 49 doporučení zaměřených na usnadnění a posílení demokratické účasti mladých lidí na místní, regionální, celostátní i evropské úrovni. Cílem je vybudování a upevnění demokratického prostoru vstřícného k mladým lidem, aby bylo zajištěno, že názory mladých lidí budou v Evropské unii formálně, nepřetržitě a trvale zastoupeny. Charta byla podepsána během rozpravy uspořádané u příležitosti ukončení Evropského roku mládeže 2022, které se zúčastnili také místopředseda Evropské komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas, mladí zástupci evropských politických stran a členové programu VR pro mladé zvolené politiky. Na programu byly též příklady úspěšných projektů z Evropských hlavních měst mládeže 2023 a 2024, jimiž jsou Lublin (Polsko) a Gent (Belgie) a slavnostní vyhlášení tohoto titulu městu Lvov (Ukrajina) na rok 2025.

Vasco Alves Cordeiro, předseda Evropského výboru regionů a poslanec regionálního parlamentu Azorských ostrovů, uvedl: „Charta mládeže a demokracie, kterou dnes Evropský výbor regionů formálně schválil, je výsledkem procesu spolupráce, do nějž se zapojili mladí lidé, mládežnická sdružení, mladí zvolení politici a místní a regionální zástupci. Tato charta je nejen pro nás, ale také pro všechny veřejné orgány na místní, regionální, celostátní i evropské úrovni, vodítkem k tomu, abychom pokračovali v práci s mladými lidmi a posilovali jejich zapojení, postavení a především jejich politická, sociální a hospodářská práva, aby naše společnost i územní celky čekala lepší budoucnost.“

Předsedkyně Evropského fóra mládeže Silja Markkula doplnila: „Charta mládeže a demokracie prohlubuje spolupráci mezi místními a regionálními orgány a mladými lidmi, které zastupují. Potřebujeme větší a lepší demokratický prostor, kde se mladí lidé budou cítit bezpečně ve snaze zapojit se do budování komunit a demokracie, a to online i offline. Mám radost z charty, kterou dnes podepisujeme a na níž se podílela řada mládežnických organizací. Představuje nejen plán, jak smysluplně zapojovat mládež na místní, celostátní a evropské úrovni. Je také příkladem, jak mohou mladí lidé a evropské instituce spolupracovat a přivést do popředí zástupce mládeže a jejich postoje.“

Jak dále prohlásil místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas, „Evropský rok mládeže 2022 přinesl klíčové úspěchy. Související akce na podporu zapojení a informovanosti, kterých na Evropském portálu pro mládež napočítáme přes 7 700, oslovily více než 150 milionů Evropanů. Nadcházející Evropský rok dovedností bude moci navázat na úspěchy Evropského roku mládeže 2022, jehož cílem bylo posílení postavení, uznání, podpora a zapojení mladých lidí včetně těch, kteří mají omezené příležitosti.“

V rámci diskuse též členové VR přijali stanovisko obsahující doporučení k Budoucnosti politiky mládeže v EU, v němž požadují novou holistickou reflexi této politiky, začleňování témat týkajících se mládeže do různých oblastí politiky a aktivní účast mladých lidí na utváření budoucnosti Evropy.Zpravodaj stanoviska a starosta obce Škofja Loka Tine Radinja (SI/Zelení) uvedl: „Stanovisko Budoucnost politiky mládeže v EU je příspěvkem VR k politickému odkazu Evropského roku mládeže. Vyslovujeme se v něm pro průřezový a komplexní přístup k tématu mládeže a věnujeme se řadě politických oblastí, které jsou pro mladé lidi důležité, od vzdělávání a zaměstnanosti přes bydlení a sociální zabezpečení až po ekologickou a digitální transformaci. Vyzýváme k začleňování perspektivy mládeže do všech politických oblastí, které má být silným odkazem roku, který byl tématu mládeže věnován.

Proces spolupráce na přípravě Charty mládeže a demokracie zahájil v březnu 2022 na 9. summitu regionů a měst v Marseille předchozí předseda a současný první místopředseda VR Apostolos Tzitzikostas, který prohlásil: „Chceme-li zlepšit postavení mladých lidí a překonat současnou či budoucí krizi, musíme je co nejdříve zapojit do správy globalizovaného světa.Zapojení mládeže je třeba zajistit konkrétními kroky: právem volit ve volbách do Evropského parlamentu od 16 let a předkládat občanské iniciativy a také prosazováním referend.

Přípravy charty se intenzivně účastnila také komise SEDEC, jíž předsedá Taňa Christova (BG/ELS), a komise CIVEX, kterou vede Enzo Bianco (IT/SES).

Další informace:

V Chartě mládeže a demokracie jsou předložena konkrétní doporučení určená pro místní, regionální, celostátní a evropskou úroveň správy se zaměřením na vzdělávání, spolupráci a informovanost; posílení postavení mladých lidí a jejich vedoucí úlohu a demokratickou účast; úlohu nových technologií a digitalizace; zohledňování problematiky mládeže v rámci politik a politického zastoupení. Návrhy byly shromážděny participativním postupem zdola nahoru, jehož součástí byla prezenční setkání i konzultace online, specializované aktivity v sociálních médiích a akce na místní úrovni.

Záznam z diskuse bude k dispozici na EBS a internetových stránkách VR. K dispozici jsou též fotografie z plenárního zasedání ve vysokém rozlišení.

Kontakt:

Monica Tiberi

mluvčí předsedy Cordeira

Tel. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

tiskový mluvčí VR

Tel. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Rafael Shilhav

Evropské fórum mládeže – ředitel pro komunikaci a vnější vztahy

Tel. +32 490 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023