Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Kancléřka Angela Merkelová a předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová budou diskutovat s regiony a městy o programu oživení po koronavirové pandemii  

Německá kancléřka Angela Merkelová a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se ve dnech 12. a 13. října v Evropském výboru regionů zapojí do rozprav věnovaných reakci Evropské unie na pandemii COVID-19. Shromáždění místních a regionálních politiků EU má na programu jednání také debatu s prezidentem a viceprezidentkou Evropské investiční banky Wernerem Hoyerem a Liljanou Pavlovou . Mimoto se uskuteční diskuse se čtyřmi komisaři – výkonným místopředsedou a komisařem pro Zelenou dohodu pro Evropu Fransem Timmermansem, komisařkou pro soudržnost a reformy Elisou Ferreira, komisařem pro hospodářství Paolem Gentilonim a komisařem pro pracovní místa a sociální práva Nicolasem Schmitem.

Plenární zasedání poskytne členům Evropského výboru regionů (VR) příležitost posoudit potenciální příspěvek Unie k úsilí o oživení na místní a regionální úrovni a projednat balíček EU na podporu oživení a dlouhodobý rozpočet.

Diskuse budou vycházet z rozsáhlého průzkumu VR věnovaného dopadu pandemie na zdraví, hospodářství a komunity regionů a měst EU. Tento průzkum – první výroční regionální a místní barometr – je založen na zpětné vazbě získané prostřednictvím mechanismů řízených VR, na průzkumu zaměřeném na finance na nižší než celostátní úrovni provedeném společně s OECD a na studiích agentur EU. Zahrnuje rovněž první průzkum veřejného mínění od začátku pandemie, který se věnuje důvěře veřejnosti k místním, regionálním a celostátním orgánům v celé EU, jakož i důvěře k Unii. Společnost Kantar, jež tento průzkum prováděla, se navíc všech 26 000 respondentů dotázala, zda se domnívají, že města a regiony mají dostatečný vliv na rozhodnutí přijímaná na úrovni EU, a pokud ne, v jakých oblastech života by si přáli, aby byl vliv místních a regionálních orgánů posílen.

Apostolos Tzitzikostas (EL/ELS), předseda Evropského výboru regionů a guvernér regionu Střední Makedonie, uvedl: „Tento úplně první výroční regionální a místní barometr ukazuje některé oblasti, v nichž by EU měla svou podporu zaměřit na regiony, města a vesnice. Je z něj zcela zřejmé, že pandemie prohlubuje regionální socioekonomické rozdíly a vyvíjí obrovský tlak na finance místních a regionálních orgánů. Z našeho průzkumu veřejného mínění, který jsme zadali zvláště pro tuto příležitost, vyplývá, že podle našich občanů je nejlepší cestou, jak přiblížit EU lidem a budovat důvěru v evropské politiky a političky, zlepšení spolupráce mezi všemi úrovněmi správy – místní, regionální, celostátní i evropskou.“

Výroční regionální a místní barometr (#EURegionalBarometer) je naplánován tak, aby se časově shodoval s  Evropským týdnem regionů a měst (#EURegionsWeek), který spolupořádají VR a Evropská komise. 18. ročník Evropského týdne regionů a měst (#EURegionsWeek) oficiálně zahájí dne 12. října komisařka Elisa Ferreira a předseda Tzitzikostas. Komisařka Ferreira se rovněž zúčastní dialogu s občany dne 13. října.

Letos bude Evropský týden regionů a měst (#EURegionsWeek) rozložen do tří týdnů a bude se konat především on-line . Jedná se o zdaleka největší akci pořádanou EU: zapojí se do ní 800 partnerů a více než 9 000 registrovaných účastníků. Na slavnostním předávání cen RegioStars , jež proběhne dne 14. října, bude vyjádřeno uznání projektům financovaným EU, které prokazují mimořádnou excelenci a nové přístupy k regionálnímu rozvoji. Z užšího seznamu 25 projektů vzejde pět vítězů.

Během tří dnů (12.–14. října) plenárního zasedání VR budou členové Výboru rovněž projednávat a přijímat doporučení k 26 právním předpisům EU, z nichž každý má potenciál přispět k úsilí EU o oživení.

KLÍČOVÉ ROZPRAVY

 • 12. října, 11:00 : diskuse o výročním regionálním a místním barometru, které se zúčastní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová místopředseda Maroš Šefčovič .
 • 12. října, 14:30 : diskuse o soudržnosti a oficiální zahájení 18. ročníku Evropského týdne regionů a měst (#EURegionsWeek), které se zúčastní komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira .
 • 13. října, 9:00 : diskuse o Zelené dohodě pro Evropu, které se zúčastní výkonný místopředseda Evropské komise a komisař pro Zelenou dohodu pro Evropu Frans Timmermans .
 • 13. října, 14:30 : diskuse věnovaná německému předsednictví, které se zúčastní kancléřka Spolkové republiky Německo Angela Merkelová .
 • 14. října, 10:00 : diskuse o finančních prostředcích a oživení, které se zúčastní prezident Evropské investiční banky Werner Hoyer a viceprezidentka Evropské investiční banky Liljana Pavlova .
 • 14. října, 11:30 : záležitosti EU týkající se místních a regionálních orgánů.
 • 14. října, 14:30 : diskuse o odolnosti a oživení, které se zúčastní komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni .
 • 14. října 15:30: diskuse o sociálních věcech, které se zúčastní komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit .

STANOVISKA K PŘIJETÍ

 • Balíček předpisů týkajících se iniciativy REACT-EU. Zpravodaj: Mieczysław Struk (PL/ELS), maršálek Pomořanského vojvodství.
 • Plán na podporu oživení Evropy – facilita na podporu oživení a odolnosti a nástroj pro technickou podporu. Zpravodaj: Christophe Rouillon (FR/SES), starosta obce Coulaines.
 • Přeshraniční zdravotní péče. Zpravodaj: Karsten Uno Petersen (DK/SES), člen zastupitelstva regionu Jižní Dánsko.
 • Mechanismus EU pro případy zdravotní nouze. Zpravodajka: Birgitta Sacrédeus (SE/ELS), členka zastupitelstva kraje Dalarna.
 • Program „EU pro zdraví“ (EU4Health). Zpravodajka: Nathalie Sarrabezolles (FR/SES), předsedkyně rady departementu Finistère.
 • Úloha politiky soudržnosti EU, pokud jde o inteligentní a inovativní hospodářské změny v regionech v kontextu koronavirové krize. Zpravodaj: Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), člen rady provincie Flevoland.
 • Posílený mechanismus civilní ochrany Unie. Zpravodaj: Alberto Cirio (IT/ELS), předseda rady regionu Piemont.
 • Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci. Zpravodajka: Anne Karjalainen (FI/SES), členka zastupitelstva města Kerava.
 • Rovnocenné životní podmínky – společný úkol pro všechny úrovně správy v Evropě. Zpravodaj: Bernd Lange (DE/ELS), zemský rada okresu Görlitz.
 • Místní a regionální orgány ve stálém dialogu s občany. Zpravodaj: Declan McDonnell (IE/EA), člen rady města Galway.
 • Nová průmyslová strategie pro Evropu. Zpravodajka: Jeannette Baljeu (NL/ Renew Europe), členka rady provincie Jižní Holandsko.
 • Strategie pro malé a střední podniky. Zpravodaj: Eddy van Hijum (NL/ELS), člen rady provincie Overijssel.
 • Zpráva o překážkách jednotného trhu a akční plán pro prosazování jednotného trhu. Zpravodaj: Tadeusz Truskolaski (PL/EA), primátor města Białystok.
 • Srovnávací přehled inovací v regionech a jeho vliv na místně orientované politiky regionů. Zpravodaj: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), generální ředitel pro vnější činnost, vláda autonomní oblasti Navarra.
 • Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025.  Zpravodajka: Concepción Andreu Rodríguez (ES/SES), předsedkyně vlády autonomní oblasti La Rioja.
 • Výzvy v oblasti místní demokracie v zemích západního Balkánu. Zpravodaj: Nikola Dobroslavić (HR/ELS), hejtman Dubrovnicko-neretvanské župy.
 • Evropský klimatický pakt. Zpravodaj: Rafał Trzaskowski (PL/ELS), primátor hlavního města Varšavy.
 • Obnovení Lipské charty o udržitelných evropských městech. Zpravodaj: Juan Espadas Cejas (ES/SES), starosta města Sevilla.
 • Biologicky rozmanitá města a regiony po roce 2020 v rámci 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti a strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030.  Zpravodaj: Roby Biwer (LU/SES), člen zastupitelstva obce Bettembourg.
 • Směrem k udržitelnému využívání přírodních zdrojů ve středomořských ostrovních podmínkách. Zpravodajka: Francina Armengol i Socias (ES/SES), předsedkyně vlády autonomní oblasti Baleárské ostrovy.
 • Nový akční plán pro oběhové hospodářství. Zpravodaj: Tjisse Stelpstra (NL/EKR), člen rady provincie Drenthe.
 • Strategie pro formování digitální budoucnosti Evropy a Evropská strategie pro data. Zpravodaj: Mark Weinmeister (DE/ELS), státní tajemník pro evropské záležitosti, spolková země Hesensko.
 • Umělá inteligence – evropský přístup k excelenci a důvěře. Zpravodaj: Guido Rink (NL/SES), člen rady obce Emmen.
 • Evropský rok železnice. Zpravodaj: Jarosław Piotr Stawiarski (PL/EKR), maršálek Lublinského vojvodství.
 • Demografická změna – návrhy na měření a řešení jejích negativních dopadů v regionech EU. Zpravodaj: János Ádám Karácsony (HU/ELS), člen zastupitelstva obce Tahitótfalu.

Praktické informace:

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Sdílet :
 
Související zprávy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/CS/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023